19 - 1 - 2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ရန္ကုန္ မႏၱေလး အျမန္ လမ္းမႀကီးတြင္ ဆုိင္ကယ္ မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားေနမႈမ်ားမွာ ခ႐ုိင္ေက်းရြာ ခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား၊ ဆုိင္ကယ္လမ္းမ်ား မေဖာက္ လုပ္ႏုိင္ေသးျခင္းႏွင္႕ စည္းကမ္းမဲ႕ ေမာ္ေတာ္ ဆုိ
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 997
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္

     
အဌေဟာကိန္း ၊ စံဇာဏီဘုိ   ၁၉ - ၁ - ၂၀၁၇ မွ ၂၅ - ၁ - ၂၀၁၇ အတြင္း  
တနဂၤေႏြ

တုိးတက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႀကံဳၿပီး စိတ္ေအးခ်မ္းရမည္။ ပဋိပကၡမ်ား ေျဖရွင္းႏုိင္မည္။ ကာလရွည္ၾကာ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္မသင့္။ ႀကီးကဲသူမ်ားထံမွ အေထာက္အကူေကာင္းရမည္။ ခရီးကိစၥအဆင္ေျပမည္။ အေျပာင္းအလဲ ၾကားမွ တုိးတက္မည္။ လုပ္ကိုင္လုိစိတ္ရွိလ်က္ အေျခအေနမေပးေသး၍ စိတ္ထဲ ေတးမွတ္ထားသည့္ ကိစၥမ်ားကို ယခုရက္ အတြင္း လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ အဆင္ေျပမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေခါင္းအုံးစြပ္မ်ားကို လဲလွယ္သုံးစြဲပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
တနလၤာ

အၿပီးသတ္ခါနီးမွ အေႏွာင့္အယွက္၊ အခက္အခဲတစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚမည္။ ႀကံစည္သမွ် သုိသုိသိပ္သိပ္ ေဆာင္ရြက္ေလ၊ ေကာင္းေလျဖစ္မည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္း၍ ေငြကုန္စရာမ်ား တစ္မ်ဳိးၿပီးတစ္မ်ဳိးႀကံဳမည္။ မူလစိတ္ကူးထား သည္မ်ား မွန္ကန္လ်က္ စိတ္႐ူးေပါက္၍ေဆာင္ရြက္တတ္သျဖင့္ အမွားႀကံဳတတ္သည္။ တတ္အားသမွ် အိမ္တြင္ေနသင့္ သည္။ တစ္ခ်က္ခရီးဆန္႔၊ ေျခလႈပ္လက္လႈပ္ ျပဳသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း ေငြကုန္မည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေခ်ာကလတ္ကိတ္ ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
အဂၤါ

အခက္အခဲၾကားမွ တုိးတက္မႈရရွိမည္။ သူမ်ားျပႆနာ ကိုယ့္ျပႆနာျဖစ္တတ္သည္။ ႐ုံးေရာက္ဂတ္ေရာက္ေျဖရွင္းရ မည္။ ျငင္းပယ္ရန္ ခက္ခဲေသာ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရၿပီး စိတ္ပန္း၊ လူပန္းျဖစ္မည္။ မွားယြင္းေသာသတင္းစကားအေပၚ အေလးထားမိေသာေၾကာင့္ ျပႆနာႀကံဳမည္။ စီစဥ္ထားျခင္းမရွိဘဲ ဘာသာေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္ရန္ႀကံဳက ရဲရဲေရွ႕တုိးေဆာင္ ရြက္လုိက္ပါ။ အနီးအပါးသို႔ လူသစ္မ်ား ေျပာင္းေရႊ႕လာမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေဆးဝါးလွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ဗုဒၶဟူး

အေနအထုိင္ မဆင္မျခင္၍ က်န္းမာေရး အည့ံျပန္ေပၚမည္။ စီမံထားသည္မ်ားအားလုံး အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္မည္။လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ ကိစၥအဝဝ၊ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေၾကာင္းအရာအလုံးစုံသည္ နဂုိမူလစီစဥ္ထားသည္ဟူ၍ လုံးဝမရွိဘဲ ႐ုတ္ျခည္းျဖစ္လာျခင္းမ်ဳိးႀကံဳမည္။ စန္းပြင့္ျခင္းလြန္ကဲၿပီး ႐ုတ္တရက္အိမ္ေထာင္က်ျခင္းႀကံဳႏုိင္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရးအတြက္ အခါကာလမသင့္ပါ။ တစ္ပါးသူ ခုိက္ရန္ျဖစ္မႈမ်ားၾကားဝင္၍ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမျပဳရ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ရြက္လွ ငါးၫႊန္႔လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ရာဟု

တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ေနသည္မ်ား ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနသည္မ်ား စုစည္း၍ အလုပ္ကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။ မျဖစ္ႏုိင္ ဟု အမ်ားကယူဆထားသည္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ဦးေခါင္းႏွင့္ မ်က္စိတြင္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္။ စီစဥ္ထားၿပီး ပ်က္ယြင္းသြားသည့္ ခရီးကိစၥမ်ား ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ စကားအတုိက္အခံေျပာဆုိရမႈႀကံဳမည္။ မိသားစု အိမ္တြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား လုိက္လံေျဖရွင္းေပးရမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေရွာက္သီးသုပ္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ၾကာသပေတး

ရည္ရြယ္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ ဘဝတုိးတက္ျခင္း၊ အခက္အခဲမွန္သမွ် ေက်ာ္လႊား၍ တက္လမ္းအဆင့္ဆင့္ရရွိျခင္းႀကံဳ မည္။ လုပ္သမွ် လူသိရွင္ၾကားျဖစ္မည္။ ေငြေရးေၾကးေရး ကံေကာင္း၍ မထင္မွတ္ထားေသာ နည္းျဖင့္ မထင္မွတ္ထားေသာ ေငြေၾကးလက္ခံရရွိမည္။ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာထားေသာ ေငြေၾကးျပန္လည္ရရွိမည္။ စီးပြားတက္မည္။ အိမ္တြင္းရွိသူမ်ား အလုပ္တုိး တက္ျခင္း၊ ေငြဝင္ျခင္းႀကံဳကာေပ်ာ္ရႊင္စည္ပင္ၾကမည္။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ပိန္းပန္းပြင့္ ဘုရားပန္းကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ေသာၾကာ

အလြန္သတိရွိရမည္။ အရာရာ ႐ႈပ္ေထြးေနသည္။ ဆက္ဆံေနက် ဝန္းက်င္ႏွင့္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကင္းကြာေအာင္ေနပါ။ ဥပေဒႏွင့္ မကင္းေသာ ကိစၥမ်ား လုံးဝမလုပ္ပါႏွင့္။ အမွားတစ္ခ်က္ႀကံဳသည္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲမည္။ ရပ္ေရးရြာေရး ကိစၥမ်ား အသင္းအပင္း ကိစၥမ်ားတြင္ အမ်ားတကာက ေနရာေပးတုိင္း ေရွ႕တုိး၍ ဦးေဆာင္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ အႏၲရာယ္ခံတြင္း သက္ဆင္းရတတ္သည္။ သတိလက္လြတ္ေျပာဆုိျခင္း မျဖစ္ေအာင္ထိန္းပါ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ေထာပတ္သီးေဖ်ာ္ရည္ဒါနျပဳပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
စေန

အရာရာ သတိႏွင့္ ယွဥ္၍ ေနထုိင္ရမည္။ မည္သူ႔ကိုမွ မယုံၾကည္ႏွင့္။ လူယုံ၊ အတြင္းလူ၊ အနီးကပ္လူမွ ပိုမုိဒုကၡေပး ႏုိင္သည္။ တစ္သက္တြင္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မႀကံဳဖူးေသာ စိတ္ညစ္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားႀကံဳမည္။ မေရာက္ဖူးေသာ ေနရာ သစ္ေရာက္ရမည္။ မသြားဖူးေသာ ခရီးသြားရမည္။ စာရြက္စာတမ္းကိစၥႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥအလုံးစုံတြင္ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္၊ မုိက္႐ူးရဲလုပ္ရပ္မ်ား မျပဳရ။

ယၾတာ ။ ။ ေမြးေန႔တြင္ ထီးျဖဴ တစ္လက္ ဘုရားကပ္လွဴပါ။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.