1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သင္႔အတြက္ ေဗဒင္
စေနၿ၈ိဳဟ္ ၿဗိစၧာရာသီကို ေရာက္ရင္ျဖင့္ စာဆိုႏွင့္အညီ မင္းေျပာင္းမင္းလဲ ျဖစ္မည္ေလာ

နကၡတ္ေဗဒင္ အေဟာပညာသည္ အာကာသေကာင္းကင္ ၁၂ ရာသီစက္တြင္ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္တို႕၏ ေရြ႕လ်ားသြားလာမႈကုိ အေျခခံ ၿပီး ေဟာေျပာသူ နကၡတ္ေဗဒင္ပညာရွင္၏ အယူအဆႏွင့္ ေဟာေျပာရေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ေဟာကိန္းႏွင့္ပင္ ေဟာေဟာ အမွားအမွန္ ရွိစၿမဲ ျဖစ္သည္။

သံခ်ဳိတိုင္ ဦးေက်ာ္လွ၊ ႐ုပ္ေသးကုိင္ ဦးေက်ာ္လွ၊ သံခ်ဳိဆရာ ႀကီး ဦးေက်ာ္လွ၊ တေဘာင္ဆရာႀကီး ဦးေက်ာ္လွ ဟူေသာ ဂုဏ္ပုဒ္ မ်ားျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ေသာ မံုရြာခ႐ိုင္၊ ဘုတလင္နယ္၊ ေမာင္းေထာင္ရြာသား ဦးေက်ာ္လွသည္ သံခ်ဳိကဗ်ာ အမ်ားအျပားႏွင့္ ေလး ခ်ဳိး၊ ေတး ထပ္အခ်ဳိ႕ကုိ ေရး သားၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဗဒင္ဆိုင္ရာ ေဟာကိန္းမ်ားကုိ ေဟာဆိုခဲ့သည္။

အာကာသေကာင္းကင္ရွိ ေရြ႕လ်ားလွည့္လည္ သြားလာေနၾကေသာ တနဂၤေႏြအစ ကိတ္ၿဂိဳဟ္အဆံုး ၿဂိဳဟ္ႀကီးကုိးလံုးတုိ႕ကုိ အေျခခံ ၿပီး ေဟာကိန္းထုတ္ခဲ့သည္။

ေကာဇာၿဂိဳဟ္စီး ၿဂိဳဟ္နင္း ၿဂိဳဟ္ျမင္ ၿဂိဳဟ္ယွဥ္ အေဟာသက္ သက္ႏွင့္ပင္ ေဟာခဲ့သည္။

ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္ တစ္လံုးတည္းကုိ အေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရး ေဗဒင္ေဟာကိန္း ထုတ္ခဲ့ေသာ ဦးေက်ာ္လွ၏ သံခ်ဳိတစ္ပုဒ္ကုိ ေဖာ္ျပလို ပါသည္။

(၁) တစ္ဆယ့္ႏွစ္ရာသီ ညႇိကာ႐ုန္းလို႕၊ လသံုးဆယ္တစ္ခြင္ ေနခဲ့၊ ႏွစ္ေပါင္းေရ သံုးဆယ္က်ရင္ျဖင့္၊ ထီးနန္းစံဘုရင္ႏွင့္ ရဟန္းႀကီး ရွင္ ပန္းပင္၍ ထိပ္ေစဘုိ႕၊ ဒုဗၻိကၡံ - ဆန္ ေရရွားတတ္သတဲ့၊ အမ်ားလူ တို႕ သိေစရန္။

