1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္
ဆဲေလးပါးအခ်ိန္ႏွင္႕ရက္ကိုးမ်ဳိး ျပႆနာ

ႏွစ္စဥ္ အခါေပး ေဗဒင္ျပကၡဒိန္မ်ား ထုတ္ေဝလ်က္ ရွိၾကသည့္ အနက္ ထုိအခါေပး ေဗဒင္ျပကၡဒိန္တို႕၌ မပါရွိေသးေသာ ေရွာင္ၾကဥ္ သင့္သည့္ ဆဲေလးပါးအခ်ိန္ႏွင္ ရက္ကုိးမ်ဳိးျပႆနာမွာ စိတ္ပါဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းေပသည္။

အခါေပးရာ၌ ဆဲေလးပါးအခိ်န္ကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရ၏။ ရက္ကုိးမ်ဳိးတြင္ ကိစၥႀကီးငယ္ကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ဟု ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယ နကၡတၱ ေဗဒက်မ္းအဆို ရွိသည္။

မြန္းတည့္ဆဲဆဲ၊ ေနဝင္ဆဲဆဲ၊ သန္းေခါင္ဆဲဆဲ၊ ေနထြက္ဆဲဆဲ အခ်ိန္တို႕မွာ ဆဲေလးပါးအခ်ိန္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အခါမေပးရဟု အဆိုရွိရာ နကၡတ္ေဗဒင္ အယူအဆအားျဖင့္ မ်ားစြာ သဘာဝယုတၱိ ရွိ ေနေပသည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ေခၚ ေနမင္းႏွင့္ ၁ တန္႕၊ ၄ တန္႔၊ ၇ တန္႔၊ ၁ဝ တန္႔ ကိန္းရာသီ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီဂရီ (အံသာ) သုည၊ ဒီဂရီ (အံသာ) ၉ဝ၊ ၁၈ဝ၊ ၂၇ဝ က်ေသာေၾကာင့္ လဂ္- Ascendant ႏွင့္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္သည္ Square Aspect ခၚ ေလးေထာင့္ စတုဂံ အျမင္ရွိ ေသာေၾကာင့္ အေနာက္တိုင္း နကၡတၱေဗဒအဆို အလြန္မေကာင္းေသာ ကိန္းမ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ကိန္း Kendra က်လွ်င္ ဆြဲငင္ဓာတ္ အလြန္ ျပင္းထန္ေသာေၾကာင့္ ေနမင္း၏ အေျခခံသဘာဝအတိုင္း ပူျပင္းေသာ ဓာတ္သေဘာကို ေဆာင္သည္။

ၿဗိဳ႕ဟဇ္ဇာတက အစရွိေသာ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယနကၡတၱေဗဒ က်မ္းမ်ားတြင္ ငယ္စဥ္က ပ်က္စီးတတ္ေသာ အရိ႒ယုဂ္ ေဟာကိန္းမ်ား အရ ေနထြက္စေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္တာရာမ်ား ေပ်ာက္ေနေသာ ေနထြက္ဆည္းဆာအခ်ိန္။

ေနဝင္ေကာင္းကင္တြင္ ၾကယ္တာရာမ်ားကုိ မျမင္ႏုိင္ေသာ ေနဝင္ဆည္းဆာအခ်ိန္မွာ အလြန္ခိုက္တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနထြက္စ၊ ေနဝင္စအခ်ိန္မွာ ဆဲေလးပါးတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ သည္။

ထုိ႕အတူ မြန္းတည့္ဆဲဆဲအခ်ိန္မွာ မြန္းတည့္ေကာင္းကင္တြင္ တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္ ေနမင္းရွိသျဖင့္ ပူျပင္းလွသည္။

သန္းေခါင္ဆဲဆဲအခ်ိန္မွာ အနိမ့္ဆံုးေကာင္းကင္တြင္ တနဂၤေႏြ ၿဂိဳဟ္ေနမင္း တည္ရွိသျဖင့္ အပူစြမ္းအင္ အနည္းဆံုး ျဖစ္သည္။

ထုိ႕ေၾကာင့္ မြန္းတည့္ဆဲဆဲ၊ သန္းေခါင္ဆဲဆဲအခ်ိန္သည္လည္း ဆဲေလးပါး အဝင္ပင္ျဖစ္၍ တစ္နည္းအားျဖင့္ ခိုက္တတ္သည္။

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ဆဲေလးပါးအခ်ိန္တြင္ အခါမေပးရဟု ေရွး နကၡတၱပညာရွင္တို႕ မႏွစ္သက္ဘဲ တားျမစ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ေလာကုတၱရာကိစၥမွာထက္ ေလာကီကိစၥမွာ အခါေပးမွားလွ်င္ အက်ဳိးတရား နည္းပါး႐ံုမွ်မက အခါေပးသူကုိပင္ ထိခိုက္တတ္ေလ သည္။

