1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
Rolex ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ေနာက္ဆုတ္ေနရေသာ ထိုင္းေရြးေကာက္ပြဲ

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ေန႔က ထုိင္းအစုိးရအဖြဲ႔အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ အစည္းအေဝး၌ အုပ္စုဓာတ္ပုံ႐ုိက္ရာတြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ အသက္ ၇၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဝစ္သည္ မိမိ၏မ်က္ႏွာအား ေနထုိးသျဖင့္ လက္ကိုေျမႇာက္ၿပီး ကာလုိက္ခ်ိန္၌ စိန္ လက္စြပ္ႀကီးတစ္ကြင္းႏွင့္ အလြန္တန္ဖုိးႀကီးေသာ Mille နာရီတစ္လုံး ဝတ္ဆင္ထားသည္ကုိ လူအမ်ား ျမင္ေတြ႔လုိက္ၾကရၿပီးေနာက္ ဘတ္ေငြသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖုိးရွိသည့္ ထုိစိန္လက္စြပ္ႏွင့္ လက္ပတ္နာရီတုိ႔အေပၚ လူထုက မယုံသကၤာျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည့္ ပရာဝစ္သည္ မိမိ၏ဘဏ္ စာရင္းမ်ား၊ ေျမပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စီးအပါအဝင္ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား တန္ဖုိးအျဖစ္ ဘတ္ေငြ ၈၇ သန္းကို တင္ျပခဲ့ရာ၌ ဘတ္ေငြႏွစ္သိန္း အထက္ တန္ဖုိးရွိေသာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအတြက္ ပုံစံျဖည့္ရာတြင္အဆုိပါနာရီႏွင့္  စိန္လက္စြပ္မ်ား၏စာရင္း ပါဝင္ျခင္း မရွိဟုဆုိပါသည္။

သို႔ေသာ္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ထုိင္းဘာသာစကားျဖင့္ ေဖာ္ျပေနသည့္ Csila အမည္ရွိ Facebookစာမ်က္ႏွာတြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပုိင္း၌  ပရာဝစ္သည္ Rolex နာရီ ၁၁ လုံး၊ Pantek Philippe နာရီရွစ္လုံး၊ Richard Mill နာရီသုံးလုံးတုိ႔ အပါအဝင္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂ သန္းဖုိးရွိ နာရီေပါင္း ၂၅ လုံးရွိေၾကာင္း သက္ေသဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုိတန္ဖုိးႀကီးနာရီအလုံးႏွစ္ဒါ ဇင္ေက်ာ္အားပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနခဲ့ရာ ပရာဝစ္က ၄င္းနာရီမ်ားသည္ မိတ္ေဆြမ်ားထံမွ ယာယီငွားရမ္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖရွင္းခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။ ထုိေျဖရွင္းခ်က္အား ယုံၾကည္မႈရွိ မရွိကုိ ဘန္ေကာက္ရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္က စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ ရာ၌ ေျဖဆုိသူ ရာခုိင္ႏႈန္း ၈ဝ ေက်ာ္က မယုံၾကည္ၾကေၾကာင္း ေျဖဆုိခဲ့ၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိစစ္တမ္းထုတ္ျပန္မႈအား ပိတ္ဆုိ႔ျခင္းခံရသျဖင့္  ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူ ေရးအဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အာေနာ့ဆက္ပုိရာဝစ္ခ်္သည္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ပါသည္။     

ထုိသုိ႔  ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပရာဝစ္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈအေပၚ  ထုိင္းျပည္ သူလူထု၏ မသကၤာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ ထိုင္းႏုိင္ငံျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ NACC က ၄င္းအား ထုိလက္ပတ္နာရီမ်ားႏွင့္ စိန္လက္စြပ္တုိ႔ကုိ မည္သုိ႔မည္ပုံရရွိခဲ့သည္ကို ရွင္းျပရန္ ရက္ေပါင္း ၃ဝ အခ်ိန္ေပးခဲ့သည္ဟုသိရပါသည္။

အဆုိပါ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သည္ ပရာဝစ္ကို ၾကားနာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးမွသာ ေနာက္ ထပ္အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ စဥ္းစားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ပရာဝစ္အေနျဖင့္ ႐ုိးသားမႈရွိလွ်င္  ေျဖရွင္းရန္အခ်ိန္ၾကာၾကာယူစရာ မလုိဟုလည္းဆုိပါသည္။ ပရာဝစ္အား လူကုိယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာေရးသားထုတ္ျပန္တင္ သြင္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ေျဖရွင္း ခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ပရာဝစ္က သူသည္ ထုိလက္ပတ္နာရီမ်ားကုိ ကာလၾကာရွည္စြာကတည္းက ပုိင္ဆုိင္ခဲ့သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ရာထူးလက္ခံစဥ္ တင္သြင္းရေသာ  ပုိင္ဆုိင္မႈစာရင္း၌ မပါရွိျခင္းသည္ ဖုံးကြယ္ထားမႈ သေဘာေဆာင္သေလာဟု ေမးျမန္းျခင္းကိုမူ အတည္ျပဳေပးရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ခံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လတ္အစုိးရအား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွား မႈအားလုံးကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ  အႀကိမ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ဆုိင္းလာခဲ့ပါသည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတ႔ြဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာယြတ္ကို သတင္းေထာက္မ်ားက ေမးျမန္းသျဖင့္  ေျဖၾကားရာ၌ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပေပးမည္ဟု  ထရန္႔အား ကတိေပးခဲ့သည္ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ အတိအက်ကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမရွိဟု ဆုိပါသည္။

သူက ''ကြၽႏု္ပ္ ထရန္႔ကို လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမယ့္ေန႔ကုိ ေၾကညာေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့တယ္''ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၈  ခုႏွစ္ ဇန္နဝါ ရီ ၂၅ ရက္ေန႔၌ ထုိင္းပါလီမန္က ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္၍  ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ထပ္မံေရႊ႕ဆုိင္းရန္ လမ္းပြင့္ေစခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဝါင္ဆူဝမ္က ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စုေဆာင္းထားေသာ အေကာင္းစားနာရီမ်ားအားထုတ္ျပမႈေၾကာင့္ Rolex General ဟု အေခၚခံေနရေသာ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပရာဝစ္ကုိ ပစ္မွတ္ထားသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႀကီးေၾကာင့္ ထုိင္းစစ္အစုိးရသည္ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရစဥ္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေရႊ႕ဆုိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေနက် ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ မစတင္မီ ကြင္းတစ္ဝုိက္စီတန္းလွည့္လည္ပြဲတြင္ Rolex General ပရာဝစ္ကုိ သေရာ္သည့္ ႐ုပ္ေျပာင္အမ်ားအျပားပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။ စိန္လက္စြပ္ႏွင့္ Rolex နာရီပတ္ထားေသာ ပရာဝစ္၏ ပုံစံတူ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ႀကီးကို ေက်ာင္းသားမ်ားက သံႀကိဳးမ်ားခ်ည္လ်က္ လက္ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိပါသည္။ နာရီအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံက ထုိင္းလူမႈပတ္ဝန္းက်င္အားလႈပ္ႏႈိးလုိက္ေၾကာင္း ျပသလုိက္သည္ဟု ဆုိၾကပါသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: The Nation, AFP

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.