1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
ေသတမ္းစာျဖင့္ ေပးခဲ့ေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ တုိင္ပင္စရာ ရွိလုိ႔ ဝင္လာတာ''

မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။

''ဘာျပႆနာေပၚလာလုိ႔လဲ''

''ျပႆနာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္ဝယ္ဖုိ႔ ကိစၥပါ''

''တုိက္ခန္းလား၊ ေျမနဲ႔ အိမ္ လား''

''ေျမနဲ႔ အိမ္ဆုိပါေတာ့၊ အိမ္က ေသးေသးပါပဲ''

''ေျမပိုင္ဆုိင္မႈအျငင္းပြားေနလုိ႔ လား''

''အျငင္းပြားတာေတာ့ မဟုတ္ ဘူး။ ေသတမ္းစာနဲ႔ ေပးသြားတာကို ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆုိတာကို သိခ်င္လုိ႔''

''ေသတမ္းစာအရ သူက ဘယ္ သူ႔ကို ေပးသြားတာလဲ''

''ဖခင္က သူ႔သားနဲ႔သမီးကို ေပး သြားတာ''

''မိခင္က မရွိေတာ့လုိ႔လား''

''မိခင္လည္းရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမျဖစ္သူက ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္ သူ ျဖစ္ေနတယ္။ အေဖက ခရစ္ ယာန္ဘာသာ ကုိးကြယ္တယ္''

''၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ ဗုဒၶ ဘာသာဝင္ မိန္းမမ်ား အထူးထိမ္း ျမားျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ကုိးကြယ္ ဘာသာမတူသူ ခင္ပြန္းရဲ႕ အေမြ ေဝစု ဟာ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိန္းမ က ဆက္ခံမွာျဖစ္တယ္။ မိခင္ျဖစ္ သူက ဗုဒၶဘာသာဝင္ျဖစ္လုိ႔ မိခင္ ကြယ္လြန္ရင္ သားသမီးေတြက ျမန္ မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အ ေမြဆက္ခံခြင့္ရမွာျဖစ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဖခင္ျဖစ္သူက သူ႔ပိုင္ ေဝစုကုိ သားသမီးေတြထံ ေသတမ္း စာေရးေပးဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ဥပေဒအရ အလုိအေလ်ာက္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ရသြား မွာျဖစ္တယ္''

''ေသခ်ာေစခ်င္လုိ႔ ေသတမ္း စာေရးေပးခဲ့တာျဖစ္မွာေပါ့။ အခု လုိ ေသတမ္းစာေပးသြားတဲ့ ကိစၥ မ်ဳိးရွိတဲ့ ေျမနဲ႔အိမ္ကို ဝယ္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ လုိေဆာင္ရြက္ရမလဲဆုိတာ သိခ်င္ တာ''

''သူငယ္ခ်င္းက ဝယ္မယ္ စိတ္ ကူးလုိ႔လား''

''ငါ့ဇနီးဘက္က ေဆြမ်ဳိးနီးစပ္ ေတာ္တယ္ဆုိေတာ့ ဝယ္ထားၿပီး ေငြေၾကးအကူအညီေပးမယ္ စိတ္ ကူးလုိ႔ပါ''

''ခဲခဲယဥ္းယဥ္းေတာ့ မရွိပါဘူး။ ေသတမ္းစာမွာ ေသတမ္းစာကို အ တည္ျပဳ ေလွ်ာက္ထားေပးရမယ့္ ေသ တမ္းစာ အတည္ျပဳသူ တစ္ဦးကုိ ခန္႔ ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ ရွိ မရွိ ပထမဦးဆုံး ေလ့လာၾကည့္႐ႈရမယ္''

''ဇနီးျဖစ္သူကို ခန္႔ထားတယ္ လုိ႔ ေျပာသံၾကားမိတယ္''

''ဒါဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပ တာေပါ့။ ေသတမ္းစာမွာ ပုံစံႏွစ္ မ်ဳိးရွိတယ္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက အ ေစာကေျပာခဲ့သလုိ ေသတမ္းစာထဲ မွာ ေသတမ္းစာပါ အခ်က္မ်ား အတုိင္း အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ေပး ဖုိ႔ အတည္ျပဳသူတစ္ဦးကို အမည္နဲ႔ တကြ ေဖာ္ျပၿပီး ေရးသား တဲ့ ေသတမ္း စာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိး ကေတာ့ ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳသူ ခန္႔ထား ျခင္းမရွိဘဲ ေသတမ္းစာအရ မည္သူ႔ ကို အေမြေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္သာ ပါရွိတဲ့ ေသတမ္းစာျဖစ္တယ္''

''ေသတမ္းစာကို စာခ်ဳပ္စာ တမ္း႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ထားတယ္လုိ႔ လည္း ေျပာတယ္''

''ေကာင္းတာေပါ့။ ပိုၿပီး ခုိင္ မာလုိ႔ အျငင္းပြားစရာျဖစ္မလာေတာ့ ဘူးေပါ့''

''ေသတမ္းစာကို တင္ျပၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီ ေျမယာဌာနမွာ ဂရန္အမည္ ေပါက္ ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားလုိ႔ရၿပီ လား''

''ဒီေနရာမွာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျမန္မာတုိ႔နဲ႔ ကြာျခားသြားတယ္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ ထုံးတမ္း ဥပေဒအရ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ မိဘမ်ားက သားသမီးကို ေမတၱာနဲ႔ ပစၥည္းေပးကမ္းလုိ႔ရတယ္။ ေမတၱာနဲ႔ ေပး ကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပုံတင္ခ်ဳပ္ ဆုိလုိက္႐ုံနဲ႔ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ ေျပာင္း လဲ သြားၿပီျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေမတၱာနဲ႔ ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ေပၚမူတည္ ၿပီး ဂရန္အမည္ေပါက္ မိဘအမည္ ကေန ေပးကမ္းျခင္းကို လက္ခံတဲ့ သားသမီးအမည္ကို ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ေပၚ အေျခ တည္ၿပီး ယင္းေျမကြက္ နဲ႔ အ ေဆာက္အအုံ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ် ျခင္း အေရာင္းစာခ်ဳပ္ကို မွတ္ပုံ တင္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ ေသတမ္း စာ ကေတာ့ ေသတမ္းစာ တစ္ခုတည္းနဲ႔ အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ လႊဲ ေျပာင္းေရာင္းခ်ျခင္း စာခ်ဳပ္ေတြကုိ တစ္ခါတည္းခ်ဳပ္ဆုိလုိ႔ မရဘူး''

''ဒါဆုိရင္ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ခ်က္ခ်င္း မရေသးတဲ့ သေဘာေပါ့''

''ဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့ သူ ငယ္ခ်င္းေျပာသလုိ ပိုင္ဆုိင္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီ တရားဝင္မရေသးဘူး လုိ႔ ေျပာရမွာျဖစ္တယ္''

''တရားဝင္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရဖုိ႔ ဘယ္ လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရသလဲ''

''သူငယ္ခ်င္း နားလည္ ေအာင္ ရွင္းျပရမယ္ဆုိရင္ ပထမအခ်က္ အ ေနနဲ႔ ေသတမ္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳခြင့္ ရွိသူ က ေသတမ္းစာပါ ၫႊန္ၾကားတဲ့အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္၏ အ ေမြဆက္ ခံျခင္း ဥပေဒ အရ 'ေသတမ္း စာအတည္ျပဳလက္မွတ္' ထုတ္ေပး ရန္ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးထံ ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။

ဒုတိယအခ်က္က တရား႐ုံးမွ ေသတမ္းစာအတည္ျပဳ လက္မွတ္ ထုတ္ေပးခဲ့ရင္ ေသတမ္းစာပါ ၫႊန္ ၾကားခ်က္အတုိင္း ကြယ္လြန္သူ ပိုင္ ပစၥည္းကို လႊဲေျပာင္းေပး ကမ္းခြင့္ျပဳဖုိ႔ တရား႐ုံးမွာ ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ရသူက ထပ္မံေလွ်ာက္ထား ရပါတယ္။

တတိယအခ်က္မွာ ေသတမ္း စာ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ရသူက တရား႐ုံး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေသ တမ္းစာပါအတုိင္း ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ကို ေပးကမ္းခံရသူတုိ႔နဲ႔ စာ ခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ံုးမွာ မွတ္ပုံ တင္ခ်ဳပ္ဆုိၾကရပါတယ္။

စတုတၴအခ်က္က မွတ္ပုံတင္ ေပးကမ္းျခင္းစာခ်ဳပ္ရမွ ယင္းစာ ခ်ဳပ္ေပၚမူတည္ၿပီး ဂရန္စာခ်ဳပ္ကို ေျမကြက္အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ ထားရမွာျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕ အမည္ ေပါက္ရမွ ေျမနဲ႔အေဆာက္အအုံ ကို အျခားသူထံ ထပ္မံေရာင္းခ် ခြင့္ ရမွာျဖစ္တယ္''

''အဆင့္ေတြ အေတာ္မ်ားတာ ပဲ''

''မွန္ပါတယ္။ တရားဝင္ျဖစ္ဖုိ႔ ကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ ဖုိ႔ေတာ့ လုိတာေပါ့။ အခု သူငယ္ခ်င္း ကိစၥက ေသတမ္းစာ အတည္ျပဳသူ အျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကို ခန္႔ထားခဲ့လဲ''

''ဇနီးသည္ကို ခန္႔ထားခဲ့တယ္ ေျပာတယ္''

''ဒါဆုိပိုေကာင္းတာေပါ့။ ကြယ္ လြန္သူရဲ႕ ဇနီးက ေသတမ္းစာအ တည္ျပဳ လက္မွတ္ေလွ်ာက္ထားရ မယ္။ ရရင္တရား႐ုံးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ အေပးစာခ်ဳပ္ကုိ မွတ္ပုံတင္ ႐ုံးမွာျပဳ လုပ္မယ္။ မိခင္နဲ႔ သားသမီးတုိ႔ရဲ႕ အ မည္မ်ားကို ေျမဂရန္မွာ ပူးတြဲ အမည္ ေပါက္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္မယ္။ ၿပီးမွ ပူးတြဲပိုင္ရွင္မ်ား ျဖစ္တဲ့ မိခင္နဲ႔ သားသမီးေတြက သူ ငယ္ခ်င္းနဲ႔ အေရာင္း အဝယ္ မွတ္ပုံ တင္ အေရာင္းစာ ခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ၾကျခင္း ျဖင့္ တရားဝင္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရလာမယ္ သူငယ္ခ်င္းဟု ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.