1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
ဘာေၾကာင့္ အာရွ ေငြေၾကးတန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းလာရသလဲ

အေမရိကန္သမၼတသစ္ျဖစ္လာသည့္ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ ေဆာက္ရာတြင္ အသုံးစရိတ္မ်ား အား တုိးျမႇင့္ေပးၿပီး အခြန္ေငြ ေကာက္ခံမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္  အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးႏွင့္ ဘြန္းစာခ်ဳပ္ ၏ အတုိးႏႈန္းမ်ား ျမင့္ တက္လာသျဖင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားသည္ လြန္ခဲ့ သည့္ ႏုိဝင္ဘာလဆန္းခန္႔က စ၍ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ အေမ ရိကန္ ဗဟုိဘဏ္သည္ အတုိးႏႈန္း ကို သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုည ဒသမ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအ တြင္း တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ယခုကဲ့ သို႔ အတုိးႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ ျခင္းသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ အေပၚ ယုံၾကည္မႈကို ျပသ လုိက္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိဘဏ္ ဥကၠ႒ ဂ်နက္ဟယ္လင္က ေျပာပါသည္။ ထုိသုိ႔အတိုးႏႈန္းျမႇင့္တင္မႈမွာ ယခင္ က သုည ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ သုည ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ပိုမုိတုိးျမႇင့္  သတ္ မွတ္လုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ကာ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ဒုတိယ အႀကိမ္သာျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ အေမရိကန္ဗဟုိ ဘဏ္က အတုိးႏႈန္းကို ျမႇင့္တင္ေပး လုိက္သည့္အျပင္  ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္း၌လည္း သုံးႀကိမ္ ထပ္မံတုိး ျမႇင့္ေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေၾကညာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အာရွ ေငြေၾကးမ်ားအေပၚတြင္ ပို၍  ဖိ အားေပးမႈမ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ခဲ့ သည္။ ထရန္႔၏ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ပို႔ကုန္အေပၚ မွီခုိေနရ ေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကး မ်ားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။

မေလးရွားရင္းဂစ္တန္ဖုိး သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အာရွေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းကာလမွ ယခုႏွစ္ အထိ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံး သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ရင္းဂစ္ ဖလွယ္သည့္ႏႈန္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၄ ဒသမ ၄၇၄ဝ ရင္းဂစ္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ေနာက္တစ္ပတ္အတြင္း ၄ ဒသမ ၄၇၉ဝ ရင္းဂစ္ႏႈန္းအထိ တန္ဖုိးက် ဆင္းလာ သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ကုန္သည္မ်ားပါဝင္မႈ နည္းလာ ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာအေၾကာင္း တရားမ်ားက လႊမ္းမုိးမႈ မ်ားရွိလာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ တန္ဖုိးက်ဆင္းခဲ့ရသည္။

စင္ကာပူ ေဒၚလာသည္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဖလွယ္ရာတြင္ ခုနစ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ က်ဆင္းေနၿပီး မေလးရွား ၏ ေငြ ေၾကး ဖလွယ္မႈေစ်းကြက္တြင္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ေရာင္းခ်မႈကို စင္ ကာပူဘဏ္မ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ ဖက္မ်ားရွိေနသည္ဟု သိရသည္။

 ေတာင္ကိုရီးယား ဝမ္ႏွင့္ ထုိင္း ဘတ္ေငြတုိ႔သည္လည္း လအတန္ ၾကာတန္ဖုိးက်ဆင္းေနခဲ့ၿပီး ¤င္း သည္ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္၏ အတုိးႏႈန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္လုိက္ၿပီး ေနာက္ ေဒၚလာမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိ သြားျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈ မ်ား ရွိေန သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိေန သည္။

