1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ရွာေဖြေပးေနေသာ ဗီယက္နမ္ေကာ္ဖီ

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း အခုိင္အမာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့ရာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပမာဏ အားျဖင့္ တန္ခ်ိန္ ၁ ဒသမ ၂ သန္းမွ ၁ ဒသမ ၅ သန္းအထိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ခဲ့သျဖင့္ တန္ဖုိးအားျဖင့္ အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ မွ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းက႑၏ တင္ပို႔မႈသည္ လယ္ယာက႑ တင္ပို႔ မႈ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ရွိလာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသည္ ကမၻာတြင္ ေကာ္ဖီဒုတိယ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး ႐ုိဘတ္စတာ (Robusta) အမ်ဳိးအစား ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ သို႔ ေသာ္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ေကာ္ဖီ ေစ့အျဖစ္သာ တင္ပို႔မႈက အမ်ားဆုံး ျဖစ္ေနပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေကာ္ဖီထုတ္ လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း အေသးစား ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ေကာ္ဖီပင္မ်ားမွာလည္း ႏွစ္ၾကာလာသျဖင့္ အုိမင္းလာမႈ၊ အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ညံ့ဖ်င္းမႈႏွင့္ ေခတ္ေနာက္က်ေသာနည္း စနစ္မ်ားကို သုံးစြဲေနမႈ စသည့္ျပႆနာ အမ်ား အျပားႏွင့္လည္း ရင္ဆုိင္ေနရသည္ဟု သိရပါသည္။

''၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ဗီယက္နမ္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းက႑ အနာဂတ္ ဖြံ႔ ၿဖိဳးေရး''ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ပြဲကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလက ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ထုတ္လုပ္မႈ အရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖုိးတုိ႔ကုိ ျမႇင့္ တင္ေပးရန္အတြက္ ဗီယက္နမ္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈက႑၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ ေကာ္ဖီႏွင့္ ကိုကုိးအသင္း၏  ေျပာၾကားခ်က္ ကုိ ဗီယက္နမ္နယူးသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထုိအစီအစဥ္အရ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးသည့္ ဧရိယာေျခာက္သိန္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ အပင္သစ္မ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးထားေၾကာင္း ထုိအသင္း၏ ဥကၠ႒ ေလာင္ဗန္တူက ေျပာပါသည္။

ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္လွ်င္ ေကာ္ဖီပို႔ကုန္ တန္ဖုိး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဘီလီယံမွ ၆ ဘီလီယံအထိ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆုိပါသည္။ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  လက္ရွိျပဳျပင္ၿပီး ေကာ္ဖီ ၁ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းကို ၃ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ရရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာပါသည္။

လက္ရွိ၌ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဒါးလက္ျပည္နယ္ရွိ ခ႐ုိင္ ၈ ခ႐ုိင္တြင္ ေကာ္ဖီစုိက္ ဧရိယာ ဟက္တာ တစ္သိန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ေကာ္ဖီတန္ ခ်ိန္ ၄၇၅ဝဝ အတြက္ ဘန္မဲ ေသာက္ေကာ္ဖီအျဖစ္  ပထဝီဝင္ဆုိင္ရာ အမွတ္အသား (Geographical Indication-GI) အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကို ဗီယက္နမ္အမ်ဳိးသား ဥာဏပစၥည္းပုိင္ဆုိင္ခြင့္႐ုံးက အ တည္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ဘန္မဲေသာက္သည္ ဒါးလက္ျပည္ နယ္ရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕၏ အမည္ျဖစ္ၿပီး ဘန္မဲေသာက္ေကာ္ဖီအသင္းကို ဖဲြ႔ စည္းထားရွိပါသည္။ ထုိၿမိဳ႕တြင္ ေကာ္ဖီစုိက္ဧရိယာ ဟက္တာ ၂ သိန္း ရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ေကာ္ဖီတန္ခ်ိန္ ၄၅ဝဝဝဝ ထုတ္လုပ္၍ ျပည္ပသုိ႔ တင္ပို႔ျခင္းျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ မွ ၆ဝဝ ခန္႔ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။

