1-3-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1052
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္ႏွင့္အထက္ ရွိသူထံမွ အိမ္ေျမ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''လင္ေယာက်္ား ကြယ္လြန္ သြားလုိ႔ ဇနီးျဖစ္သူက အိမ္ေရာင္း မယ္ဆုိတာနဲ႔ သြားၾကည့္ၿပီး ျပန္ လာတာ''

 ''ဘာေတြ သိခဲ့လုိ႔ အခုလုိ စိတ္ပ်က္တဲ့ ပုံစံျဖစ္ေနရတာလဲ''         

စာေရးသူ၏ စားပြဲေရွ႕၌ ေရာက္ေနေသာ မိတ္ေဆြအားေျပာ လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

''ပထမ ဇနီးက ရပ္ကြက္႐ုံး မွာ ကန္႔ကြက္လႊာတင္ထားတယ္ လုိ႔ ဒီေန႔မွ သိရတယ္''

''ကန္႔ကြက္လႊာတင္တာ လည္း မၾကာေသးတဲ့ ဒီရက္ပိုင္းက ျဖစ္မွာေပါ့''

''မေန႔က တင္သြင္းတယ္လုိ႔ ရပ္ကြက္႐ုံးက သိလာခဲ့တယ္''

''စရန္ေငြေပးထားေသးသ လား''

 ''စရန္ေငြေတာ့ မေပးျဖစ္ ေသးဘူး။ ပိုင္ဆုိင္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း ရွိ၊ မရွိ သိခ်င္တာနဲ႔ ရပ္ကြက္႐ုံးကို သြားစုံစမ္းၾကည့္လုိက္တာ''

 ''ဂရန္ေျမပဲလား''

 ''ဂရန္ မေလွ်ာက္ရေသးဘူး။ ပါမစ္ေျမပဲရွိေသးတယ္''

 ''ပါမစ္ေျမမွာ မိသားစု ဓာတ္ ပုံ ပါမွာေပါ့''

 ''သူကလည္း ပါမစ္အမည္ ေပါက္ထံမွ ဝယ္ထားတာ၊ ၿပီးမွ အ ခုတုိက္ကုိ ေဆာက္တယ္လုိ႔ ေျပာ တယ္''

''ပထမဇနီးလက္ထက္က တည္းက ဝယ္ထားတာလား''

''ေျမကြက္ကေတာ့ ပထမဇနီး နဲ႔ ေပါင္းသင္းစဥ္က ဝယ္ထားတာ ထင္တယ္၊ အခု ဇနီးနဲ႔မွ တုိက္သစ္ ေဆာက္လုိက္တာနဲ႔ တူတယ္''

''ပထမဇနီးနဲ႔က တရားဝင္ ကြာရွင္းၿပီး အေမြခြဲေဝထားရင္ ေတာ့ မဆုိင္ေတာ့ဘူးေပါ့''

''လက္ရွိ ဇနီးေျပာတာေတာ့ ပထမဇနီးနဲ႔က တုိက္ခန္းတစ္ခန္း ဝယ္ေပးထားကာ ကြာရွင္းၿပီးသား လုိ႔ ေျပာတယ္''

''ဒီလုိကိစၥေတြကေတာ့ ရွင္းရ နည္းနည္းခက္မယ္ထင္တယ္္။ အ မွန္တကယ္ ကြာရွင္းၿပီး အေမြခြဲေဝ ၿပီးသားဆုိရင္ေတာ့ ကိစၥမရွိဘူး ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ပထမဇနီးနဲ႔လည္း တရားဝင္မကြာ ထားဘူး။ ဒုတိယဇနီးနဲ႔လည္း ေပါင္းသင္းေနတာ မ်ဳိးရွိတတ္တယ္။ ပထမဇနီးနဲ႔ ခြဲခြာေနတယ္ဆုိေပ မယ့္ ဝင္ထြက္သြားလာဆက္ဆံမႈ ရွိေနမယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးဆုိ ရင္ေတာ့ ပထမ မိန္းမအေနနဲ႔ ခင္ ပြန္းသည္ရဲ႕ က်န္ရစ္ ပစၥည္းေပၚ မွာ အေမြရပုိင္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္တယ္''

''တစ္လင္တစ္မယားဥပေဒ နဲ႔ ဆုိရင္ ေနာက္မိန္းမက အေမြရ ခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္ ဟုတ္ သလား''

''တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္း အာဏာတည္တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ထိမ္းျမားမႈေတြကေတာ့ တစ္လင္ တစ္မယား စနစ္ဥပေဒနဲ႔ အညီ က်င့္သုံးလုိက္နာရမွာျဖစ္တယ္''

 ''ဒီဥပေဒမျပ႒ာန္းမီက လင္ မယားေပါင္းသင္းေနထုိင္တဲ့ ကိစၥ ေတြမွာေတာ့ ဒီဥပေဒနဲ႔ မဆုိင္ဘူး ေပါ့''

''မွန္ပါတယ္၊ တစ္လင္တစ္မ ယားစနစ္ ဥပေဒ မျပ႒ာန္းမီက ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေယာက်္ားေတြအ ေနနဲ႔ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ အရ မယားအမ်ားယူပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ အတြက္ အေမြခြဲေဝမႈေတြမွာလည္း မယားၿပိဳင္ဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းေတြ လက္ခံက်င့္သုံးခဲ့ၾကတယ္''

