1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
နတ္မေတာင္အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္(ေခၚႏူးစုမ္) တြင္ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ထားေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ႏိုင္ငံတကာ အေရး
သံမဏိစက္ရံုေရဆိုးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာေသာ ဗီယက္နမ္ကမ္းရိုးတန္း ေရထုအဆိပ္သင့္မႈ ျပႆနာ

တ႐ုတ္ (ထုိင္ဝမ္)မွ ကုမၸဏီႀကီး၏ သံမဏိစက္႐ုံခြဲတစ္ခုေၾကာင့္ ဗီ ယက္နမ္ႏုိင္ငံ အလယ္ပုိင္းေဒသတြင္ အဆုိးရြားဆုံးပတ္ဝန္းက်င္ယုိယြင္း ပ်က္စီးမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄င္း ပ်က္စီးမႈကုိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာ သည့္တုိင္ေအာင္ ျပဳျပင္သြားရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္းဗီယက္နမ္အစုိးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Formosa Ha Tinh Steel (FHS)  သံမဏိစက္႐ုံသည္ တ႐ုတ္ (ထုိင္ဝမ္)ႏုိင္ငံမွာ အေျခစုိက္ေသာ Formosa Plastics ကုမၸဏီႀကီး၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိ စက္႐ုံခြဲတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထုိစက္႐ုံႀကီး ေၾကာင့္ ကီလုိမီတာ ၂ဝဝ (မုိင္ေပါင္း ၁၂၅) ရွည္သည့္ ဗီယက္နမ္ ပင္ လယ္ကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေရ ထုအဆိပ္သင့္ၿပီး ပင္လယ္ငါးတန္ခ်ိန္ ၁ဝဝ ကို ေသေက်ေစခဲ့သျဖင့္ ယင္းကမ္းေျခတစ္ေလွ်ာက္တြင္ရွိေသာ ျပည္နယ္ေလးခုမွ ငါးဖမ္းလုပ္ ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မ်ား ပ်က္စီးခဲ့ရ ပါသည္။

 

႐ုိက္တာသတင္းဌာန၏ စုံစမ္းေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကိုတုံ႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ၄င္းစက္႐ုံသည္ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ ၅၃ ခ်က္အနက္ အခ်က္ ၅ဝ အထိ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ပင္လယ္ေရထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းႀကီး အခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဓိကအားျဖင့္ အဆိပ္အ ေတာက္ျဖစ္ေစသည့္အစုိဓာတ္ျဖင့္ ကုတ္မီးေသြးေလာင္စာစနစ္ကိုျဖဳတ္ သိမ္းပစ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါ သည္။

 

လြန္ခဲ့ေသာလေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပင္လယ္ငါးအမ်ားအျပား ေသဆုံးေနမႈမွာ သံသယရွိစရာျဖစ္လာၿပီး ယင္းေဒသမွျပည္သူမ်ားကုိ အမ်က္ေဒါသျဖစ္ပြားလာေစသျဖင့္ ဟႏြိဳင္းအစုိးရႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ကုိင္ေနေသာ ထို FHS ကုမၸဏီတုိ႔သည္ ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ေပးရန္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

 

၄င္းအျဖစ္အပ်က္ႀကီးက ဗီယက္နမ္ျပည္သူလူထုကို ရဲရင့္တက္ၾကြလာေစၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ စုေပါင္းဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ လူမႈမီဒီယာမ်ားကလည္း ၄၁ ႏွစ္ၾကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ဳပ္ထိန္းခဲ့မႈကို ေဝဖန္ေထာက္ျပလာၾကသည္။ ေရထုညစ္ညမ္းမႈဒဏ္ကို ခံ စားေနရေသာေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထုေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ထုိျပႆနာကို အစုိးရ၏ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံႏွင့္ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ားအေပၚ မေက်နပ္၍ ျပစ္တင္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးက FHS သံမဏိစက္႐ုံသည္ အစုိးရက အႀကိမ္ႀကိမ္သတိေပးေနေသာ္လည္း စက္႐ုံကုိလုံၿခံဳစိတ္ခ်ရေအာင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ သူက ‘FHS သံမဏိကုမၸဏီဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အ လက္ေတြကို ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေျခာက္ခံကုတ္မီးေသြးသုံးစနစ္ (Dry Coking System) အစားအစုိကုတ္ မီးေသြးသုံးစနစ္ Wet Coking System ကို အသုံးျပဳဖုိ႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေျပာင္းလဲမႈဟာ တရားမဝင္ပါဘူး''ဟု ေျပာပါသည္။ ထုိဝန္ႀကီး၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို FHS သံမဏိစက္႐ုံမွ ေျဖရွင္းခ်က္ေပးရန္ ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္က ေတာင္းဆုိရာတြင္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳခဲ့ဟုသိရသည္။

 

အစုိကုတ္မီးေသြးသုံးစနစ္ကုိအသုံးျပဳရာတြင္ အေအးခံရန္ေရကို အေျမာက္အျမားအသုံးျပဳရသျဖင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ပိုမုိျဖစ္ပြားေစသည့္ အျပင္ အဆိပ္ေငြ႔ပုိမုိထုတ္လႊတ္ေစပါသည္။ ထုိညစ္ညမ္းသည္ ေရထဲတြင္ ဆုိင္းႏုိတ္ Cyanide ကဲ့သို႔ေသာ  အဆိပ္ဓာတ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ အေျခာက္ခံကုတ္ မီးေသြးသုံးစနစ္မွာ ပိုမုိသန္႔ရွင္းၿပီး ေခတ္မီစက္႐ုံမ်ားတြင္အသုံးျပဳၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ က်စရိတ္မ်ားျပားပါသည္။ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးက FHS သံမဏိစက္႐ုံကုိ အေျခာက္ခံကုတ္ မီးေသြးသုံးစနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၄င္းလုပ္ငန္းကုိ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳရန္ သတိေပးထားေၾကာင္းေျပာပါသည္။ သူကဆက္လက္၍ ယခုအခါ ေရအဆိပ္သင့္သည့္ ေဒသမ်ား၏အေျခအေနမွာ ေကာင္းလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပင္လယ္ေရတြင္ အ ဆိပ္ဓာတ္ပါဝင္မႈႏႈန္းကုိ ယခုအခါ ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာမခံထားပါသည္။

 FHS  သံမဏိစက္႐ုံ၏ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Chang Fu-ning ကမူ ၄င္း၏ စက္႐ုံအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာအစုိးရက ခြင့္ျပဳခဲ့လွ်င္ ယခု ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာပင္ သံမဏိ ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္သြားရန္ အစီစဥ္ရွိသည္ဟုေျပာပါသည္။ ၄င္းစက္႐ုံႀကီးသာ အျပည့္အဝၿပီးစီးလွ်င္ အေရွ႕ေတာင္းအာရွတြင္ အႀကီးမားဆုံးသံမဏိ စက္႐ုံျဖစ္ဖြယ္ရာ ရွိပါသည္။ FHS ကုမၸဏီသည္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ သံမဏိစက္႐ုံအျပင္ပင္ လယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႀကီးတစ္ခုႏွင့္ အပူစြမ္းအားျဖင့္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား  မီဂၢါဝပ္ ၁၅ဝဝ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ စက္႐ုံႀကီးတစ္႐ုံတည္ေဆာက္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

Ref: Recovery From Formosa Ondustrial Disaster in Vietnam “Could Takea Decade” By My Pham & Mai Nguyen (Reuters).

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.