1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
တရုတ္ႏုိင္ငံ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ မည္မွ် ေလ်ာ့က်သြားၿပီလဲ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ  တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန၏ ဒါ႐ုိက္တာျဖစ္သူ လင္ယုန္ဖူး Lin Yong Fu  က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ''၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက တစ္ႏွစ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ပ်မ္းမွ်  ၁၃ သန္းခန္႔ကို ေလ်ာ့က်လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အလြန္ႀကီး မားသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ကယ္တင္ေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂ဝ ရာစု၏ ေနာက္ ပုိင္း ၁၅ ႏွစ္အတြင္း၌လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ၆ ဒသမ ၃၉ သန္းကို ကယ္တင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုရာစုႏွစ္အစပထမ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္းမွာလည္းတစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ၆ ဒသမ ၇၃ သန္း ေလ်ာ့က်လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူ ဦးေရမွာ ၄၃ ဒသမ ၃၅ သန္းခန္႔ရွိေနခဲ့ကာ ၄င္းတုိ႔၏ တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြမွာ ယြမ္ ၂၃ဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၄) သာရွိၿပီး အဆုိပါ လူဦးေရပမာဏသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ သုံးရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိပါေတာ့သည္။ (တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိလူဦးေရ စုစုေပါင္းမွာ ၁ ဒသမ ၃၇၉  ဘီလီယံရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖိန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ေက်းလက္ေဒသက လူအားလုံးကုိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကေန ကယ္တင္သြားမည္ဟုသိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္းက သမၼတရွီက်င့္ဖိန္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ခရီးစဥ္ေပါင္း ၃ဝ တြင္ ကုိယ္တုိင္လုိက္ပါၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္းသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းရွိ ဟယ္ေပးျပည္နယ္၊ ဖူဖ်င္စီရင္စုရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ဖူးပါသည္။ ဖူဖ်င္စီရင္စုရွိ ကူက်ထုိင္ရြာမွ အလြန္ဆင္းရဲေသာ ရြာသားတစ္ဦး ျဖစ္သူ ကူခ်ိန္းဟူက -

''လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္ ေလာက္တုန္းမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရြာေရာက္လာၿပီး ဒီရြာမွာရွိတဲ့ သူအားလုံးကုိ အျမန္ဆုံး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကေန လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္သူ႔ကို သိေစခ်င္တာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး သူျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတုိင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကေန လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ''ဟု ေျပာပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္က ကူခ်ိန္းဟူကုိ ရွီက်င့္ဖိန္းေတြ႔ခဲ့စဥ္က သူ၏ ေနအိမ္တြင္ ေျပာင္းဖူးတစ္တြဲကလြဲ၍ ဘာမွ်မရွိေခ်။ သူ၏မိန္းမမွာလည္း ေနမေကာင္းဘဲ အိပ္ရာထဲတြင္ လွဲေနပါသည္။ ကူအဖုိ႔ သူ၏မိန္းမကုိ ေဆးကုရန္ႏွင့္ သူ၏ ကေလးငယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အားကုိးရာမဲ့ျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။

ဖူဖ်င္စီရင္စုတြင္ရွိေသာ ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၾကၿပီး အစုိးရထံမွ ေငြေၾကးအကူ အညီရရွိဖုိ႔ကုိသာ ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားက စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ထုိမွတစ္ဆင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ား အေျခခံသည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဦးေဆာင္ေဆာ္ၾသ လာခဲ့ၾကသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားက စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းကုိ ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက ေစ်းကြက္ရွာေဖြကာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္တာဝန္ယူၾကသည္။ ထုိ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ အစုိးရက ေငြေၾကးကူညီေထာက္ပ့ံခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကုန္ေသာအခါ ဖူဖ်င္စီရင္စုတြင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၆ဝဝဝ ပါဝင္သည့္ မႈိစုိက္ပ်ဳိးထုတ္ လုပ္ႏုိင္သည့္ ဖန္လုံအိမ္စုစုေပါင္း ၃ဝဝဝ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကူခ်ိန္းဟူအပါအဝင္ ဖူဖ်င္စီရင္စုမွာ ေနထုိင္ၾကေသာ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ လူတစ္ဦးခ်င္း  ပ်မ္းမွ်ဝင္ေငြသည္ ယြမ္ ၆၅၄၂ အထိ ရွိလာသျဖင့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ထက္ ႏွစ္ဆတုိးလာခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္အတြင္း အဆုိပါ အစီအစဥ္ ၁၂၆ ခုကို ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းမိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိအစီ အစဥ္မ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မိသားစုဝင္ေငြသည္ ပ်မ္းမွ် ယြမ္ေငြ ၅ဝဝဝ ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ  အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၅ဝ အထိရွိလာခဲ့ပါ သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ျပည္သူမ်ားအား နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာရပ္ကို သင္ယူေနၾကသည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပုိမုိေထာက္ပံ့ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေထာက္ပံ့ေပးရာတြင္ ေက်ာင္းလခကင္း လြတ္ခြင့္ေပးျခင္း အပါအဝင္ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေက်ာင္းသားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေပးအပ္ျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္  ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္လွ်င္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝေသာ လူအဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိသျဖင့္ ယခုကတည္းက ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိႏုိင္ေပသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “China Focus :  China Winning the Thoughest of Tough Battles Against Poverty” (Xinhua).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.