25-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1047
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
စာေပႏွင္႔ အႏုပညာ
Weekly Book Review

ဘဝအစႏွင့္ ဘဝမွလြတ္ေျမာက္ျခင္း (ကလလေရၾကည္အား သိပၸံပညာျဖင့္  ေပါင္းစပ္ေလ့လာသည့္စာတမ္း)
ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္စိုး(မိသားစုေရာဂါကုဆရာဝန္ႀကီး)

ပဋိသေႏၶစိတ္ဆိုသည္မွာ ပဋိသေႏၶတည္မည့္ ထိုသေႏၶသားတြင္ ပထမဆံုး စတင္ျဖစ္ေသာ စိတ္ျဖစ္၏။ ပဋိသေႏၶစိတ္ မေရာက္လာ ဘဲ သေႏၶမေအာင္ဟု ဗုဒၶကဆို၏။ ေဆးသိပၸံပညာရွင္တို႔က စိတ္ဆို သည္မွာ လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခုကို ဆက္ ခံႏိုင္ျခင္း၊ တံု႔ျပန္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိုလႈံ႕ ေဆာ္မႈကို တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာ သို႔  သယ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၊ ထိုလႈံ႕ ေဆာ္မႈကို စိစစ္ပိုင္းျခားႏိုင္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြ ျပဳမူေနထိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းကို စိတ္ (ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာ ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း)ဟု ေဆး ပညာ ဘာသာရပ္ တြင္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ေသာ ဇီဝကမၼဘာသာ (Physiology) ပညာရွင္တို႔က သတ္မွတ္၏။

ကလလေရၾကည္ အေၾကာင္း  ရွင္းျပထားတဲ့ စာအုပ္အဖြင့္ နိဒါန္း ထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။

လူ႔ခႏၶာစတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကလလေရၾကည္ဘဝမွသည္ လူ႔ ခႏၶာႀကီးပ်က္စီးသြားသည္အထိ အေတာအတြင္း လူ႔ခႏၶာနဲ႔စိတ္ အေၾကာင္း၊ သက္ရွိျဖစ္စဥ္ အဆင့္ ဆင့္အေၾကာင္း၊ ဗုဒၶရဲ႕တရားေတာ္ ေတြနဲ႔အတူ သိပၸံပညာဆိုင္ရာ ေလ့ လာမႈ၊ ေတြ႕ရွိမႈေတြနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး သုေတသနျပဳတင္ျပထားတဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကလလေရၾကည္နဲ႔စိတ္အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေလ့လာ တင္ျပထားတာ ကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ကလလေရၾကည္အေၾကာင္း၊ စိတ္အေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ဆိုတဲ့ ခႏၶာ အေၾကာင္းကို သက္ရွိတို႔စတင္ျဖစ္ ေပၚလာျခင္း၊ လူ၏မူလအစ၊ ႐ုပ္ ပိုင္း၊ သေႏၶေအာင္ျခင္းအေၾကာင္း၊ ကလလေရၾကည္အေၾကာင္း၊ ပဋိ သေႏၶအမ်ဳိးမ်ဳိးအေၾကာင္း၊ စိတ္ အေၾကာင္း၊ ပဋိသေႏၶစိတ္စတဲ့ အပိုင္း (၁ဝ)ပိုင္းခြဲၿပီး ေလ့လာ တင္ ျပထားပါတယ္။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ အပိုင္းေတြမွာစၾကဝဠာအေၾကာင္း၊ ကမၻာႀကီးရဲ႕ သက္တမ္း အေၾကာင္း၊ ဘာသာေရးဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ အေၾကာင္း၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ လူသား အစအေၾကာင္း၊ ဒါဝင္ေျပာတဲ့ လူ႔ အစအေၾကာင္း၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ႐ုပ္ အေၾကာင္းနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေျပာတဲ့ ႐ုပ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ ပဋိသေႏၶ အမ်ဳိးနဲ႔ ေဆးသိပၸံရဲ႕ ပဋိသေႏၶ အမ်ဳိးမ်ဳိး အေၾကာင္း၊ ဗုဒၶေဟာတဲ့ စိတ္နဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြေျပာတဲ့ စိတ္အေၾကာင္းစတဲ့ ေခါင္းစဥ္ငယ္ ေလးေတြခြဲၿပီး ရွင္းလင္းတင္ျပထား တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ကလလေရၾကည္၊ ခႏၶာနဲ႔ စိတ္ အေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအၿပီး နိဂံုးပိုင္းမွာေတာ့ လူရဲ႕မူလအစ အေၾကာင္း၊ ႐ုပ္နဲ႔နာမ္အေၾကာင္း၊ ပဋိသေႏၶစိတ္အေၾကာင္း၊ ခႏၶာရဲ႕ ဘယ္ေနရာမွာ စိတ္ရွိသလဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ျပန္လည္ဆင္ျခင္သံုး သပ္တင္ျပထားတာေတြ ကို ေလ့ လာ ဖတ္႐ႈရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿဖိဳးမိသားစုစာေပကေန တန္ ဖိုး ၅ဝဝဝ က်ပ္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။