''တကယ္လုိ႔ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးမွ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ေတာ့ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္ဝင္သြားမွာေပါ့''

 ''ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တစ္လင္ တစ္မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁ဝ မွာ လင္ႏွင့္ မယားတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦး ထက္ပို၍ တရားဝင္ထိမ္းျမားၿပီး သည့္ ေယာက်္ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ သည္ အဆုိပါ ထိမ္းျမားမႈတည္ၿမဲ ေနစဥ္ကာလအတြင္း ဤဥပေဒ ျပ႒ာန္းအာဏာတည္သည့္ေန႔မွစ၍ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံထိမ္း ျမားျခင္းမျပဳရ သုိ႔မဟုတ္ တရားမ ဝင္ ေနထုိင္ေပါင္း သင္းျခင္း မျပဳရ'' လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္''

''ဒါဆုိရင္ ယခင္အိမ္ေထာင္ နဲ႔ မယားအမ်ားရွိလည္း မယား အားလုံးနဲ႔ တရားဝင္ ကြာရွင္းၿပီးမွ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳရမယ္လုိ႔ ဆုိ လုိတာေပါ့''

 ''မွန္ပါတယ္၊ ဒီဥပေဒျပ႒ာန္း ၿပီးေနာက္မွ အိမ္ေထာင္ထပ္မံျပဳ လုိသူေတြဟာ လက္ရွိတရားဝင္ ဇနီး၊ ခင္ပြန္းတုိ႔နဲ႔ တရားဝင္ ကြာ ရွင္းျပတ္စဲေၾကာင္း ခုိင္ခုိင္မာမာ အေထာက္အထား တင္ျပႏုိင္မွ ေနာက္ထပ္ အိမ္ေထာင္ကို တရား ဝင္ျပဳႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ အထူး သတိ ျပဳရ မွာက ဒီဥပေဒက သူငယ္ခ်င္း ေယဘုယ် သိထားသလုိ ေယာက်္ား မ်ားနဲ႔သာ သက္ဆုိင္တာမဟုတ္ ဘူး။ အမ်ဳိးသမီး မ်ားနဲ႔လည္း တစ္ လင္တစ္မယားဆုိတဲ့ အတုိင္း သက္ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္''

''တကယ္လို႔ အိမ္ေရာင္းမယ္ ဆုိတဲ့ ဒုတိယဇနီးက တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးမွ လက္ထပ္ထားတဲ့ ဇနီးျဖစ္ေနရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲ''

''သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေျပာစကား အရေတာ့ တစ္လင္တစ္မယား စနစ္ဥပေဒနဲ႔ ေဘာင္မဝင္ဘူး ထင္တယ္။ ဒုတိယ အိမ္ေထာင္နဲ႔ မွ တုိက္ေဆာက္ေနထိုင္တယ္ဆုိ ေတာ့ အနည္းဆုံး သုံးေလး၊ ငါးႏွစ္ ေတာ့ ၾကာသြားၿပီထင္တယ္''

''အခုအေရာင္းအဝယ္ကိစၥ က တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒနဲ႔ မသက္ဆုိင္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိထားခ်င္လုိ႔''

''အင္း-ဗဟုသုတအျဖစ္ တုိတုိ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့ ကိုးကြယ္ သည့္ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထုံးစံ၊ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ တရားဝင္ ထိမ္းျမားထားသည့္ ေယာက်္ား တစ္ဦးသည္ ထိမ္းျမားမႈ အတည္ ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း အျခားမိန္းမ တစ္ဦးႏွင့္ ထပ္မံ ထိမ္းျမားလွ်င္ တရားမဝင္ ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္ သည္။ ေနာက္မိန္းမသည္ ထုိ ေယာက်္ား၏ အေမြကိုဆက္ခံခြင့္ မရွိလုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒါအ ျပင္ေနာက္မိန္းမယူသည့္ ေယာက်္ား သည္ ပထမမိန္းမႏွင့္ ေနာက္မိန္းမ တုိ႔၏  အေမြကို ဆက္ခံခြင့္မရွိေစရ လုိ႔လည္း တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၆ မွာ အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႔ရတယ္''

''ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ေနာက္အိမ္ ေထာင္ဇနီးက အေမြရပိုင္ခြင့္ မရွိ ဘူးလုိ႔ ေျပာေနၾကတာကုိး''

''ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြယ္လြန္သူ အိမ္၊ ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆုိင္သူ မွာ အိမ္ေထာင္ႏွစ္ဆက္သုံးဆက္ ရွိခဲ့ရင္ ယခင္အိမ္ေထာင္မ်ားနဲ႔ တရားဝင္ ကြာရွင္းျခင္းရွိ မရွိ၊ အေမြခြဲေဝထားၿပီးဟုတ္၊ မဟုတ္ လုိ႔ ေသခ်ာစြာ စုံစမ္းၿပီးမွ အမွန္ တကယ္အေမြရခြင့္ရွိသူထံက ဝယ္ ယူသင့္တယ္ သူငယ္ခ်င္း''ဟု ဗဟု သုတအျဖစ္ ရွင္းျပလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.