ေလာကီေရးမွာျဖစ္ေစ၊ ေလာကုတၱရာေရးမွာ ျဖစ္ေစ အခါဇာ တာၿဂိဳဟ္ခြင္သည္ သက္ဆုိင္ရာ အေရးကိစၥ၏ အေကာင္အထည္ ကုိ ေဖာ္ေပးနုိင္သည့္တိုင္ေအာင္ ေစတီပုထုိးမ်ားႏွင့္တကြ ေရတြင္း ေရကန္ေပါင္း ၈၄ဝဝဝ ကို တည္ထားခဲ့ေသာ သီရိဓမၼာေသာက မင္းႀကီးသည္ ေလာကီ ပညာကုိ ေသြဖည္လ်က္ လၾကတ္ခ်ိန္က အစျပဳလ်က္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လၾကတ္ခ်ိန္၌ အၿပီးသတ္သည္ဟု ရာဇဝင္မွတ္တမ္း ရွိသည္။

ထုိ႕အတူ ပဋိကတ္သံုးပံုကုိ ကုိးေခါက္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ပုဂံျပည္က်စြာမင္းႀကီးသည္ ျပႆဒါး ဘုရား တစ္နည္း ျပာသာဒ္ဘုရား ကို ျပႆဒါးေန႕ က အစျပဳ၍ တည္ၿပီးလွ်င္ ျပႆဒါးေန႕တြင္ အၿပီးသတ္သည္ဟု ရာဇဝင္အဆို ရွိသည္။

မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္ အခါေပး စေလဦးပုညသည္ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၂၈ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယ ဝါဆိုလဆုတ္ ၇ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႕၊ ေန႔ ၂ ခ်က္တီး (စက္နာ ရီအခ်ိန္အရဆိုလွ်င္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ) အခ်ိန္တြင္ ျမင္ကြန္း-ျမင္းခံု တိုင္ သူပုန္ထရန္ အခါေပးခဲ့ သည္။

စေလဦးပုည မင္းတုန္း မင္းထံ အစစ္ခံစဥ္က မင္းတုန္းမင္း ၏ သားေတာ္ ျမင္ကြန္းမင္းသား ၏ ဓားေအာက္တြင္ ေရာက္ေနသ ျဖင့္ လက္ငင္း အသတ္ခံရမွာကုိ ေၾကာက္ၿပီး အခါေပးမိေသာ္လည္း အခါေကာင္းကို ေရွာင္လႊဲၿပီးအခါ ဆိုးျဖစ္ေသာ မြန္းတည့္ဆဲအခ်ိန္ ကို သာ ေပးခဲ့ပါသည္ဟု ထြက္ဆိုခဲ့ သည္။

အခါေကာင္း မဟုတ္၊ အခါဆိုးျဖစ္သျဖင့္ ပုန္ကန္မႈ မ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

အခါမေပးသင့္သည့္ ရက္ကုိးမ်ဳိးအနက္ တနလၤာပါတ ရက္တစ္နည္းအားျဖင့္ တနလၤာ ၿဂိဳဟ္ Latitude Celestial သုည ဒီဂရီ (အံသာ) ရွိေသာ ရက္မ်ားကုိ ၂ဝ၁၅ အတြက္ ဤဂ်ာနယ္ အမွတ္ ၈၉၅ (၂၅-၁၂-၂ဝ၁၄ ထုတ္) တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

အခါမေပးသင့္သည့္ ရက္ကုိးမ်ဳိးကုိ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားရန္ မရည္ရြယ္သျဖင့္ ခ်န္ လွပ္ခဲ့ဦးမည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ေလာက တြင္ -
- သႀကၤန္ ၁၂ ပါဒရက္ (တစ္ရာသီမွ တစ္ရာသီသုိ႕ တနဂၤ ေႏြၿဂိဳဟ္ေျပာင္းရက္)
- ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ အတၱ မိေသာရက္ (ေသာၾကာၿဂိဳဟ္ ေန ေရာင္အတြင္း ဝင္ေသာရက္)
- နတ္အိပ္လ
- ေနၾကတ္ရက္
- လၾကတ္ရက္
- ဂု႐ုပါဒရက္
- ဒိႏၷက္သဲရက္
- အမၺဴဝါဒီရက္

- တနလၤာပါတရက္မ်ားတြင္ မည္သည့္အေရးကိစၥကုိမွ မျပဳလုပ္ရဟု အတိအလင္း တား ျမစ္ေစကာမူ ဘာသာ သာသနာ ေရး တြင္ ေလာကီပညာကုိ ပယ္ႏုိင္ ရမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တဏွာကုိ ပယ္ႏုိင္မွ ေလာကုတၱရာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ရမည့္ လမ္းစဥ္ သည္ တဏွာကာမဂုဏ္ျဖင့္သာ စခန္းသြားေသာ ေလာကနိဗၺာန္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႕က်င္ေန ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

သုိ႕ေသာ္ ေလာကီေရး ရာတြင္ အခါေပးရာ၌ ဆဲေလးပါး အခ်ိန္ႏွင့္တကြ အျခားရက္ကိုးမ်ဳိး ကုိ ေကာင္းစြာ သိရွိေရွာင္ၾကဥ္ႏုိင္ ၾကပါေစသတည္း။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္
ဝ၉- ၃၁၅ ၄၁၆၈၆

ေမာင္ေမာင္ျမင္႕သန္းေမာင္
 

Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.