23 - 2 - 2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ခ်င္းတြင္းေရေၾကာင္း က်ပ္တည္းလာမႈေၾကာင္႕ ခရီးသြားလာသူနည္းပါး
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1002
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   ၂၃-၂-၂၀၁၇ မွ ၁-၃-၂၀၁၇ အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ရွိမည္။ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ေနမည္။ အာ႐ုံစူးစုိက္၍ မရသလုိ ျဖစ္ေနမည္။ ေဆာင္ရြက္ေန ေသာ ကိစၥအလုံးစုအေပၚ စိတ္မဝင္စားသလုိ ျဖစ္ေနမည္။ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္။ မိမိမသုံးရဘဲ ကုန္က်မႈမ်ဳိးျဖစ္ မည္။ ဗုဒၶဟူးနံ (ယ၊ ရ၊ လ၊ ဝ) အမည္တြင္ပါေသာ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္၍ ျပႆနာ အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ ႀကံဳႏုိင္ သည္။ လုပ္ငန္းကိစၥေရးရာမ်ားတြင္လည္း အၿပိဳင္အဆုိင္မ်ားႏွင့္ ႀကံဳၿပီးမွ ေအာင္ျမင္ မႈ အဆင့္ဆင့္ရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုိးကြဲ၊ အုတ္ခဲက်ဳိးမ်ားရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

ေျမကိစၥ၊ ေနရာထုိင္ခင္းကိစၥအတြက္ စကားေျပာဆိုမႈမ်ား အဆင္ေျပႏုိင္သည္။ ၾကာသပေတးနံပစၥည္းမ်ား အဂၤါနံ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္ရျခင္း၊ ေငြျမႇဳပ္ႏွံ၍ အဆင္ ေျပျခင္း ႀကံဳမည္။ သစ္၊ သံအစရွိသည့္ ေသာၾကာနံ လုပ္ငန္းလုပ္သူမ်ားအဖုိ႔ လုပ္သမွ် အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ ျဖစ္ေနမည္။ အႏၲရာယ္မ်ားတတ္သည္။ ေရႊ၊ ယာဥ္၊ လူ၊ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱဝါ အစရွိသည့္ ဗုဒၶဟူးနံမ်ား ထြက္ကိန္း ရွိသည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ စံပယ္ပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

ရန္အေႏွာင့္အယွက္မ်ား အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္၍ အလုပ္အႀကံအစည္မ်ား လုပ္ကိုင္ရမည္။ မူလရည္ မွန္းထားသည္မ်ား အလြဲလြဲ အေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနမည္။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ ကြာဟေနမည္။ အလွဴအတန္းႏွင့္ မဂၤလာပြဲတုိ႔ကို အနည္းဆုံး သုံးပြဲတက္ေရာက္ၿပီးေနာက္တြင္ ထူးထူးျခားျခား အဆင္ေျပျခင္းရွိမည္။ ခရီးယာယီအသြားအလာမ်ားမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေရႊပန္းပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

လူလြတ္မ်ား အခ်စ္ေရး၊ ေမတၱာေရး ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္တကြ မ်က္ႏွာပြင့္လန္းျခင္း၊ သြားေလရာ ေရာက္ေလရာ၌ စန္းပြင့္ျခင္းမ်ား ရွိမည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းတုိးပြားမည္။ အိမ္ေထာင္မရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးႀကီး တစ္ဦးမွ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္းရွိမည္။ မေရာက္ဖူးေသာ ခရီးသစ္မ်ား သြားေရာက္ရမည္။ အေနာက္အရပ္မွ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံ၍ တုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။ လူမႈေရးကိစၥ၊ အမ်ားကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔ လီလီပန္း ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

အခက္အခဲအားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈ အဆင့္ဆင့္ရမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထူးျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ား ရရွိမည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးမားမား မထားလင့္ကစား စနစ္တက် ႀကိဳးႀကိဳး စားစား ေဆာင္ရြက္လုိက္ေသာ ကိစၥမ်ားမွ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမည္။ မိမိ၏ စိတ္ဆႏၵႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အခုိင္အမာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အေျခအေနေကာင္းရွိမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ညေနပုိင္းတြင္ ေရႊရင္ေအး ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ကာလအတန္ၾကာေဝးကြာေနေသာ တနလၤာေန႔ ေမြးသူမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ဆုံစည္းရမည္။ ပူးတြဲ၍ အလုပ္ကိစၥ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိမည္။ ေငြေၾကးကိစၥမ်ား စီးပြားေရးရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တဲြဖက္လုပ္ရန္ အခြင့္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာမည္။ စေနနံ၊ ထီး၊ ဖိနပ္ အထည္မ်ား အဝင္မေတာ္။ အသစ္ဝယ္ယူျခင္းက မသင့္။ တစ္ပါးသူက ကိုယ့္အား အေဟာင္းမ်ားစြန္႔ေပးက မသုံးရ။ ကိုယ္က တစ္ဖန္သူတစ္ပါးကို စြန္႔လုိက္ပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေျမအုိးအကြဲမ်ား ရွာေဖြစြန္႔ပစ္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

အခက္အခဲအားလုံးကို ေက်ာ္လႊား၍ ရည္မွန္းခ်က္သစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္စြမ္းရွိ သည္။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စကုိ အသုံးခ်၍ ထက္ထက္ျမက္ျမက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ဘဝ အေနအထား ကို အခုိင္အမာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းရွိမည္။ ဦးတည္ခ်က္သစ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းမ်ားမွ ထူးျခားေသာ တုိးတက္မႈမ်ားရမည္။ အိမ္ေနရာ၊ အလုပ္ေနရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚ မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေထာပတ္သီး ဆြမ္းေတာ္တင္ပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

လူမ်ဳိးကြဲ၊ လူမ်ဳိးျခားႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာမည္။ အတတ္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးမႈ ျပဳသူမ်ား အဆင့္ျမင့္တုိးတက္မႈႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေအာင္ျမင္မည္။ အလုပ္ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ခရီးရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပညာအတတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ႔ကို လုိသလုိ အသုံးခ်၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရိွမည္။ အုိးအိမ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ အုန္းၫႊန္႔ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.