႐ုိက္တာ သတင္းဌာန၏ ေလ့လာခ်က္အရ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ႐ုိဘတ္စတာေကာ္ဖီ၏ အေရာင္းသည္ ပရီမီယာ ေကာ္ဖီထက္ ျမင့္တက္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္ဟုဆုိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအတြင္း ႐ုိဘတ္စတာ ေကာ္ဖီသီးခူးဆြတ္ၿပီး ခ်ိန္တြင္ ကုန္ပစၥည္း လက္က်န္မ်ားျပားသျဖင့္ ေရာင္းေစ်းႏႈန္းသည္ လြန္ ခဲ့ေသာ ၅ ႏွစ္ခြဲအတြင္း အနိမ့္ဆုံးသုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီး တစ္တန္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၃၉ သာ ရရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေကာ္ဖီအဖဲြ႔အစည္း (International Coffee Organization -ICO) က ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေကာ္ဖီစုိက္ပ်ဳိးရာသီတြင္ ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီအထြက္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ထက္ ၃ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိမုိထြက္ရွိၿပီး ၆ဝ ကီလုိ ဂရမ္ အိတ္ေပါင္း ၂၇ ဒသမ ၅ သန္း ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

Fitch Ratings သုေတသန လုပ္ငန္းကလည္း ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ေကာ္ဖီ ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာၿပီး ၆ဝ ကီလုိဂရမ္ အိတ္ေပါင္း ၂၉ ဒသမ ၄၂ သန္း ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

႐ုိဘတ္စတာေကာ္ဖီအမ်ားဆုံး စုိက္ပ်ဳိးေသာ ဒါးလက္ျပည္နယ္တြင္ ၆ဝ ကီလုိဂရမ္ ႐ိုဘတ္စတာေကာ္ဖီ တစ္အိတ္၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ဗီယက္ နမ္ေငြ ေဒါင္ ၃ဝ၆ဝဝ မွ ၃၁ဝဝဝ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃၇ မွ ၁ ဒသမ ၃၉) သာ ရွိသျဖင့္ ၂၆ လအတြင္း အနိမ့္ဆုံး ေစ်းဟုဆုိသည္။ ဟုိခ်ီမင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ''ျပည္တြင္းမွာ ေစ်းႏႈန္းက် ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ႐ုိဘတ္စတာ ေကာ္ဖီေစ့ အေရာင္းအဝယ္ဟာ ေကာင္းပါတယ္။ ပရီမီယာ အမ်ဳိး အစားရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အေျပာင္းအလဲ သိပ္မရွိဘူး''ဟု ေျပာပါသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လစဥ္ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ တစ္လအတြင္း ေကာ္ဖီေစ့တင္ပို႔မႈ သည္ တန္ခ်ိန္  ၁၄၉ဝဝဝ ရွိသျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ကထက္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိး ျမင့္လာသည္ဟု ဆုိသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလမွစၿပီး ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလအထိ ျပည္ပသုိ႔ ေကာ္ဖီေစ့တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၄၈၆၆ဝဝ တင္ပို႔ခဲ့သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္ အလားတူ ကာလထက္ ၁၂ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္လာသည္ဟု သိရသည္။ တျခား ကုန္သည္တစ္ဦးကလည္း ''ေကာ္ဖီ၏ အရည္အေသြးက ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘၤာ တင္တဲ့အခါ ယခင္ႏွစ္ေတြက လက္က်န္အေဟာင္း ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ့ ေရာေႏွာၿပီး ထည့္ေပးၾကတယ္''ဟု ေျပာပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဗီယက္နမ္ အရာရွိမ်ားက ျပည္တြင္းတြင္ ေကာ္ ဖီဝယ္ယူေသာက္သုံးသူဦးေရသည္ တုိးတက္မ်ားျပားလာသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေကာ္ဖီေစ့တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႔ ဝယ္ယူၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ဆုိင္မ်ား၊ အိမ္မ်ားတြင္ အသင့္ေသာက္သုံးႏုိင္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်လာႏုိင္သျဖင့္ လက္က်န္ နည္းသြားသည္ဟု ေထာက္ျပထားပါသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “Vietnam Coffee Sales Quicken: Export Volume Seen up” By Ho Binn Minn (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.