25-5-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
သရက္ ကုန္ေခ်ာထုတ္ စက္႐ုံမ်ားႏွင္႕ ထုတ္ပုိးပစၥည္း စက္႐ုံမ်ား ရွိလာသျဖင္႕ ယခုႏွစ္ သရက္သီးေစ်းကြက္ ပိုမုိ တြက္ေျခ ကိုက္လာႏုိင္ဖြယ္ ရွိေန
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1012
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   ၁၈-၅-၂၀၁၇ မွ ၂၄-၅-၂၀၁၇ အတြင္း
တနဂၤေႏြ

အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိမည္။ ေငြေၾကးအဝင္ေကာင္းမည္။ သို႔ေသာ္ ေငြမၿမဲ။ မူလ အလုံးစုံအထုိင္က် အဆင္ေျပေနသည့္ ကိစၥအားလုံးကိုရပ္၍ အလုပ္သစ္သို႔ ေျပာင္းလဲမည္။ လုပ္ငန္းသစ္ အဆင္မေျပ။ တစ္ဖက္လူ ကတိပ်က္၍ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္သြားမည္။ ထုိေသာအခါ မူလႏွင့္လည္း မဆက္ စပ္၊ လမ္းသစ္ႏွင့္လည္း မဆက္စပ္ အေျခအေနေပၚလုပ္ကိုင္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ခရမ္းေရာင္မၾကာခဏဝတ္ဆင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

အေရးပါေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေပ်ာက္ရွတတ္သည္။ ခရီးသြားေနဆဲ အေပ်ာက္အရွမ်ားလည္း ျဖစ္တတ္သည္။ (အေမ၊ အဘြား၊ အေဒၚ) စသည့္ အႀကီးအကဲ အမ်ဳိးသမီး က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာမည္။ အေရာင္းအဝယ္စီးပြားလုပ္ကုိင္သူမ်ားအဖုိ႔ တနလၤာနံ (ၿခံ၊ ကား၊ ေငြ၊ ေက်ာက္) လုပ္ငန္း၊ ၾကာသပေတးနံ (ပဲ၊ ဖက္ ၊ ေျမ) လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆုံး႐ႈံးရတတ္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ပုိက္ဆံအိတ္ေပၚ ၾကြက္ထုိင္ေနေသာ ပုံကိုေဆာင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

စီးပြားလုပ္ငန္းတုိးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အႀကံေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ထြန္းမည္။ အခက္အခဲမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္ မည္။ တစ္ပါးသူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီးလုပ္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈရမည္။ ပညာေရးတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးေနမည္။ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အတတ္ပညာအေပၚစိတ္မဝင္စားသလုိျဖစ္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ လိေမၼာ္သီးငယ္မ်ားသီးေသာ လိေမၼာ္ပင္ငယ္ေလးမ်ားကို စဥ့္ရည္သုတ္ပန္းအုိးအတြင္း စိုက္ပ်ဳိးထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

ထူးထူးျခားျခား ျမင့္မားေသာ အေျခအေနႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွ သူမ်ားအဖုိ႔ ၾသဇာအာဏာျမင့္မားေသာ အေနအထားသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္။ ေျပာေရးဆုိေရး ေအာင္ျမင္မည္။ မိမိစီမံခန္႔ခဲြမႈ အေပၚ စနစ္တက်လုိက္လံလုပ္ကိုင္မႈမ်ားခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္းႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ လိပ္ပုံကုိ အနီးအပါးတြင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

လုပ္ကိုင္သမွ် ထိထိမိမိႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေအာင္ျခင္းမ်ားရရွိမည္။ ခက္ခဲျခင္းအားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ တုိးတက္ျခင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းမည္။ သူတစ္ပါးႏွင့္ ယွဥ္ၿပီးလုပ္လုိက္တုိင္း မိမိဘက္မွသာ ျမင့္ေသာ အေနအ ထားသို႔ ဦးတည္မည္။ ေငြေၾကးကံေကာင္းမည္။ အလုပ္တုိးတက္မည္။ အေရွ႕ေတာင္အရပ္သုိ႔ မေမွ်ာ္ လင့္ဘဲ ခရီးသြားရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ ေရႊေရာင္စကၠဴတစ္ရြက္ေပၚတြင္ ၂၁ ကုိ ပုံေဖာ္ျဖတ္၍ စကၠဴျဖဴေပၚကပ္ၿပီး အိတ္ထဲတြင္ ေဆာင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ပညာသင္တန္းကိစၥမ်ားအထူး ေအာင္ျမင္မည္။ ယခင္လပုိင္းက တုိးတက္သင့္လ်က္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာေနသူမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ စာရင္းတြင္ မိမိပါဝင္မည္။ အရပ္ေဝးသြားရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ားသတ္မွတ္ ထားေသာ ရက္ထက္ေစာ၍ သြားရမည္။ သြားေရာက္၍လည္း အဆင္ေျပမည္။ အတုိက္အခံအားလုံးကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ဇီးေရာင္ပန္းအုိးအတြင္း ေက်ာက္စရစ္ခဲ သုံးခဲကုိ ေရျပည့္ၿပီး ပန္းသုံးပြင့္ထုိးထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

ရန္အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႔မည္။ ေငြကုန္မ်ားစရာမ်ား ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္မည္။ မည္သည့္အရာကို ေဆာင္ရြက္သည္ျဖစ္ေစ ေလးေလးနက္နက္ မရွိသလုိျဖစ္မည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ထားၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေက်နပ္ေနမည္။ အေပ်ာ္အပါး ဖက္ျခင္း၊ ေငြျဖဳန္းတီးျခင္းျပဳလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔လုပ္ျခင္း ကို ဂုဏ္ယူဝင့္ၾ<ြကားစြာ ေျပာဆုိေနလိမ့္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ စာရြက္ျဖဴေပၚတြင္ ၂၃ ကုိ ငါးႀကိမ္ေရးၿပီး ေဆာင္ထားပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

မူလလုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားကိစၥမ်ားမည္မွ် အဆင္ေျပေစ မူလလမ္း႐ုိးလမ္းေဟာင္း အတုိင္း လုပ္လုိစိတ္မရွိ။ ပုံမွန္လုပ္႐ုိးလုပ္စဥ္အတုိင္းလုပ္ျခင္းထက္ လမ္းသစ္ထြင္လုိမည္။ ထုိသုိ႔ထြင္ၿပီး လုပ္ျခင္း သည္ အက်ဳိးမရွိသည့္အျပင္ အက်ဳိးယုတ္သည္အထိျဖစ္မည္။ အာေမဍိတ္ကာလဟုလည္း သတ္မွတ္ သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ စဥ့္ရည္သုတ္ပန္းအုိးအတြင္း ရြက္လွပင္စုိက္ပ်ဳိးပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.