1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   22-2-2018 မွ 28-2-2018 အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

ေငြေၾကးအေပးအယူကိစၥ စကားမ်ားရမည္။ ေဆြမ်ဳိးဒုကၡေပးမည္။ အနီးကပ္လူယုံ ဒုကၡေပးတတ္သည္။ မိသားစုလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ ျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းရမည္။ ခိုက္ရန္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႀကံဳႏုိင္သည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပႆနာေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေပၚေပါက္တတ္သည္။ ေသာၾကာေန႔ေမြးေသာသူ စကား႐ႈပ္၍ လူမႈေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ညာေျခ၊ ညာလက္တြင္ မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား သတိရွိရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ အုန္းႏုိ႔ႏွင့္ ခ်က္ထားေသာ အစားအေသာက္မ်ား ဆြမ္းေလာင္းပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

အၿပိဳင္အဆုိင္ၾကားမွ တုိးတက္မည္။ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ရည္ရြယ္ထားသူမ်ား ယခုလက္ရွိေနရာ၏ အေနာက္ေတာင္ ဘက္သို႔ ေျပာင္းရျခင္းရွိမည္။ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား၍ ရပုိင္ခြင့္ေဟာင္းမ်ား ျပန္လည္ေတာင္းခံရယူရႏုိင္သည္။ အရပ္ေဝး ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ပညာသင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ဆႏၵျပည့္ဝမည္။ အလွဴအတန္းကိစၥ၊ မဂၤလာကိစၥမ်ားေျပာဆုိရ ျခင္းရွိမည္။ မူလေဆာင္ရြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းအျပင္ အလုပ္ပို၊ တာဝန္ပုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ မုန္႔လက္ေကာက္ ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

စိတ္ခ်မ္းေျမ႔ျခင္း၊ အလုိရွိရာ ျပည့္စုံျခင္း၊ ကံျမင့္မားျခင္းရွိမည္။ စိတ္ကူးစီစဥ္ထားသည္မ်ား လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ျမင္မည္။ ေကာင္းေသာ သတင္းစကားမ်ား ၾကားသိႀကံဳေတြ႔ရမည္။ ဘာသာေရးကိစၥမ်ား မရည္ရြယ္ဘဲ လုပ္ကုိင္ရမည္။ မိသားစုတြင္လည္း အလွဴမဂၤလာကိစၥရွိမည္။ ျပန္႔ႀကဲေနသည့္ အလုပ္ကိစၥ၊ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား စနစ္တက်စီမံေဆာင္ရြက္၍ အဆင္ ေျပေသာ အေနအထားရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ စက္ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

လုပ္ငန္း၊ အႀကံအစည္သစ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ရည္းမွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးမားမား ေဆာင္ရြက္ေလ ေအာင္ ျမင္ေလျဖစ္သည္။ အမ်ားကိစၥ၊ အဖဲြ႔အစည္းကိစၥ၊ အသင္းအပင္းဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရျခင္းရွိမည္။ ဗုဒၶဟူးေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေကာင္းေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား အဆင့္ဆင့္ရရွိမည္။ ထူးျခားေသာ အလွဴအတန္း မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရမည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တုိးတက္မႈမ်ား ႀကံဳမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ ဝါးႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တုိးတက္မႈမ်ားႀကံဳမည္။ အဂၤါေန႔၊ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးေသာသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ထူးျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေရႊ၊ ယာဥ္ ဝင္ကိန္းရွိသည္။ လူဝင္ကိန္းရွိသည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ ပ၊ ဖ၊ ပ) ပါသူဝင္က မသင့္။ အိမ္ရွိသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္ခုိက္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္ဦးစီးခုိက္တတ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အရပ္၊ ေျမာက္အရပ္၊ အရပ္ေဝး ခရီးသြားရန္ စီစဥ္သူမ်ား လုိရာခရီးေရာက္ရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ သံဃာေတာ္တုိ႔အား လြယ္အိတ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

သူတစ္ပါးျပႆနာမ်ား ပါဝင္ေျဖရွင္းရတတ္သည္။ အမည္ပ်က္ေအာင္၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေအာင္ သြားပုပ္ေလလြင့္ အတင္းအဖ်င္းမ်ားေျပာခံရတတ္သည္။ အမည္အတြင္း (အ၊ ဥ၊ တ၊ ထ၊ န) ပါသူမ်ား ဒုကၡေပးတတ္သည္။ တနလၤာနံ (ၿခံ၊ ကား၊ ေငြေၾကး) ၾကာသပေတးနံ (ပဲ၊ ဖက္၊ ေျမ) အစရွိသည္မ်ားကို ဝယ္ယူသုိေလွာင္ျခင္းမျပဳရ။ တနဂၤေႏြေန႔၊ ၾကာသပေတးေန႔ ေမြးသူမ်ားေၾကာင့္ အမႈျဖစ္တတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါအေဟာင္းမ်ား စြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္းဟူသမွ် ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အေနအထားေကာင္းရွိမည္။ အလုပ္ အႀကံအစည္ စီးပြားေရးရာပုိင္းတုိ႔တြင္ ထူးထူးျခားျခား အဆင္ေျပမည္။ ပ်ဳိရြယ္ေသာသူမ်ား၊ လူလြတ္မ်ား အလြန္စန္းပြင့္မည္။ ေမတၱာေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားႀကံဳမည္။ လုပ္ငန္းေဟာင္းအခ်ဳိ႕ ရပ္တန္႔ရၿပီး လုပ္ငန္းသစ္၊ စီးပြားသစ္ မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရေသာ အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အသက္အရြယ္ႀကီးေသာသူမ်ားအား ႏုိ႔မႈန္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

ေနအိမ္ကိစၥအတြက္ ေျပာဆုိျခင္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။ မနာလုိ အတုိက္အခံျပဳသူမ်ားကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖယ္ရွားႏုိင္မည္။ ဗုဒၶဟူးနံ (ယာဥ္၊ ေရႊ) ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္္၍ ကံေကာင္းမည္။ လူလြတ္အမ်ဳိးသားမ်ားအဖုိ႔ မိမိထက္ အသက္ႀကီးေသာ မိန္းကေလးမ်ားႏွင့္ ေမတၱာေရးကိစၥေပၚေပါက္မည္။ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ားအဖုိ႔ သားသမီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ခ်မ္းသာစရာမ်ားႀကံဳ မည္။

ယၾတာ ။ ။ -ေမြးေန႔တြင္ နာနတ္သီးဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.