18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
Facebook ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကာ္ျငာတု ျပသနာ

လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း လုပ္ႀကံဖန္တီးထားသည့္ သတင္းမ်ားက လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ သိသိသာသာပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္အခ်ဳိ႕ကို  မဲယိမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိသတင္းတုမ်ားသည္ အလြန္အေလးအနက္ထားရမည့္ အ ေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားအား ပိုဆုိးရြားေစရန္ရည္ရြယ္၍ ႐ုရွားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အတုအေယာင္အေကာင့္မ်ားက ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း Facebook က သုံးသပ္ေတြ႔ရွိထားသည္ဟုသိရသည္။

ယမန္ႏွစ္ အေမရိကန္ေရြး ေကာက္ပြဲမတုိင္မီတြင္ လူမႈမီဒီယာမ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ လႊမ္းမုိးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အေရးႀကီးကိစၥ တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး Facebook သည္ ႐ုရွားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ေၾကာ္ျငာ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ကုိ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

Facebook က လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ ထုိေၾကာ္ျငာ အမ်ားအျပားသည္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္  လူမႈေရးဆုိင္ရာ ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ပိုမုိႀကီးက်ယ္ေစခဲ့ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း Facebook ၏ ကမၻာ့ ေရးရာ မူဝါဒဆုိင္ရာ ဒု-ဥကၠ႒ ဂ်ဳိးကာပလန္က အြန္လုိင္းေပၚတြင္  ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ အင္တာနက္ သုေတသန ေအဂ်င္စီ (Internet Research Agency) ဟု ထင္ရွားသည့္ ႐ုရွားအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနၿပီး အစစ္အမွန္မဟုတ္ေသာ အေကာင့္မ်ားမွ  ထြက္ေပၚလာသည့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ယခုႏွစ္ ဥေရာပ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ထိခုိက္ေစခဲ့သည့္ သတင္းမ်ားလုပ္ႀကံဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္အမွားမ်ားေပးျခင္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး လုပ္ႀကံထားသည့္ သတင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳလ်က္ အြန္လုိင္းေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမွ သတင္းေပ့ခ်္မ်ား အက်ဳိးအျမတ္ရယူပုံကုိ စုံ စမ္းေတြ႔ရွိလာရသည္ဟု သိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ ေရာက္ေသာအခါ Facebook က သတင္းအတုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေလ့ရွိသည္ ေပ့ခ်္မ်ားအေနျဖင့္ ေၾကာ္ျငာႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေၾကညာခ်က္သည္ အသိအျမင္မ်ားေပးရန္ထက္ ျဖားေယာင္း မႈျပဳလုပ္ရန္ အသုံးျပဳေသာ သတင္းအတုမ်ားကို ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ေရး၌ Facebook ၏ ေနာက္ဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

Facebook ၏ ထုတ္ကုန္ မန္ေနဂ်ာမ်ားက ''အတုလုိ႔ အမွတ္အသားျပဳခံရတဲ့ သတင္းေတြကုိ ေပ့ခ်္ေတြက ထပ္တလဲလဲ Share လုပ္ခဲ့ရင္ အဲဒီလုိအထပ္ထပ္က်ဴးလြန္သူေတြအေနနဲ႔ Facebook  မွာ ေၾကာ္ျငာခြင့္ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ပုိက္ဆံရွာဖုိ႔ သတင္းတုေတြျဖန္႔ေဝေနတဲ့ ေပ့ခ်္ေတြကို  ထိန္းခ်ဳပ္လုိက္တာမုိ႔ ယခုသတ္မွတ္ခ်က္အသစ္က သတင္းအတုေတြ ျဖန္႔ေဝတာကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အကူအညီေပးပါလိမ့္ မယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ Facebook လူမႈကြန္ရက္သည္ တတိယအဖြဲ႔အစည္း (Third-Party) ၏ အခ်က္အလက္ စစ္ေဆးသူက အတုဟုဆုံးျဖတ္ေသာသတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည့္ ေပ့ခ်္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာခြင့္ပိတ္ ပင္ထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလႊဲေစရန္ စီစဥ္ထား သည့္ လွည့္ျဖားတတ္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား တုိက္ဖ်က္ရန္အတြက္ လူ  ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ကို ငွားရမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Facebook က ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၄င္းတုိ႔၏ မူဝါဒမ်ား ကို ခ်ဳိးေဖာက္ေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ရွာေဖြတားဆီးသြားရန္အတြက္ စက္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္သြားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။

Facebook ၏ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ မက္ဇင္ကာဘတ္က ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ လႊမ္းမုိးရန္ Facebook အား အသုံးျပဳေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တုိက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ Facebook အား ျခယ္လွယ္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္လည္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သူက ဆက္တုိက္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ ဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားက Facebook  ႏွင့္ Twitter မ်ားေပၚမွ ႏုိင္ငံေရး ေၾကာ္ ျငာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရန္ လုိလားေနၾကသည္။ ထုိဥပေဒျပဳ အမတ္မ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လႊမ္းမုိးမႈရရွိရန္ ဟက္ကာမ်ားက အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို စုိးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား၊ ေရဒီယုိႏွင့္ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေၾကာ္ျငာအတုမ်ား ထည့္သြင္းခဲ့မႈမ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရန္ ထုိဥပေဒၾကမ္းကို တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ဒီမုိကရက္တစ္ဆီးနိတ္ အမတ္ Amyklibuc-har ႏွင့္ Mark Warner ၊ ရီပတ္ပရီကန္အမတ္  John Mc Cain တုိ႔က ပူးေပါင္းတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တည္ ဆဲေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကုိျပင္ဆင္ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႏုိင္ငံေရး ေၾကာ္ျငာအတုမ်ားကို မီဒီယာမ်ားျဖစ္သည့္ Facebook , Twitter ႏွင့္ Google မ်ားေပၚတြင္လည္း အသုံးျပဳျခင္းကို အေရးယူႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။

ယခုအခါ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံက ေၾကာ္ျငာအတုမ်ား အသုံးျပဳ၍ ရီပတ္ပရီကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အႏုိင္ရရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု မသကၤာသျဖင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ပုိမုိၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္ဟု သိရေပသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “CYBER RISK” By Patricia Zengerle and Dustin volz (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.