ဝမ္ေငြတန္ဖုိးသည္ အေမရိ ကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၁၉၃ ဒသမ ဝ ႏႈန္းအထိ လြန္ခဲ့ေသာ ဇြန္လေစာေစာပုိင္းေနာက္ပုိင္း တန္ဖုိးအနည္းဆုံးက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဘတ္ေငြတန္ဖုိးမွာလည္း အေမရိ ကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၃၅ ဒသမ ၉၁၁ ႏႈန္းအထိ လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္န ဝါရီ လေနာက္ပိုင္းတန္ဖုိး အနိမ့္ ဆုံးသို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။ အေမရိ ကန္အတုိးႏႈန္းျမႇင့္တက္မႈက ဘတ္ ေငြအေပၚတြင္ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈရွိ ႏုိင္သည့္အတြက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၃၆ ဒသမ ၅ဝ ဘတ္ႏႈန္းရွိလာႏုိင္ ေၾကာင္း ထုိင္း ဗဟုိဘဏ္က ခန္႔ မွန္းထားသည္။

အေမရိကန္ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ား ၏ အတုိးႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္လာမႈ ေၾကာင့္ အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးစႏုိင္ငံမ်ားမွ ေဒၚလာေငြမ်ားျပန္လည္ထြက္ခြာ သြားၿပီး မိမိတုိ႔၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး မ်ားက်ဆင္းလာေအာင္ ဖိအားေပး လာမည္ကို စုိးရိမ္ေနၾကသည္။

အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္လည္း အ ေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဖလွယ္ရာ တြင္ ႐ူပီးေငြ တန္ဖုိးအဆက္မျပတ္ က်ဆင္းေနမႈ၊ အေမရိကန္ ဘဏ္ တုိးႏႈန္းျမင့္တက္မႈႏွင့္ ေရနံစိမ္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနမႈတုိ႔ ေၾကာင့္ အိႏိၵယဗဟုိဘဏ္၏ အ တုိးႏႈန္း ျမႇင့္တင္ေပးမည့္ အလား အလာမွာ ေမွးမွိန္ေနဆဲျဖစ္သည္ ဟု Assocham အသင္း၏ အစီ ရင္ခံစာအရ သိရသည္။ ထုိ႔ျပင္ ¤င္းအစီရင္ခံစာတြင္ ကမၻာ့ စီးပြား ေရး၌ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိး ျမင့္တက္လာမႈ၊ အေမရိကန္စီးပြား ေရးအတြင္းသုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ရာ ေငြေၾကးမ်ားျပန္ လည္ ဝင္ ေရာက္လာမႈႏွင့္ ထြန္းသစ္စ ေစ်း ကြက္အမ်ားစုမွ ေငြေၾကးမ်ား စီး ထြက္မႈမ်ား စသည့္ အႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔လာေန ရသည္ဟု ေဝ ဖန္ဆန္းစစ္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းကိုျမႇင့္တင္ ေပးလုိက္သျဖင့္ မတည္ရင္းႏွီးေငြမ်ား ျပည္ပသုိ႔ စီးထြက္ကုန္ မည္ကို စုိးရိမ္မႈေၾကာင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္၌ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြေၾကးတန္ဖုိး သည္ ရွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း အနိမ့္ဆုံး သို႔ က်ဆင္းခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္ ေငြဖလွယ္ႏႈန္းကို ၂ ဒသမ ၆၁ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၉၂၈၉ ယြမ္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေငြ လက္ငင္းေစ်းကြက္တြင္ အေမရိ ကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၉၃၄၉ ယြမ္ႏႈန္းရွိသည္။ ကုန္းေပၚ အေရာက္ (on Shore) ယြမ္တန္ဖုိး မွာ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၆ ဒသမ ၉၃၅ ယြမ္ႏႈန္းသို႔က် ဆင္းခဲ့သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ အာရွေဒသ မွ ေငြေၾကးမ်ားစီးထြက္လာသည့္ အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဖလွယ္ရာတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တျခားေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားလည္း က်ဆင္းေနရသည္ဟု သိရသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref; "Ringgit Hits Lowest Level Since 1998 Asian Financial Crisis as Asian Currencies Continue Slide" By Masayuki Kitano (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.