18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
ကိုးလသက္တမ္းအတြင္း အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ

ေန႔စဥ္ေသာေသာညံျဖစ္ရပ္ ေပါင္းစုံႏွင့္ Twitters ေပၚ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားၾကားက အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ မိမိသက္တမ္း ကုိးလတာကာလအတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝႏွင့္ ကမၻာ့ျပႆနာအခ်ဳိ႕အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ သူ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက ေပးခဲ့ေသာ ကတိမ်ားကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ ေသးေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ သားမ်ား၏ ဘဝကုိ အနည္းႏွင့္အမ်ား ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

သူ၏ သက္တမ္းကုိးလအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စည္း မ်ဥ္းဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္သည့္ အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ စြမ္းအင္လုပ္ငန္းမွသည္ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားအထိ စည္းမ်ဥ္းေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္ လမ္းၫႊန္မႈေပးခဲ့ သည္။ သာမန္ျပည္သူမ်ားအေပၚထက္ ဗ်ဴ႐ုိကရက္အရာရွိႀကီးမ်ားအေပၚ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေစခဲ့သည္။

ေဝဖန္သူမ်ားက သမၼတေဟာင္း ေရာ္နယ္ရီဂင္ေနာက္ပိုင္း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ ျပ႒ာန္းမႈ အႀကီးအက်ယ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ားအျပားက မဲဆြယ္စဥ္ကာလအတြင္း သူကတိျပဳခဲ့ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေႏွာင့္အယွက္ အဟန္႔ အတားရွိေနသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဝဖန္သူမ်ားက သူ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးကာကြယ္မႈတုိ႔တြင္ ေလ်ာ့ ရဲလာသည္ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ မ်ားစြာအသာစီးရေနၾကေသာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ) ႏုိင္ငံတုိ႔မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ ေခၚယူညိႇႏႈိင္းၿပီး ၄င္းတုိ႔၏ အသာစီးရရွိေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာေရးရာ၌ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ ယႏၲရားေဖာင္းပြေနမႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္ လြဲေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကို ထရန္႔သည္ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္ရွိစဥ္ေဝဖန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢကို ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ပိုမုိ၍ စြမ္းပကား ႀကီးမားေသာ အဖဲြ႔အစည္းႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္ေစေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္ တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတအျဖစ္ ထရန္႔တာဝန္ယူ ခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒမဲ့ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ စုိက္ေနထုိင္သူမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္သြားရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္။ အေမရိကန္ လူဝင္ မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ေလးရက္ၾကာစစ္ဆင္ေရးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းဥပေဒမဲ့ ေနထုိင္သူ ႏုိင္ငံျခားသား ၄၉၈ ဦးကုိ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

ယခင္သမၼတ အုိဘားမား လက္ထက္တြင္ ကေလးဘဝကတည္းက တရားမဝင္ေရာက္ရွိသူမ်ား ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ¤င္းစီမံခ်က္အရ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိလွ်င္ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံတြင္ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္၊ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ရယူခြင့္၊ ေက်ာင္း တက္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိအခြင့္အေရးကို ရရွိခဲ့သည့္ အမ်ားစုမွာ မကၠဆီကုိႏွင့္ အေမရိက အလယ္ပုိင္းေဒသမွ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ထုိအစီအစဥ္ကို သမၼတထရန္႔က ရပ္ဆုိင္းရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သျဖင့္ တရားဝင္ေနထုိင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေတာ့မည့္ အေနအထားတြင္ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ထရန္႔က သမၼတတစ္ဦးအေနႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဖဲြဲ႔ စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ရန္ တာဝန္ရွိသျဖင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရသည္ဟုဆုိပါသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္  အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေလးသန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔ထဲတြင္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ အာဖရိက၊ စပိန္ စေသာ  ျပည္ပမွတရားမဝင္ေရာက္ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟုသိရသည္။

လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထရန္႔က ''အေမရိကန္သမၼတေတြနဲ႔ အစုိးရေတြဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႔ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး''ဟု Twitters ေပၚတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရး တင္းမာေနၿပီး ဝါရွင္တန္က ၿပံဳယမ္းကုိဒုံးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းရန္ ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည္။ သမၼတထရန္႔က အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ေဒသတြင္း မဟာမိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လုိအပ္ပါက ေျမာက္ကိုရီးယားကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိထားသည္။

ထရန္႔က အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ေဘးအႏၲရာယ္မွ မိမိႏုိင္ငံအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္အ တြက္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနႏွင့္အညီ အာဖဂန္နစၥတန္၌ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဆက္လက္ရွိေနေစေရးကုိ ေတာင္အာရွေဒသဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာသစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္း မဟာဗ်ဴဟာအရ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ပါကစၥတန္ ပုိင္နယ္ေျမကုိ ေဘးကင္းလုံၿခံဳစြာ ခုိလုံႏုိင္ေသာေနရာအျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္းမရွိေစ ေရးအတြက္ ပါကစၥတန္ အစုိးရက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ေဖာ္ျပထားေပသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “Trump Effect” By John Whitesides (Reuters)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.