အလယ္ကလူ တရားၿမဲ၏
ထက္ေက်ာ္

တကယ္ေတာ့ အလုပ္႐ံုတစ္ခု မွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ခန္႔ထားလိုက္ တာဟာ အဲဒီအလုပ္႐ံု၊ စက္႐ံုရဲ႕ အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပး လိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တခ်ိဳ႕ က ေမ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အလုပ္သမား ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ထမ္း ဆိုတာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕ အားအေကာင္းဆံုးအရင္းအျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

သူက လုပ္ငန္းေအာင္ ျမင္မႈကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ ေပမမီ ေဒါက္မမီ ဝန္ထမ္း တစ္ဦးဟာ ဘယ္ Customer ကိုမွ ထိန္းထား ႏိုင္မွာမဟုတ္သလိုအဲဒီလိုဝန္ထမ္း အမ်ားစုရွိတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခု ဟာလည္း ေထာင့္တိုင္းမွာ ပ်က္ ၿပိဳမႈမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။

သားတူညီမ်ား ေကာင္းစား ေရး ဝါဒ စာစုထဲက ေကာက္ႏုတ္ ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေတြမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရ လုပ္ငန္းဌာနေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း ေတြကို အလုပ္ခန္႔ထားတာ၊ လုပ္ ငန္းေတြ ခ်ေပးထားတာ၊ ကိုယ့္ကုမၸ ဏီ ကိုယ့္ဌာနအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဝယ္ယူေပးဖို႔ အမွာ စာေပးတာ စတဲ့ ဝန္ထမ္းခန္႔ထား တာက အစ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ အႀကီးအေသးအဆံုး ကိုယ့္လူကိုယ္ ေခၚသံုးတဲ့ မူဝါဒ 'Nepotism' အေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္တင္ျပ ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ စက္႐ံုတစ္ခု၊ ဌာနတစ္ခုမွာ အေရးပါ အရာ ေရာက္တဲ့ေနရာကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူ တစ္ဦးဟာ အခက္အခဲေတြ႕ ရတဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္တဲ့အေနနဲ႔ အလုပ္ တာဝန္ေတြ ခန္႔ထားခြဲေဝေပးတာ ဟာ မဂၤလာတစ္ပါး လို႔ ေခၚႏိုင္ေပ မယ့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းဆုိတာကိုသာ ၾကည့္ၿပီး အရည္အခ်င္းကို မၾကည့္ ဘူးဆိုရင္ အဲဒီကုမၸဏီ၊ အဲဒီဌာန၊ အဲဒီ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ၿပိဳက်သြား ႏိုင္ပံုအေၾကာင္း ေထာက္ျပထား တာပါ။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ လက္လုပ္လက္စား ေခါင္းရြက္ ဗ်ပ္ထုိးေစ်းသည္ကစၿပီး စီးပြား ေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႔အတူ တိုင္း ျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့လုပ္ငန္းႀကီးေတြ အထိ ပါဝင္ပါသတဲ့။ Nepotism ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေသးေသးေလး ေတြ ပ်က္စီးတာမ်ဳိးဟာ အတိုင္း အတာအရ မႀကီးမားေပမယ့္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ တံု႔ဆိုင္းရာ ကအစ ပ်ဳိက်တဲ့အထိ ျဖစ္သြား တာမ်ဳိးကေတာ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူမ်ဳိး အတြက္ အင္မတန္ နစ္နာမႈႀကီး မားပါသတဲ့။

