18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္မျပဳေတာ့သည့္ သမၼတဒူတာေတး အစိုးရ

သမၼတဒူတာေတး၏ ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရသစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေနာင္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြးကဲ့သုိ႔ တြင္းထြက္ေလာင္စာသုံး စက္႐ုံမ်ားထက္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္သုံးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကိုသာ ခြင့္ျပဳရန္ ေထာက္ခံခ်က္ေပးမည္ဟုေျပာပါသည္။ သမၼတဒူတာေတး ခန္႔အပ္ခဲ့ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ဝန္ႀကီးဂ်ီနာလုိပက္က အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အလ်င္ျမန္ဆုံး စီးပြားေရးတုိးတက္ေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲခက်ဆင္း လာေစရန္ႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမျဖစ္ေစရန္ ေလစြမ္းအင္၊ ေနစြမ္းအင္ႏွင့္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသစ္မ်ားကိုသာ တည္ေဆာက္သင့္သည္ဟုဆုိပါသည္။

အသက္ ၆၂ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ဂ်ီနာလုိပက္ကုိ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္လွ်င္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားယခုထက္ႏွစ္ဆတုိးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ စက္႐ုံသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ရာ တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းဆုိင္ရာေထာက္ခံခ်က္မ်ားေပးရန္ သမၼတဒူတာေတးက တာဝန္ ေပးထားပါသည္။ ယင္းက မည္သည့္ေက်ာက္မီးေသြးသုံး စက္႐ုံသစ္ကိုမွ်ေထာက္ခံၿပီး တည္ေဆာက္ခြင့္ ေပးမည္ ဟုတ္ဟု ေၾကညာထားပါ သည္။

Bloomberg သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတြင္ သူက ''ဘာအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသစ္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးရမွာလဲ။ အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိမွအသုံးျပဳလုိ႔မရမယ့္ စြမ္းအင္မ်ဳိးကို မသိက်ဳိးကြၽန္ျပဳၿပီးခြင့္ျပဳရမွာလား။ အဲဒီအခ်က္ေပၚမွာပဲ ခုိင္ခုိင္မာမာယုံၾကည္ၿပီး ရပ္တည္သြားမယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ေလာေလာဆယ္ေက်ာက္မီးေသြး၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ အာရွတြင္ စံထားရသည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံရွိ နယူး ကက္စတယ္လ္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ၆ ဒသမ ၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေစ်းတက္လာၿပီး မက္ထရစ္တစ္တန္လွ်င္ အေမရိ ကန္ ေဒၚလာ ၆ဝ ဒသမ ၁၁ ေစ်းရွိလာပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္း၌ ေက်ာက္မီးေသြး၏ေစ်းသည္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို Bloomberg သတင္းေထာက္က ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးကုိ မွတ္ခ်က္ေပးရန္ ဖုန္းႏွင့္အီးေမးလ္ျဖင့္ေတာင္းရာ ေလာေလာဆယ္မေပးႏုိင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားသည္ဟု ဆုိပါသည္။ အဆုိပါ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးသည္ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုတြင္ ''ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲခႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံသစ္ေတြ အသုံးျပဳဖုိ႔ မလဲႊမေရွာင္သာ လုိအပ္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္အသုံးျပဳရင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ကာကြယ္သြားရမယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ေလာေလာဆယ္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ၌ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ျဖင့္ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ အျခားျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ ေပါင္းက ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ပါဝင္သည္ဟု သိရသည္။

လက္ရွိ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမွာ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏုိင္ငံမ်ား ထက္ျမင့္မားေနသည္ကိုေတ႔ြရသည္။ ဥပမာ တစ္မဂၢါဝပ္ MWH ၏ သုံးစြဲခ အေမရိကန္ေဒၚလာမွာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၁ဝ ခန္႔၊ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁ဝဝ ခန္႔၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၃ဝ ခန္႔၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၈ဝ ခန္႔၊ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၂ဝ ခန္႔ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ေဒၚလာ ၈ဝ ခန္႔ ရွိ သည္ဟု Bloomberg သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အကယ္၍ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ သစ္မ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ပါက လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္စုအတြင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျမင့္ တက္လာေစႏုိင္သျဖင့္မ်ားျပားေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က ပိုမုိျမင့္မားလာႏုိင္စရာသာရွိသည္ဟု ဂ်ီနာလုိပက္က ေထာက္ျပထားပါသည္။

ယခုအခါ ေနေရာင္ျခည္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္မ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ဆင္းလာသျဖင့္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တုန္းက ေနေရာင္ျခည္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သုံးစြဲမႈမွာ တစ္ဝပ္ Watt လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၇၂ ေဒၚလာအထိရွိခ့ဲရာမွ ယခုအခါ အေမရိကန္ ေငြ ၆ဝ Cents သာ ရွိသည္ဟုသိရသည္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ဝန္ႀကီး ဂ်ီနာလုိပက္မိသားစုသည္ ဘူမိအပူစြမ္းအင္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ First Gen Corp ႏွင့္ Energe Development Crop တုိ႔ကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကပါသည္။ ဝန္ႀကီးဂ်ီနာလုိပက္ကေတာ့ သူ႔မိသားစု၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ သူ၏ ေက်ာက္မီးေသြးလွ်ပ္စစ္စက္႐ုံသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ခြင့္မေပးျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာ ပါသည္။

၄င္းက ''အဲဒီေက်ာက္မီး ေသြးသုံးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတြေၾကာင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲ စြမ္းအင္ေတြကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ေထာက္ခံေနတာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာဟာ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြ အားလုံးရဲ႕အက်ဳိးအတြက္ ႀကိဳးစားေနျခင္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိသုံးစြဲလုိ႔ အက်ဳိးရွိလာရင္ တျခားႏိုင္ငံက လူမ်ဳိးေတြလည္း အက်ဳိးရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ေျပာခ်င္တာက ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ေတြမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကပါ။ ဒီအခါ သင္တုိ႔လည္း အက်ဳိးရွိလာႏုိင္ပါ တယ္''ဟု ေျပာေၾကာင္းပါ။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: “It Just Got Harder to Build Coal Plants in The Philippines” By Cecilia Yap (Bloomberg)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.