1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
အမ်ားျပည္သူၾကား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား တားျမစ္လိုက္သည့္ ဒူတာေတး

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ုိဒရီဂိုဒူတာေတးသည္ ၄င္းတက္လာၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အေတာအတြင္း မူးယစ္ေဆး ဝါးသုံးစြဲမႈ၊ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ၊ ေလာင္းကစားမႈတုိ႔ကို ၿဖိဳခြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခါ အမ်ားပုိင္ေနရာမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား တားျမစ္သည့္အမိန္႔ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းအမိန္႔သည္ ေဒသတြင္းရွိႏုိင္ငံမ်ားၾကား၌ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈ ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ အျပင္းထန္ဆုံး ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္လာသည္ဟု သိရသည္။

သမၼတဒူတာေတး၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ အာနက္စတုိေအဘဲလ္လားက ''ဒီတားျမစ္တဲ့ အမိန္႔အရ အမ်ားပုိင္အေဆာက္အအုံရဲ႕ အတြင္းနဲ႔အျပင္ဘက္ေတြမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္ခဲ့ရင္ အျမင့္ဆုံးျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြဖိလစ္ပိုင္ေငြ ပီဆုိ ၅ဝဝဝ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝဝ) အထိ အျပစ္ ေပးႏုိင္ပါတယ္''ဟု ေျပာပါသည္။ ထုိဥပေဒတြင္ ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ အေရာင္းျမႇင့္တင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းေပးျခင္းမ်ားကိုလည္း ဒဏ္ေငြအျမင့္ဆုံး ပီဆုိေငြေလးသိန္းႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္သုံးႏွစ္က်ခံေစရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ကို ႐ုပ္သိမ္းရန္တုိ႔ ပါဝင္ေရး ဆြဲထားပါသည္။

သမၼတဒူတာေတးကိုယ္တုိင္ တစ္ခ်ိန္က စီးကရက္အလြန္ေသာက္ခဲ့သျဖင့္ ေသြးေၾကာပိတ္သည့္ ေရာဂါခံစားရၿပီးေနာက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကုိ ျဖတ္ပစ္ခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။ သူ၏ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက ''ဒီဥပေဒဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က ဒူတာေတးသူ႔ရဲ႕ ဇာတိၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့  ဒါဝုိမွာ သူၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒအတုိင္း ျပ႒ာန္းခဲ့တာပါ''ဟု ေျပာပါသည္။

သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္သူလူထုကို မဲဆြယ္ရာ၌ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး ဝါးေရာင္းဝယ္သူႏွင့္ သုံးစြဲသူမ်ားအ ေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္ေလာင္း ကစားျခင္းတုိ႔ကို တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အျမစ္ပါမက်န္ ေခ်မႈန္းသြားမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ စီးကရက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ရွစ္ခုရွိသည္ဟုသိရသည္။ Phillip Morris ႏုိင္ငံတကာကုမၸဏီက ပုိင္ဆုိင္ေသာ Marlbolo စီးကရက္လုပ္ငန္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္မွ Fortune စီးကရက္ကုမၸဏီႏွင့္ ဖက္စပ္၍လုပ္ကိုင္ခဲ့ရာ ဖိလစ္ပုိင္ စီးကရက္ေစ်းကြက္၏ ဆယ္ပုံခုနစ္ပုံေက်ာ္ကုိ ရရွိထားပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တုန္းက တစ္ကမၻာလုံးတြင္ Philip Mirris ကုမၸဏီကေရာင္းခ်ေသာ စီးကရက္ ၁၃ လိပ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ထုတ္လုပ္သည့္ စီးကရက္က တစ္လိပ္ပါဝင္ သည္ဟု သိရသည္။

အရြယ္ေရာက္ၿပီး ေဆးလိပ္မျဖတ္ႏုိင္သူမ်ားအတြက္ ေဆးလိပ္ေသာက္ရန္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားကုိ သတ္မွတ္ေပးထားသည္ဟုဆုိသည္။ ၄င္းေနရာသည္ အေဆာက္အအုံတစ္ခု၏ ဝင္ေပါက္ႏွင့္ ဆယ္မီတာ (၁၁ ကိုက္) ေဝးကြာေသာေနရာတြင္ ၁ဝ စတုရန္းမီတာ (၁၂ စတုရန္းကိုက္) အက်ယ္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား၌ သတ္မွတ္ေပးထားရမည္ဟု ထုိဥပေဒတြင္ပါရွိသည္။ ရဲအရာရွိမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က ထုိေနရာမ်ားကုိ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ သတ္မွတ္ေပးရမည္ဟု ဆုိထားသည္။

 ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးမႈ တားျမစ္ရာတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ စီးကရက္ေသာက္သုံးမႈလည္း အက်ဳံးဝင္သည္ဟု သိရသည္။ ထုိဥပေဒသည္ တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကာစီႏုိကစား ဝိုင္းေနရာမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ား၊ ေလဆိပ္ အေဆာက္အအုံမ်ားလည္း ပါဝင္သည္ဟုသိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက စီးကရက္ေသာက္သုံးမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကို ကာလၾကာရွည္စြာကပင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ရာ ယခုခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းအား သမၼတဒူတာေတးက တားျမစ္ခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆုိၾကပါသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ဦးေရ ၁၇ သန္းရွိရာတြင္ အရြယ္ ေရာက္ၿပီးသူ သုံးပုံႏွစ္ပုံနီးပါး ပါဝင္ေနသည္ဟု ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဆး လိပ္ေသာက္သုံးမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရွိရပါသည္။

ဖိလစ္ပုိင္လူမ်ဳိး အမ်ဳိးသား ထက္ဝက္နီးပါးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ကိုးရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ေဆးလိပ္ ေသာက္သုံးၾကသျဖင့္ ထုိအမူအက်င့္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ၄င္းတုိ႔၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းမႈတုိ႔အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေလးဘီလီယံနီးပါးရွိသည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပထားပါသည္။

 

 ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 

Ref: “Philippines’ Duterte Gets Tough on Tabacco With Ban on Smoking in Public” (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.