14-12-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ျမန္မာ-အိႏိၵယခ်စ္ၾကည္ေရး လမ္းမႀကီးျဖစ္သည္႕ ကေလးဝ-တမူးလမ္းပုိင္းရွိ တံတား ၆၉ စင္းကုိ အိႏိၵယႏုိင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆ဝ အကုန္အက်ခံတည္ေဆာက္ေပးမည္
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1041
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   14-12-2017 မွ 20-12-2017 အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

ဦးတည္ခ်က္ေျပာင္း၍ ေရွ႕တုိးေဆာင္ရြက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ အက်ဳိးမ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ လူမ်ဳိးကြဲႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးစားေပးပါ။ သူတစ္ပါးကတိစကားအေပၚ အေျခတည္္၍ လုပ္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္တတ္သည္။ တည္ၾကည္မႈကင္းမဲ့သူမ်ား ဝန္းရံေနသည္။ အတၱႀကီး မား၍ ကုိယ္က်ဳိးရွာေသာ သူမ်ားေၾကာင့္ စိတ္႐ႈပ္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ အုိးအကြဲ၊ ခြက္အေဟာင္းမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

အႀကံအစည္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွန္သမွ် အျပည့္အဝေအာင္ျမင္မည္။ မည္မွ်အခက္အခဲရွိပါေစအားလုံးကုိ ေက်ာ္လႊား၍ တုိးတက္မႈ မ်ားရရွိမည္။ သူတစ္ပါးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစကို လက္ေတြ႔အသုံးခ်၍ အက်ဳိးေကာင္းမ်ားရရွိမည္။ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ထားသည္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားရရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွသူမ်ား အဆင့္ျမင့္ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ႀကိမ္ခုံအေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္တတ္သည္။ ယာဥ္၊ ကား ေမာင္းႏွင္မႈမ်ား သတိရွိပါ။ အေပ်ာ္ခရီးသြားျခင္းမျပဳရ။ ကတိပ်က္ေသာ သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔မည္။ စကား႐ႈပ္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္။ တစ္ခုတည္းေသာ ျပႆနာအေပၚ သုံးႀကိမ္ သုံးခါ ေျဖရွင္းရမည္။ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေျဖရွင္းရမည္။ စာရင္းဇယားအ႐ႈပ္အေထြးမ်ားရွိမည္။ ေငြေၾကးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာ မ်ား ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမည္။ လူမႈေရး အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ဆားဘူး၊ ဆားအုိး အေဟာင္းအား စြန္႔၍ အသစ္အစားထုိးသုံးစြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

စိတ္ကူးအႀကံသစ္တုိ႔ကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ ေနရာအေျပာင္းအလဲႏွင့္ တုိးတက္မႈကို ႀကံဳမည္။ ေနအိမ္ေနရာ၊ လုပ္ငန္းေနရာတုိ႔ကုိ ျပဳျပင္ျခင္း၊ အသစ္တုိးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ မိတ္ေကာင္း ေဆြေကာင္း အကူအညီရမည္။ ေပၚေပါက္လာေသာ အခြင့္အေရးတုိ႔ကုိ အသုံးခ်၍ အလုပ္စီးပြားေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ေအာင္ျမင္ မည္။ လက္လြန္ဆုံး႐ႈံးထားေသာ ေငြမ်ားျပန္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ အေနာက္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ ဘယာေၾကာ္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

အလုိဆႏၵႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ျပည့္ေျမာက္မည္။ အခက္အခဲအားလုံးကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။ အလုိဆႏၵ အလုံးစုံျပည့္စုံမည္။ အမႈအခင္းရွိက အႏုိင္ရမည္။ ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟု သတ္မွတ္ထားေသာကိစၥတစ္ခု ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ တစ္ပါးသူမ်ား မႏုိင္မနင္းျဖစ္၍ ရပ္တန္႔ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္ေျဖရွင္းရမည္။ လူမ်ဳိးကြဲလူမ်ဳိးျခားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာင္းေသာအက်ဳိးဆက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ အိမ္ရွိ ပလပ္စတစ္ဘူး၊ ပုလင္းေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ကုိယ္ပိုင္အစြမ္းအစကုိ လက္ေတြ႔အသုံးခ်၍ အလုိျပည့္စုံျခင္းရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ စုေပါင္းလုပ္ငန္း အက်ဳိးေပးမည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မည္။ တစ္ပါးသူအား အသိေပး အႀကံÓဏ္ ေတာင္းျခင္းထက္ ကုိယ္တုိင္ဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လုိက္ပါ။ ပညာသင္တန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကိစၥေရးရာမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္တုိးတက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚမည္။ မူလ အေနအထားမွ ပိုမုိျမင့္ေသာ အေနအထားသုိ႔ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ မွန္ကြဲမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

တစ္ဇြတ္ထုိးလုပ္လုိစိတ္မ်ား လႊမ္းမုိးေနသည္။ မလုပ္သင့္။ အက်ဳိးမရွိႏုိင္။ မျဖစ္ႏုိင္ဟု အမ်ားတကာက သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္ကိုမွ ေရြးခ်ယ္လုပ္လုိမည္။ စိတ္ေရာဂါသည္တစ္ဦး ဆဲဆုိေနသည္ကို ႀကံဳေတြ႔ေလေသာ္ လြန္စြာေကာင္းေသာ နိမိတ္ျဖစ္ သည္။ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးသည့္အတုိင္း ေရွ႕တုိးလုပ္ပါ။ ထူးျခားစြာ ေအာင္ျမင္မည္။ အတတ္ပညာကုိ အသုံးခ်၍အလုပ္စီးပြားမ်ား လုပ္ကိုင္ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား ဖိနပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊား၍ အလုိဆႏၵ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ဘဝတုိး တက္မႈတုိ႔ကို ဖန္တီးရရွိမည္။ မူလရည္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမုိသာလြန္ေသာ အေျခအေနႏွင့္ အခြင့္အေရးေကာင္းတုိ႔ကုိ ရရွိမည္။ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးရမည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အမႈျဖစ္၍ ထုတ္ပယ္ အျပစ္ေပးခံရေသာ ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းတာဝန္ယူရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ အေနာက္ေတာင္အရပ္မ်က္ႏွာမူ၍ ဒူးရင္းယိုစား၍ လုိရာဆႏၵျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.