1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
အေမရိကန္တြင္ သြားေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ရန္ အလုအယက္ ၾကိဳးပမ္းအားထုတ္လာေသာ အာရွကုမၸဏီမ်ား

သမၼတသစ္ေဒၚနယ္ထရန္႔က အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လာေရာက္ထုတ္လုပ္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သျဖင့္ ပို႔ကုန္ေရာင္းခ်မႈကို အဓိက အားထားေနရေသာ အာရွမွ ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ား သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ သြား ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ကိုင္ၾက ရန္ အလုအယက္ႀကိဳးစားလာေနၾက သည္။

ထုိသုိ႔ မဖိတ္ေခၚမီ ထရန္႔သည္ ပစိဖိတ္ျဖတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ TPP မွ ႏုတ္ထြက္ ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ ႏုိင္ငံ မ်ား ကို ေငြေၾကးေစ်းကစားေနသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ ကန္႔သတ္သြားမည္၊ နယ္ စပ္ကုန္သြယ္မႈ မ်ားအေပၚ အခြန္အ ေကာက္ တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ ထရန္႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္သည့္ ေပၚလစီကို တုံ႔ျပန္ သည့္အေနျဖင့္ အာရွကုမၸဏီအမ်ား အျပားသည္ ¤င္းတုိ႔၏ အေမရိကန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ အေဆာတလ်င္ ေၾကညာလာၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား စက္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သည့္ Sharp ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႀကီးသည္ ထုိင္ဝမ္မွ Foxconn နည္း ပညာႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ မတုိင္မီ စက္႐ုံတစ္႐ုံ အၿပီး တည္ေဆာက္သြား မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ထုိင္ဝမ္မွ ကမၻာတြင္ အီလက္ ထေရာနစ္ပစၥည္း ကန္ထ႐ုိက္စာခ်ဳပ္ အမ်ားဆုံးခ်ဳပ္ဆုိၿပီး လုပ္ကိုင္ေန သည့္ Foxconn ကုမၸဏီႀကီး၏ ဥကၠ႒ Terry Go Sharp ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္း ၍ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံ ၾကားစက္မ်ား ထုတ္လုပ္မည့္အျပင္ မိမိကုမၸဏီပိုင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကို လည္း ေဒၚလာ ၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး တည္ေဆာက္သြားမည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းစက္႐ုံအေန ျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ေပါင္းသုံးေသာင္း မွ ငါးေသာင္းအထိဖန္တီးေပးသြား မည္ဟု ဆုိသည္။

 ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ ဆမ္ ေဆာင္းအီလက္ထေရာနစ္ ကုမၸဏီႀကီးကလည္း အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း  စက္႐ုံတစ္႐ုံကုိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လာေရာက္တည္ေဆာက္မည္ဟု ဆုိထားသည္။ ေငြေၾကးမည္မွ် ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ တည္ ေဆာက္မည္ကို ညိႇႏႈိင္းေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ေလာေလာဆယ္ ဆမ္ ေဆာင္းကုမၸဏီသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၇ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ Chip ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံကို Texas ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္လုပ္ေန သည္ဟု သိရပါ သည္။

 ေတာင္ကုိရီးယားမွ LG အီလက္ ထေရာနစ္ ကုမၸဏီႀကီးကလည္း လာ မည့္ႏွစ္ဝက္အတြင္း အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ မည့္ သတင္းကို မၾကာမီေၾကညာ မည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ထရန္႔၏ ကုန္သြယ္ေရးေပၚလစီေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပး ခဲ့သည္။

ဟြန္ဒုိင္း ေမာ္ေတာ္ကားကုမၸဏီ ႏွင့္ Kia ေမာ္ေတာ္ကားေကာ္ပိုေရး ရွင္းတုိ႔ပါဝင္ေသာ ဟြန္ဒုိင္းေမာ္ေတာ္ ကား ကုမၸဏီ အုပ္စုကလည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း မိမိတုိ႔၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ၿပီး အေမရိကန္ ေဒၚ လာ ၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံကာ စက္႐ုံသစ္တစ္႐ုံတည္ ေဆာက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။ ၄င္းအုပ္စု၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Chung Jin-haeng က ထုိကဲ့သို႔ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းမွာ ထရန္႔က သူ႔အေပၚ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ဟု ျငင္း ဆုိထားၿပီး ယခု တည္ေဆာက္မည့္ စက္႐ုံသစ္မွ ထုတ္လုပ္မည့္ ေမာ္ ေတာ္ကားမ်ား၏ ဝယ္ယူမည့္ အေျခ အေနသည္ ထရန္႔လက္ထက္၌ မည္ မွ်ေကာင္းလာသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ သြားမည္ဟု ဆုိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ အီး-ေကာမတ္စ္ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သည့္ အလီဘာဘာ အုပ္စု ဦးပုိင္ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ Jack Ma သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၁ဝ ရက္က ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြး ၿပီး လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေသး စား အေမရိကန္လုပ္ငန္းေပါင္း တစ္ သန္းက ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္း မ်ားကို ¤င္း၏ အေရာင္းစင္တာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ တ႐ုတ္စားသုံးသူမ်ားကုိ ေရာင္းခ်မည့္ အစီအစဥ္ကို ခ်ျပေဆြး ေႏြးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီငယ္တစ္သန္းမွ အနည္းဆုံး အလုပ္သမားေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ သည္ အလုပ္အကုိင္ရရွိႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ တုိယိုတာ ေမာ္ ေတာ္ကား ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးက လည္း လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေခတ္မီအဆင့္ ျမင့္ စက္႐ုံမ်ားကို တည္ေထာင္ကာ ဆီစားသက္သာသည့္ ေမာ္ေတာ္ကား အမ်ဳိးအစားမ်ား ကို ေစ်းကြက္ ကေတာင္းဆုိသေလာက္ တုိးခ်ဲ႕ ထုတ္လုပ္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ သည္။

 ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ¤င္းကုမၸဏီ ၏ Corolla ကားမ်ားကုိ ကေနဒါႏုိင္ငံ မွေန၍ မကၠစီကုိ ႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရြ႕ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

Softhank တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Son သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလက ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ ဆုံၿပီး အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ဘီလီ ယံ ၅ဝ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆြးေႏြးညိႇ ႏႈိင္းခဲ့သည္။ ၄င္းရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေၾကာင့္ အလုပ္ အကုိင္ သစ္ေပါင္း ငါးေသာင္းဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလက  Softbank အတြက္ ေဆာ္ဒီအေရဗ် ဘုရင္မွ ေထာက္ပံ့ေငြေဒၚလာ ဘီလီ ယံ ၁ဝဝ ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ဟု မီဒီယာ မ်ားက ဆုိထားပါသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref;"Asian Companies Scramble to Invest in US to Beat Protectionist Policies" (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.