1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
ဗီယက္နမ္စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ႏိုးထေစေသာ ေတာင္ကိုရီးယား

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ဟႏြိဳင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ HNX  ႏွင့္ ဟိုခ်ီမင္းစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္ HOSE ဟူ၍ ႏွစ္ခုရွိရာ ဟႏြိဳင္းစေတာ့ တန္ဖုိးသည္ ၃ဝ ဒသမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာၿပီး ဟိုခ်ီမင္း စေတာ့တန္ဖုိးသည္ ၂ဝ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္လာေနပါသည္။

ယင္းတုိးတက္မႈႏႈန္းသည္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံး စြမ္းေဆာင္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ တုိးတက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ပုဂၢလိကဘဏ္လည္းျဖစ္ၿပီး ၆ဝ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးပြားလာသည့္ အာရွ ေကာ္မာရွယ္ဘဏ္ (Asia Commercial Bank) က ဟႏိြဳင္းစေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းေစ်းကြက္တြင္ ရွယ္ယာအမ်ားအျပား ပါဝင္ထား၍ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေန႔စဥ္ပ်မ္းမွ် စေတာ့အေရာင္းအဝယ္ တန္ဖုိးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ကထက္ ငါးဆခန္႔ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅ သန္းမွ သန္း ၁၈ဝ အထိ) ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ေငြေၾကး ေဒါင္ Dong ၏ ေငြဖလွယ္တန္ဖုိးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိးႏွင့္ ညီမွ်ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၃ဝ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ စေတာ့ေစ်းကြက္သည္ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ မေရရာမႈမ်ား၊ အက်ဳိးမျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ ဘာ ၅ ရက္ေန႔ေရာက္ေသာအခါ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံႏွင့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ငါးႏွစ္ၾကာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရသည့္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ သေဘာတူ ညီခ်က္ (Free-trade Agreement) ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါသည္။ ထုိသေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ကုန္စည္ အားလုံးကို အခြန္ ၉ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ဗီယက္နမ္ထုတ္ ကုန္အားလုံးကို ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ တင္သြင္းရာတြင္ ၉၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။ အဆုိပါ သေဘာ တူညီခ်က္ကုိ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္အထိ ေဆာင္ရြက္ရန္ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အကြၽံမီွခုိခဲ့မႈကို  ေလွ်ာ့ခ်ကာ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္လုိက္ၿပီး အာဆီယံတြင္ ဦးေဆာင္မႈေနရာကုိ တျဖည္းျဖည္းျခင္းရယူရန္ ျပင္ဆင္လာခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္ သြယ္မႈသည္ ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇ဝ ဘီလီယံအထိ ရွိလာမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။

ယခု ၂ဝ၁၇ ခု ပထမႏွစ္ဝက္ တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈသည္ အ ေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ အထိရွိလာၿပီး ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွ တင္ပို႔မႈသည္ ၆ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းမႈသည္ ၂၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံအထိ ရွိလာပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ စတီးထုတ္ကုန္မ်ား၊ ကားႏွင့္အပိုပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိပစၥည္းမ်ားမွာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ရွိသည့္ ေတာင္ကုိရီးယားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (ဥပမာ ဆမ္ေဆာင္းအုပ္စုစက္႐ုံမ်ား) အတြက္ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံရွိ ဆမ္ေဆာင္းစက္႐ုံမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ေနေသာ ဗီယက္နမ္အလုပ္သမား စုစုေပါင္းမွာ တစ္သိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိပါသည္။ တျခား ေတာင္ကုိရီးယား စက္မႈလုပ္ငန္းေပါင္း ၄၅ဝဝ ခန္႔လည္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ေနၾကသည္ဟုသိရသည္။

ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတုိ႔ကို ေက်ာ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးမားဆုံး ကုန္သြယ္ ဖက္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာပါသည္။ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏  ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း အရွိန္အဟုန္တုိးျမႇင့္လာရာ ဆမ္ေဆာင္းကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက အာဆီယံတြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ ေစ်းကြက္ တုိးတက္မႈရွိလာေသာ ဗီ ယက္နမ္ႏုိင္ငံကို စိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။

ယခင္က ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအေနျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ထိပ္ဆုံးမွ ေနရာယူေနခ်ိန္တြင္ ယခုအခါ ေတာင္ကုိရီးယားက ထုိႏုိင္ငံမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ဗီယက္ နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံသာရွိေသာ္လည္း ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၅ဝ တြင္ ထက္ဝက္နီးပါးသည္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းေစ်းကြက္သည္ မေလးရွားႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ အာရွတြင္ ဒုတိယအျမန္ဆုံး တုိးတက္လာေနေသာ ေစ်းကြက္ျဖစ္လာၿပီး ယခုအခါ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ အထိ ရွိလာပါသည္။

၂ဝ၁၅  ခုႏွစ္က ဆုိးရြားစြာျဖင့္ အစပ်ဳိးခဲ့ေသာ ဗီယက္နမ္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္သည္ ယခုအခါ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ၏ ႏုိးထမႈေၾကာင့္ လ်င္ျမန္ေသာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ အာဆီယံတြင္ ေရွ႕မွေန၍ ေျပးေနေပသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “Vietnam Remade by Korea” (mmbiztoday.com)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.