1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
အေမရိကန္ေဒၚလာ ေခတ္ဆန္းခ်ိန္ ေရာက္ၿပီလား

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ အေမရိကန္ သမၼတအျဖစ္ အေရြးခံခဲ့ရေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔က အေျခခံအေဆာက္အအုံတည္ေဆာက္ေရး အသုံးစရိတ္ကုိ ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး၊ အခြန္အေကာက္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးလိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဘြန္းစာခ်ဳပ္မ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ား စတင္ျမင့္တက္ လာခဲ့ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း၌ပင္ အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးလုိက္ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း သုံးႀကိမ္ထပ္မံတုိးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းေၾကညာ ခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ အဓိက ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အသာစီးရယူႏုိင္ရန္အတြက္ ၄င္းတုိ႔၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိးမ်ားကုိ ခ်ထားေၾကာင္း ထရန္႔ႏွင့္ သူ၏ ကုန္သြယ္ေရးအႀကံေပးပီတာနာဗာ႐ုိတုိ႔က ေဝဖန္ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ေဒၚ လာတန္ဖုိးအေပၚတြင္  ဖိအားေပးမႈ မ်ားရွိခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ပုိ႔ကုန္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္မႈျမင့္တက္လာေစရန္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ယန္းေငြတန္ဖုိးကုိ ေလွ်ာ့ခ်ထားခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔က စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ပြဲေတာ္အျဖစ္ ငါးရက္ၾကာ ေစ်းပိတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေစ်းျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတုိ႔ ဖလွယ္ရာ၌ ေဒၚလာတန္ဖုိး ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္လည္း အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဖလွယ္ရာတြင္ ႐ူပီးေငြတန္ဖုိး အ ဆက္မျပတ္က်ဆင္းခဲ့သည္။ အိႏိၵယ ႏုိင္ငံမွ ဗ််သခ့ော အသင္းက ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ အႀကီးမားဆုံး ႀကံဳေတြ႔လာရသည့္ အႏၲရာယ္မွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြင္းသုိ႔ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးမ်ားျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမႈ ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ထားပါသည္။

အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္ Janet Yellen က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ အၫႊန္ကိန္းသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ၿပီးေနာက္အျမင့္ဆုံးသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေဒၚနယ္ထရန္႔ ေအာင္ပြဲရလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ဘ႑ာေရးတြန္းအားေပး အစီ အစဥ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည့္အတြက္ ေဒၚလာတန္ဖုိးကို ပိုမုိျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါသည္။

ေဒၚနယ္ထန္ရန္႔ သမၼတျဖစ္ၿပီး ေျခာက္လခန္႔အတြင္း အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္က ဒုတိယအႀကိမ္ဘဏ္ တုိးႏႈန္းကုိျမႇင့္တင္ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ဗဟုိဘဏ္က အတုိးႏႈန္းထပ္မံတုိးေပး လုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ အေမရိကန္အစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ အလုပ္အကုိင္ေစ်းကြက္အေျခ အေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္း ေၾကာင့္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္က အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ဖုိးသည္ ပုိမုိျမင့္တက္လာၿပီး အာရွေငြေၾကးမ်ား၏ တန္ဖုိးမ်ားက်ဆင္းခဲ့သည္။

အလုပ္ အကုိင္ေစ်းကြက္ခုိင္မာလာသည့္အတြက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းသည္ ကာလလတ္အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဂ်နက္ယယ္လင္က ေျပာပါသည္။ သူက ''အေမရိကန္အလုပ္သမားေစ်းကြက္မွာ တုိးတက္မႈေတြရွိေနၿပီး စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းျမင့္တက္ဖုိ႔ အလားအလာ ေတြရွိေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္အတုိးႏႈန္းျမႇင့္တင္ေပးဖုိ႔အ ေၾကာင္းတရားေတြက မၾကာမီလအတြင္း ခုိင္မာစြာျဖစ္ထြန္းလာပါေတာ့မယ္''ဟု ဆုိပါသည္။

အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္က ဘဏ္မ်ား၏ ႀကံ႕ခုိင္မႈကုိ ႏွစ္စဥ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိရာ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ အႀကီးဆုံး ဘဏ္ ၃၄ ခုသည္ ပထအဆင့္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအခ်က္ကုိၾကည့္ပါက ထုိဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္  ျပင္းထန္ေသာ စီးပြားေရးဆုတ္ကပ္ျဖစ္ပြားလာပါက ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းေရးစည္း မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအရ လုိအပ္ေသာ မတည္ရင္းႏွီးေငြကို လုံေလာက္စြာ ထိန္းထားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟုိ ဘဏ္က ေျပာပါသည္။

အေမရိကန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ပါက ေခ်းေငြဆုံး႐ႈံးမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈၃ ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဘဏ္မ်ား၏ မတည္ရင္းႏွီးေငြ အ ဆင့္မွာ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔က ခန္႔မွန္း ေသာ လုိအပ္ခ်က္ထက္မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ဗဟုိဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဂ်႐ုမ္းပိုဝဲလ္က ''ယခုႏွစ္မွာေတြ႔ရွိရတဲ့ ရလဒ္အရဆုိပါက အလြန္ျပင္းထန္တဲ့ စီးပြားေရးဆုတ္ကပ္ Recession နဲ႔ ႀကံဳရသည့္တုိင္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘဏ္ႀကီးေတြမွာ ေဒၚလာေငြေတြ ေတာင့္ေတာင့္တင္းတင္းနဲ႔ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာပါ သည္။

ေဒၚနယ္ထန္ရန္႔ သမၼတအျဖစ္ အေရြးမခံမီအခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိးသည္ တန္ဖုိးက်ခဲ့ၿပီး ယူ႐ုိေငြေၾကး၏ အသာစီးမႈကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရပါသည္။ သူအ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ ဘာလမွစ၍ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔အရ ျပန္လည္တန္ဖုိးတက္လာခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ လကုန္အထိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

Bloomberg Dollar Indes  အရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလကုန္တြင္ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တန္ဖုိးက်ခဲ့ရာမွ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ေရာက္ေသာအခါ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိတန္ဖုိးျမင့္တက္လာခဲ့ပါသည္။ ပုိ႔ကုန္သြင္းကုန္အေပၚ အေကာက္ ခြန္ျဖတ္ေတာက္ရန္ရွိသျဖင့္ လာမည့္လအနည္းငယ္အတြင္း အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ျပည္ပကုန္သြယ္မႈတြင္ အက်ဳိးအျမတ္ပိုမုိရရွိလာႏုိင္ၿပီး အေမရိကန္ စီးပြားေရးကို ပုိမုိတုိး တက္လာႏုိင္ေပသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref; "The Dollar's Enjoying a Renaissance" By Jason Schenker. (Bloombery 30-10-2017).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.