1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေနေသာ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ဟႏြိဳင္းကို ေရာက္ရွိသူတုိင္း အႀကီးမားဆုံးႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာမွာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္လမ္းေၾကာမ်ား ပိတ္ဆုိ႔မႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားနည္းပါးမႈႏွင့္အတူ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္လာသည့္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ မ်ားျပားလွေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားက လမ္းမႀကီးမ်ားေပၚတြင္ ေနရာယူလ်က္ရွိေနၾက ပါသည္။

လူဦးေရ ခုနစ္သန္းခန္႔ရွိေသာ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္စီးေရ ငါးသန္းအထိရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးေရမွာ ငါးသိန္းခန္႔သာရွိသည္ဟု သိရသည္။ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ ေတာ္၏ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ ေလထုအရည္အေသြးဆုိးရြားလာမႈသည္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားေၾကာင့္ဟု ေဝဖန္သူမ်ားက အျပစ္တင္ေနၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ စက္ဘီးမ်ား သို႔မဟုတ္ လယ္ထြန္စက္မ်ားကုိ စီးခဲ့ၾကရပါသည္။ အစုိးရ အရာရွိႀကီးမ်ား သာ ႐ုရွားႏုိင္ငံလုပ္ Volga ကား အနက္ႀကီးမ်ားကို စီးခဲ့ၾကပါသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ မ်ားသို႔ ေရာက္ေသာအခါမွ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို အသုံးျပဳလာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ေျခာက္သန္းအထိ စီးနင္းသူရွိလာသည္။ ထုိစဥ္ကတည္းက ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ တစ္ေန႔လွ်င္  ဆုိင္ကယ္စီးေရ ၁ဝဝ ခန္႔ မွတ္ပုံတင္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ ဝင္ေငြတုိးတက္လာေနသည္ႏွင့္အမွ် ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူ ဦးေရမွာလည္း တုိးတက္မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ေရွးဦးစြာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ Honda ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား အရင္ဆုံးေရာက္ရွိလာၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားလာသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Yamaha, Suzuki ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားမွ Hyosung ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားလည္း ေခတ္စားလာၾကကာ ဗီယက္နမ္ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ဝယ္ယူအသုံးျပဳလာခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာ ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ဝင္ေငြနည္းေသာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံသားမ်ားပါ ဝယ္ယူစီးနင္း လာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

မည္သုိ႔ဆုိေစကာမူ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္သည္ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးမ်ားအတြက္  အေရးပါေသာ ယာဥ္တစ္မ်ဳိးျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္ မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ရွိ စကားျပန္တစ္ဦးလည္းျဖစ္၊ ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္တစ္ဦးလည္းျဖစ္ေသာ Minh Hung က ''ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္တစ္စီးကုိ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္ရတာ ကြၽန္ေတာ့ ဘဝအတြက္ အေရးႀကီးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေရွးလူႀကီးေတြရဲ႕ ဆုိစကားအရ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအရာသုံးခုဟာ သူရဲ႕ ကြၽဲ၊ သူရဲ႕ အိမ္နဲ႔ သူရဲ႕ မိန္းမတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခုအခါ ဗီယက္နမ္လူမ်ဳိးေတြက ကြၽဲအစား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္လုိ႔ ဆုိလာၾကတယ္''ဟု ေျပာပါသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဗီယက္ႏုိင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူတစ္ႏွစ္အထက္ ကေလးငယ္ ၆ဝဝဝ နီးပါးေသဆုံး ခဲ့ၿပီး၊ တျခားကေလးငယ္ ၆၂ဝဝဝ ေက်ာ္မွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထုိဒဏ္ရာရရွိသူ ဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔သည္ ဦးေႏွာက္ကို ထိခုိက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ထာဝရမသန္စြမ္းသူဘဝသိ႔ု ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လ ၄ ရက္ က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ေကာင္စီအစည္းအေဝးတြင္ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆုိးရြားလာေသာ ေလထုအရည္အေသြး ႏွင့္ ပိုမုိဆုိးရြားလာသည့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားအတြက္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ ဆုိင္ ကယ္မ်ားစီးနင္းမႈ ပိတ္သိမ္းမည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီဝင္ ၉၆ ဦးအနက္ ၉၅ ဦးက ေထာက္ခံခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုအခါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတြက္မ်ား လာမႈသည္လည္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာႏႈန္းထားတစ္ခုအထိ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ၿမိဳ႕ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဝက္ဘ္ ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိဝက္ဘ္ဆုိက္အရ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိပါက အနာဂတ္တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆုိ႔မႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားကို စုိးရိမ္လာရလိမ့္မည္ဟု သတိေပးထားသည္။ လူထုကုိ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား အသုံးျပဳ မႈအား တားျမစ္ရန္အတြက္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေပးရမည္ဟုလည္း ေထာက္ျပထားပါသည္။

ထုိအစည္းအေဝးတြင္ လက္ရွိအမ်ားျပည္သူ ပို႔ေဆာင္ေရးကို အက်ဳိးျပဳေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို ပိတ္ပင္မည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ အစုိးရအေနျဖင့္ ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း အမ်ားျပည္သူပို႔ေဆာင္ေရးကို ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား ပိတ္ပင္မည့္အစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိ မရွိႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕က အယုံအၾကည္ မရွိျဖစ္ေနၾကသည္။

 ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ ႐ုံးတက္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သူ Thuy Duong က ''ဒီအႀကံ အစည္က လုံးဝအဓိပၸာယ္မရွိဘူး''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေျမေအာက္မီးရထားလမ္းမရွိဘဲ လမ္းေပၚတြင္ အစုိးရပုိင္ ဘတ္စ္ကားမ်ားသာ ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ထုိဘတ္စ္ကားမ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း ၿမိဳ႕တြင္ ခရီးသြားလုိအပ္ခ်က္၏ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရွိေသးသည္ဟု သိရသည္။ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္မတုိင္မီ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟုဆုိသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “Road to Ruin” By Stephen W. Aallony (Asian Business)

AFP (4-7-2017)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.