Nepotism ေၾကာင့္ ကိုယ့္ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္းေတြ ေကာင္းစားသြား တာ မွန္ေပမယ့္ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဖြတ္ေက်ာျပာစုသလို ဆင္းရဲမြဲေတ သြားတတ္ေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္း ရွိသူေတြကို ေဘးဖယ္ၿပီး ကိုယ့္ေဆြ မ်ဳိးသားခ်င္းေတြကိုသာ ဦးစားေပး တဲ့ Nepotism ဟာ လက္မခံသင့္ တဲ့ ဝါဒ၊ ကမၻာေပၚက ေပ်ာက္ ကြယ္သြားသင့္တဲ့ဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီေတြ၊ ဌာနေတြကို အရည္ အခ်င္းရွိသူေတြနဲ႔သာ ဖြဲ႕စည္းထား သင့္ေၾကာင္းတင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ သေဘၤာႀကီးရဲ႕ ကိုယ္ထည္ ဟာ အေပါက္ငယ္ တစ္ေပါက္ ေၾကာင့္ ျမဳပ္သြားႏိုင္ပါသတဲ့။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာေတြ သတိထား ဆင္ျခင္ႏိုင္ဖို႔ သတိေပးထား တဲ့စာစု ျဖစ္ပါတယ္။

ကြၽမ္းက်င္မွ လိမၼာ၊ လိမၼာမွ ေအာင္ျမင္ စာစုမွာေတာ့ ကာယ လုပ္သားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ Óဏလုပ္သား ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း အသီးသီးမွာ ကြၽမ္းက်င္တတ္ ေျမာက္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပထားပါ တယ္။ မိမိအလုပ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီ၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုက ကုန္ထုတ္စြမ္း အားက်လာလို႔၊ ေစ်းကြက္ေဝစု နည္းလာလို႔ျဖစ္ျဖစ္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့ ခ်မယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ္က လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္အဆင့္ျဖစ္ေန မယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းေလွ်ာ့တဲ့အထဲ မိမိမပါႏိုင္ဘူးလို႔ ဆိုထားပါတယ္။

ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား က ကုမၸဏီႀကီးေတြလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံထဲကို ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ တာ ေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္စံုတစ္ရာ ရွိၿပီးသား လူသားအရင္းအျမစ္ေတြ ကို မရမက ရွာေဖြၾကေတာ့မွာ လည္းျဖစ္ပါသတဲ့။ ကိုယ့္အလုပ္ကို ကိုယ္ေလးစားၿပီး အဲဒီအလုပ္ကို ဘယ္သူနဲ႔မဆို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္တဲ့ လိမၼာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားဟာ မေဝး ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ လစာေကာင္း ေကာင္း၊ ေနရာေကာင္းေကာင္း၊ အာမခံခ်က္ေကာင္းေကာင္းေတြရလာ ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါသတဲ့။ ကြၽမ္းက်င္ မႈဆိုတာ ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါ ဘယ္လုပ္ငန္းမွာမဆို လိုအပ္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္လိမၼာသူေတြ ေအာင္ျမင္ မယ္၊ မကြၽမ္းက်င္ မလိမၼာသူေတြ ႐ႈံးနိမ့္က်ဆံုးမယ္လို႔ ဆိုထားပါ တယ္။

ဒီစာအုပ္မွာပါတဲ့ ေဆာင္းပါး ေတြဟာ Management & Training လို႔ေခၚတဲ့ HR ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ဆရာထက္ေက်ာ္ အပတ္စဥ္ေရး သားခဲ့တဲ့ ေဆာင္းပါးေတြထဲက ေကာင္းႏိုးရာရာေတြကို စုစည္း ထုတ္ေဝထားတာျဖစ္ပါတယ္။ HR ဘာသာရပ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ HR နဲ႔ ပတ္သက္ယွက္ႏႊယ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးေတြ၊ ကိုယ္က်င့္သီလဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါး ေတြ၊ စိတ္ခြန္အား မက်ေအာင္ ျဖည့္ဆည္းအႀကံေပးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ knowledege Age ျဖစ္တဲ့ ဒီကေန႔ ကာလမွာ ဒီစာအုပ္ကေလးဟာ ေလ့လာဖတ္႐ႈခြင့္ရသူေတြအတြက္ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

HR ဆိုတာ ဆင္းဒဝစ္လား အထက္မီးေအာက္မီးလား၊ အညံ့ ေတြ ကို ေရြးေနရတယ္၊ VIP ေတြ သတိထားဖို႔၊ Futures ဟာ ေလာင္း ကစားလား၊ စီမံကိန္းေရး ဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါ၊ လူတိုင္း ေျပာင္းလို႔ရပါတယ္၊ ခက္ လို႔ မလုပ္တာလား မလုပ္လို႔ ခက္ တာလား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ စတဲ့ ေဆာင္းပါး ၄၅ ပုဒ္ပါဝင္ပါတယ္။

ခ်ဳိးျဖဴစာေပက ထုတ္ေဝၿပီး မ်ဳိးဆက္သစ္စာေပကေန တန္ဖိုး ၃ဝဝဝ က်ပ္နဲ႔ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ။

ကို၀ိုင္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.