1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
သမၼတဒူတာေတး၏ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္မည္ဟု ေၾကြးၿမီ အကဲျဖတ္ေရး ေအဂ်င္စီျဖစ္သည့္ Moody’ invesetors Service က  ခန္႔မွန္းထားပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္းရွိ မာရာဝီၿမိဳ႕ကုိ အစၥလာမၼစ္ အ ၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက တုိက္ခုိက္ၿပီး သိမ္းပုိက္ခဲ့သျဖင့္ ေတာင္ပုိင္း မင္ဒါ နာအုိကြၽန္းတစ္ခုလုံးကို မာရွယ္ေလာျပ႒ာန္းခဲ့ရသည့္အျပင္ ယခုအခါ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကိုလည္း မာရွယ္ေလာေၾကညာႏုိင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု ေျပာၾကားထားသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရး ယုံၾကည္မႈကို က်ဆင္းေစႏုိင္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ စြန္႔ စားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားႏွင့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သတိေပးထားပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ သမၼတဒူတာေတး၏ အစုိးရအဖဲြ႔သည္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈကုိ အာ႐ုံစုိက္ေဆာင္ရြက္ေနသျဖင့္ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈ က်ဆင္းႏုိင္သည့္ အလားအလာမရွိ ေသာ္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း Moody ေအဂ်င္စီက ေထာက္ျပထားပါသည္။ ဒူတာေတး၏ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္မႈအပါအဝင္ အားေကာင္းသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူဝါဒမ်ားက ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကုိ ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း ထုိေအဂ်င္စီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒူတာေတး သမၼတျဖစ္လာၿပီးေနာက္ သူ၏သမၼတသက္တမ္း ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၁၈ဝ အကုန္အက်ခံ၍ တုိင္းျပည္၏ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံ GDP ၏ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ သုံးစြဲသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ ယခု ခ်ိန္အထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႀကီး ၂၁ ခုကုိ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ခ်ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ထုိလုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ မနီလာ ေလဆိပ္ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္း မင္ဒါနာအုိကြၽန္းေပၚရွိ ရထားလမ္းေဖာက္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား ေခတ္မီေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္ တည္ေဆာက္သည့္ လုပ္ငန္း၊ လမ္းမႀကီးမ်ား၊ ရထားလမ္းမ်ားႏွင့္ ဆည္ေရေပး လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္မ်ား တင္သြင္းရာတြင္ အမ်ားဆုံးေနရာကို ရယူလာသျဖင့္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ကုန္သြယ္မႈ၌ ပိုေငြျပခဲ့ရာမွ ယခုအခါ လုိေငြျပလာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ဖိလစ္ပုိင္ေငြေၾကးပီဆုိသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဖလွယ္ရာတြင္ အနိမ့္ဆုံးသုိ႔ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒က ''ပီဆုိေငြ တန္ဖုိးက်ေပမယ့္ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနၾကတဲ့ ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံသားေတြဆီက တစ္လကုိ ျပန္ပုိ႔ ေငြဟာ ေဒၚလာ ၂ ဘီလီယံရွိတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးသုံးစြဲႏုိင္အားျမင့္မား ေနၿပီး ေရရွည္မွာ ပို႔ကုန္တန္ဖုိး ေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။ မၾကာမီ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ျပည္ပက ကန္ ထ႐ုိက္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ျပည္ပမွာ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ ဖိလစ္ ပုိင္ႏုိင္ငံသားေတြဆီက ဝင္ေငြေဒၚ လာ ဘီလီယံ ၄ဝ အထိ ဝင္လာစရာရွိတဲ့အတြက္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြျပမႈကုိ ကာမိႏုိင္ပါတယ္''ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္ေငြေၾကး ပီဆုိကုိ ပိုမုိယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိေစၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အလုပ္အကုိင္အေျမာက္အျမားကုိ ဖန္တီးေပးမည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဗဟုိဘဏ္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လအထိ ၁၆ လ ဆက္တုိက္က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပင္ဆင္ရန္ အဆုိျပဳလာၾကသည္။

ပို႔ကုန္က်ဆင္းမႈဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ၿပီး အလံုးစုံပါဝင္ေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအတြက္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဖိလစ္ပုိင္ ဗဟုိဘဏ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းရွိေသာ ေငြလဲႏႈန္းကုိ သတ္မွတ္ႏုိင္ပါက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အက်ဳိးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ဟု ဆုိပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ ဗဟုိဘဏ္သည္ အာဆီယံဘဏ္လုပ္ငန္းေပါင္း စည္းေရးမူေဘာင္အရ ယခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္က မေလးရွား ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ ၄င္းစာခ်ဳပ္သည္ အာဆီယံအဖြဲ႔ႀကီးတြင္ ပထမဆုံး ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသည္ ေနာက္ထပ္ အာဆီယံႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္လည္း အလားတူ စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိကာ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားတုိးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

မၾကာမီက မနီလာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အာဆီယံအဖဲြ႔ႀကီး၏ ႏွစ္ ၅ဝ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ မိန္႔ခြန္း၌ သမၼတဒူတာေတးက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ေဒသဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ RCEP အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရးမူဝါဒအား ဆန္႔က်င္ျခင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေစာင့္ထိန္းရာ၌ အာဆီယံသည္ ကမၻာ၏ မည္သည့္အစိတ္အပုိင္းထက္မဆုိ ႀကီးမားေသာ အင္ အားစုျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီမႈမွ ႏုတ္ ထြက္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ အစုိးရကုိလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း

REF: Reauters. AFP

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.