18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
တရုတ္ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ေလာင္းကစားဒိုင္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းေနသည့္ ဒူတာေတး

ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ဗီးဂတ္စ္ႏွင့္ မကာအုိတုိ႔ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ရည္ရြယ္၍ လက္ရွိသမၼတဒူတာေတး မတုိင္မီ ယခင္သမၼတေဟာင္း အကြီႏုိလက္ထက္၌ ေလာင္းကစားဒုိင္ (casino) ဗဟုိဌာနတစ္ခုကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ပင္ ယင္းလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြပီဆုိ ၁၃၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရရွိခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က ဟက္ကာမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဗဟုိဘဏ္၏ အေမရိကန္ေငြစာရင္းမွ ေဒၚလာ ၈၁ သန္းကို ခုိးထုတ္ခဲ့ရာတြင္ ခုိးယူခဲ့သည့္ ေငြအမ်ားစုသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ဘဏ္ႏွင့္ ေလာင္းကစားဒုိင္ (ကာစီႏုိ) မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကဲ့ယူခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆုံးသြား ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ၂၄ နာရီတစ္ရက္၌ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ဝဝဝဝ နီးပါးရွိသည္ဟု သိရသည္။ SWIFT ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဘဏ္စနစ္၏ အားနည္းခ်က္ကို အသုံးခ်ကာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးေယာက္ဘဏ္အေကာင့္ရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ဘီလီယံခုိးယူရာတြင္ ေဒၚလာ ၈၁ သန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရွိ ကာစီႏုိေလာင္းကစားဒုိင္မ်ားတြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သို႔ ခုိးယူခဲ့သည့္ ေဒၚလာ ၈၁ သန္းမွ ေငြအမ်ားစုကို ကာစီႏုိမ်ားမွ တစ္ဆင့္ကဲ့ထုတ္မႈႀကီးျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ ကာစီႏုိမ်ားတြင္ မ်ားျပားသည့္ ေငြေပးေငြေခ်လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေတာ့မည္ဟု သမၼတဒူတာေတးက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ေလာင္း ကစားလုပ္ငန္းကုိ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေစာင့္ၾကည့္မႈ ေအာက္တြင္ထားရွိမည္ဟု ျဖည့္စြက္ ထားသည့္ ဥပေဒကို မၾကာမီကပင္ သမၼတဒူတာေတးက လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေလာင္း ကစားဒုိင္မ်ားသည္ ယခုအခါ ေဒၚလာ ၉၉ဝဝဝ ခန္႔ (ပီဆုိငါးသန္း) ထက္ပုိသည့္ ေငြေပးေခ်မႈအားလုံးကို ဗဟုိဘဏ္၏ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာင္စီသို႔ သတင္းေပးပို႔ရ မည္ဟုသိရသည္။

၄င္းဥပေဒတြင္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု သံသယရွိပါက ထုိေငြ ေၾကးမ်ားအား ေျခာက္လေက်ာ္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မည့္ တရား႐ုံးအမိန္႔ကုိ ေကာင္စီအားအသုံးျပဳခြင့္ေပး ထားသည္။ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးရာတြင္ ထုိေငြေၾကးမ်ားသည္ ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု သက္ေသျပႏုိင္ လွ်င္ ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းမည္ ဟု ဆုိပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ တရားမဝင္ ေလာင္း ကစားမႈမ်ားကုိ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းရန္အတြက္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး ယခုအခါ စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီဟု သိရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရားမဝင္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္သြားမည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးအမ်ား အျပားသည္ တရားမဝင္ေလာင္း ကစားလုပ္ငန္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ျပည္ပ သုိ႔ ထြက္သြားေနသည္ဟု တ႐ုတ္ဘက္ကဆုိၿပီး ယခုႏွိမ္နင္းမႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွိမ္နင္းျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ယခု ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈသည္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတြင္ သမၼတဒူတာေတးတက္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပထမဆုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ကာ ဒူတာေတးအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈႏွိမ္နင္း ေရးတုိ႔ ေနာက္ပုိင္း တတိယအႀကိမ္ ႏွိမ္နင္းမႈႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အစပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ အြန္လုိင္းအေျချပဳ ေလာင္းကစားျခင္းဆုိင္ရာ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကုိ စတင္ၿဖိဳခြင္းလာၿပီး တရားမဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိလည္း ပိတ္ပစ္ခဲ့ကာ လူေပါင္း ၉၉ ေယာက္ကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ဘဏ္ အေကာင့္တစ္ေထာင္ခန္႔ကိုလည္း ဆုိင္းငံ့ထားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ျပင္း ထန္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ေနခဲ့ရာ အဓိကအားျဖင့္ တ႐ုုတ္ေလာင္းကစား သမားမ်ားကို ဦးတည္ၿဖိဳခြင္းေနသည္ဟု ဖိလစ္ပုိင္ ႏုိင္ငံဘက္ကဆုိပါသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန အႀကီးအကဲ Martini Cruz က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရဲတပ္ဖြဲ႔ေတြလာေရာက္ၿပီး တရားမဝင္ေလာင္းကစားဒုိင္ေတြကို ၿဖိဳခြင္းဖုိ႔ ေလ့လာခဲ့ပါ တယ္''ဟု ေျပာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္းက ဖိလစ္ပုိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္အာဏာပုိင္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဖာ္ ထုတ္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခ စုိက္သည့္ တရားမဝင္ႏုိင္ငံတကာ ဆုိင္ဘာေလာင္းကစားဒုိင္ ဝက္ဘ္ ဆုိက္ေလးခုကုိ ပိတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဥပေဒအရ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ အြန္လုိင္းေပၚမွ ေလာင္းကစားျခင္းကုိ ပိတ္ပင္တား ျမစ္ထားပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔လုံၿခံဳေရးဗ်ဴ႐ုိက မိမိႏုိင္ငံသား မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ ဆုိင္ဘာေလာင္း ကစားမႈမ်ားသည့္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး လုံၿခံဳမႈ၊ ပုံရိပ္ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကို ဖ်က္ဆီးေစေၾကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ သတိ ေပးေၾကညာခဲ့ပါသည္။

ယခင္ႏွစ္က ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ကာစီႏုိေလာင္းကစားဒုိင္မ်ားမွ ဝင္ေငြသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ေလာင္းကစားဒုိင္မ်ားကို ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဝင္ေငြ ေလ်ာ့က်လာသည္ဟု သိရပါသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref;"Philippines and China Team Up to Wage Waronillegal Gambling" By Neil Jerome Morales and Farah Master (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.