1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
စိန္ေခၚမႈမ်ားၾကားက မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အစုိးရဝန္ထမ္း ၁ ဒသမ ၆ သန္း၏ ဆႏၵမဲ သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇက္ဦး ေဆာင္ေသာ ၫႊန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြဲ႔အတြက္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္အေတာ္ၾကာကတည္းက အားကုိးစိတ္ခ်ရ သည့္ ဆႏၵမဲဘဏ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္အေရြးခံရန္ ႀကိဳးစားေနေသာ နာဂ်စ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြကာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာၿပီး လူေနမႈစရိတ္ ျမင့္တက္လာေနသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသျဖင့္ ယခင္လုိ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ားရရွိ ရန္မွာ အႀကီးမားဆုံးေသာ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။

အစုိးရ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ဖာေထးမိရန္အတြက္ အစုိးရပုိင္ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား ကိုေထာက္ပံ့ေနေသာ ေငြေၾကးမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အမ်ဳိးသားကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (GST) ကို ေကာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ ပု႔ိကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်လာေနသျဖင့္ ထုိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမကာမိဘဲ ရွိေနခဲ့သည္။ လက္ရွိ နာဂ်စ္အစုိးရကုိ ေထာက္ခံခဲ့သူျပည္သူတစ္ဦးက ၄င္းတုိ႔ မိသားစုဝင္ေငြမ်ားမွာ ျမင့္ တက္လာျခင္းမရွိဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားကသာ ျမင့္မားလာေနသျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိနာဂ်စ္ပါတီကုိ မဲဆႏၵေပးရန္ မေသခ်ာၾကေတာ့ေၾကာင္း ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္လလွ်င္ မေလးရွားေငြ ရင္းဂစ္ ၃ဝဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၈၇) ရရွိေသာ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပူထရာဂ်ာဗားမွ အစုိးရဌာနတစ္ခုတြင္ စာေရးအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ၄င္းက ''ကေလးတစ္ေယာက္ ရရွိလာရင္ ရတဲ့ လစာထက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြကႀကီးလြန္းလုိ႔ ဘယ္လုိေနရမွန္းမသိ ေတာ့ဘူး'' ဟု ေျပာပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုကတည္းက နာဂ်စ္ဦးေဆာင္သည့္ ညီၫြတ္ေသာ မေလးအမ်ဳိးသားပါတီ (United Malays National Prganisation-UMNO) ကုိ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးလြန္း၍ ၿမိဳ႕ေနမဲဆႏၵရွင္မ်ားႏွင့္ မေလးလူမ်ဳိးမဟုတ္သည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက ေထာက္ခံဆႏၵမဲေပး ခဲ့ျခင္းမရွိဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ UMNOသည္ ေတာလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ မြတ္စလင္ မေလးလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ အစုိးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ အမာခံေရြးခ်ယ္ၿပီး ခန္႔ထားသည့္ မေလးရွားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ ၫႊန္႔ေပါင္းအစုိးရကို ဖြဲ႔ႏုိင္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ အစုိးရဝန္ထမ္း အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ဝင္ေငြမွာ ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိဘဲ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကသာ ျမင့္သထက္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ အပုိဝင္ေငြရရွိရန္ အလုပ္တစ္ခုခုကုိ ထပ္မံရွာေဖြလုပ္ကုိင္လာၾကရသည္ဟု ယခင္က နာဂ်စ္ကုိေထာက္ခံခဲ့သူ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္၏ ၫႊန္႔ေပါင္းပါတီကုိ မဲဆႏၵေပးရန္ မေသခ်ာဟု ၄င္းက ထပ္မံေျပာ ၾကားခဲ့ပါသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသည္ စင္ကာပူ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ ေက်ာ္တက္ၿပီး ၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ၈ ႏွစ္တာၾကာ ကာလအတြင္း အျမင့္ဆုံး အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိေနပါသည္။

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မူလ က ၂ဝ၁၈ ခုနစ္မွ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ္လည္း အစုိးရပုိင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ေသာအုိင္မေလးရွား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ဘားဟတ္ (iMDB) မွ ေငြေၾကးမသမာမႈႀကီး ျပဳလုပ္ခဲ့မႈျဖင့္ အတုိက္အခံမ်ားက ျပစ္တင္ေဝဖန္၍ ဆႏၵျပေနျခင္းကုိ နာဂ်စ္က စိန္ေခၚသည့္ အေနႏွင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း၌ပင္ ေရြး ေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

 စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္အားေပးရန္အတြက္ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ နာဂ်စ္တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ထုိ iMDB အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၅ ဘီလီခန္႔သည္ အလြဲသုံး စားျခင္းခံခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။ အေမရိကန္ တရားေရးဌာန၏ အဆုိအရ iMDB မသမာေသာနည္းျဖင့္ ထုတ္ယူခဲ့သည့္ ေဒၚလာမ်ားအနက္  ေဒၚလာ သန္း ၃ဝ ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္၏ ဇနီးအတြက္ ဝယ္ယူသုံးစြဲခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ဝယ္ယူရန္ နာဂ်စ္၏ ပုဂၢလိကဘဏ္စာရင္းသုိ႔ ေဒၚလာ သန္း ၆၈ဝ ကို လဲႊေျပာင္းရခဲ့ၿပီး ေနာက္လအနည္းငယ္ၾကာတြင္ စိန္လည္ဆြဲကို ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ လန္ဒန္၊ နယူးေယာက္ႏွင့္ ဘာဘရီေဟးမွ တန္ဖုိးႀကီး အိမ္ ၿခံ ေျမမ်ားမွသည္ ပီကာဆုိ၏ ပန္း ခ်ီကားမ်ားအထိ ဝယ္ယူခဲ့မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္းသိရသည္။ နာဂ်စ္ကမူ ယင္းစြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ အၿမဲတမ္း ျငင္းဆုိထားသည္။

နာဂ်စ္၏ UMNO ပါတီတြင္ အဓိကက်သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ရီဇယ္မန္မုိခတၱားက ''ကြၽန္ ေတာ့္အေနနဲ႔ မဲဆႏၵေပးႏုိင္သူ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတဲ့ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကုိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြတက္လုိ႔ လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားလာတဲ့ ျပႆနာအေပၚ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီက မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ရင္ ပါတီကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး မဲေပးလာမွာကုိ စုိးရိမ္ပါတယ္''ဟု ေျပာ ပါသည္။

၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းမေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိကလစာႏႈန္းထားမ်ားက ၅ ဒသမ ၇ ရာ ခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာသည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာမွာ ¤င္းကာလအတြင္း ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြင္းသာ တုိးခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံလုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Vriens & Partners မွ ေလ့လာဆန္းစစ္သူ အဒစ္ေဇကာလီက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ၿပီး လူေနမႈစရိတ္မ်ားျပားလာမႈက နာဂ်စ္ဦးေဆာင္ေသာ UMNO ပါတီကို အဓိကေထာက္ခံခဲ့ေသာ  မဲဆႏၵရွင္မ်ားအား ဖယ္ၾကဥ္သြားေစႏုိင္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ကုိယ္တုိင္ လြန္ခဲ့ေသာလက ၄င္းအစုိးရအဖြဲ႔၏ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းမွာ လူေနမႈစရိတ္ျမင့္မားေနမႈကို က်ဆင္းလာေအာင္ လုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား အာမခံေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အတုိက္အခံျဖစ္လာေသာ ယခင္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း မဟာသီယာမုိဟာမက္က ''လူေနမႈစရိတ္ႀကီးျမင့္လာေနမႈက ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ နီးပါးအာဏာကို ၿပိဳင္ ဖက္မရွိ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့တဲ့ UMNO ပါတီကို ၿပိဳလဲေအာင္ တြန္းခ်ႏုိင္တယ္လုိ႔ ကြၽႏု္ပ္ထင္ပါတယ္။ လူေနမႈ စရိတ္ႀကီးလြန္းတဲ့အတြက္ ကေလးေတြ ေက်ာင္းတက္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြ ေတြ႔လာတယ္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတယ္။ ယခုအခါ ျပည္သူအမ်ားက သူတုိ႔ဟာ ဘယ္ ေလာက္အထိ ဆင္းရဲေနၾကတယ္ဆုိတာ ခံစားသိျမင္လာၾကတယ္''ဟု ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရေပသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 

Ref: “After Faving Down Scandal, Malaysiam Prime Minister’s Power Threatened by Inflation” By Joseph sipalan and Praveen Menon (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.