(၂) ပူရျပည္တည္ စံေပ်ာ္သည့္၊ ျဖတ္ဘုိးေတာ္ ဧကရာဇ္ကယ္ က၊ ေျချမစ္စြာ စာရခုိင္ႏွင့္၊ သာသနာပုိင္ ေမာင္းေထာင္ႀကီးသုိ႕၊ ခိုမွီးကာ ပုစၧာေလွ်ာက္ေတာ့၊ အေကာက္ကယ္ မႀကံလုိ႕၊ မေဖာက္ျပန္ လမ္းမွန္သြား ရင္ျဖင့္၊ နဂါးဝယ္ ၾကယ္မူလႏွင့္၊ တူမွ်ကာ စေနၿငိေစေတာ့၊ ျပည္ႀကီးရန္၊ ဘယ္မျဖဳန္သင့္ဘု၊ နိယထံု- သီဟတႏွင့္၊ ဗ်ဂၣစာက်င့္ရင္ျဖင့္၊ စာႏွင့္ပင္ အညီျဖစ္တတ္တဲ့၊ ဤႏွစ္မွာ ဝါဆိုဦးက၊ ႏွစ္စေန ဂေဟပူးမိမွ၊ ေထြထူး ကာ ေနာက္ကို ၾကဳန္႕ျပန္ခဲ့၊ က်ားစတုန္႕ျပန္။

(၃) သည္ၿဂိဳဟ္ၾကယ္ - သည္ကို ေရာက္ရင္ျဖင့္၊ ျပည္ေပါကၠံ၊ တ႐ုတ္ေျပးတဲ့ မင္းေခြးေခ်း၊ နတ္ရြာကူးသည့္ျပင္၊ ေစာလူးနန္းစံက်ခဲ့၊ ပင္းယမွာ စံရႊင္တဲ့၊ ငါးစီးရွင္ ရာဇာ၏ သားေက်ာ္စြာ ခႏၶာကင္းစဥ္က၊  စီးနင္းသည့္ ၿဂိဳဟ္ပါပတဲ့၊ အင္းဝေျမသာသည့္တုိင္းက၊ စစ္ကုိင္း မွာ ကုိး ကြယ္မွီးတဲ့၊ ငါးထပ္ႀကီး ဒါယကာႏွင့္၊ ဟံသာဝတီ ေရာက္တဲ့ျပင္၊ ထုိ႔ေနာက္ စေနပူးေတာ့၊ စဥ့္ကူးစံ ေရသုိ႕ယြန္းရွာ ရ၊ ျမင္ ကြန္းစံ ပုန္ကန္ေရးက၊ ဘေထြးေတာ္ အိမ္ေရွ႕ေလာင္းတို႔၊ ေရႊ႕ေျပာင္းကာ စေနတပ္စဥ္က ေခါငး္ျဖတ္၍ ေျမမွာစံ၊ ျပည္ႏုိင္ငံ လႈပ္ရွား။

ဤသံခ်ဳိပါ ၾကယ္နဂါးကုိ စေနၿဂိဳဟ္ဟု မွတ္ယူရမည္။

ၿဗိစၧာရာသီ၏ အမွတ္အသား နကၡတ္သံုးလံုးျဖစ္ေသာ အႏုရာဓ နကၡတ္၊ ေဇဌနကၡတ္ႏွင့္ မူလနကၡတ္တို႕သည္ ေျ>ြမနဂါးပံုႏွင့္ တူသျဖင့္ ၾကယ္နဂါးဟု သမုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စေနၿဂိဳဟ္သည္ တစ္ရာသီမွာ လေပါင္း ၃ဝ (ႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ေျခာက္လ) ေရြ႕လ်ားျဖတ္သန္းရာ ၁၂ ရာ သီစက္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တြင္ တစ္ ပတ္ပတ္မိသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တစ္ႀကိမ္ ၿဗိစၧာရာသီကုိ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္ ေရာက္ရွိၿပီး ၾကယ္နဂါးကုိ ထပ္မံ စီးနင္းမိသည္။

ျမန္မာနကၡတၱေဗဒပညာအရ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ တစ္ႀကိမ္ စေနၾကယ္ကို စေနၿဂိဳဟ္စီးလွ်င္ မင္း ေျပာင္းမင္းလဲ ႀကံဳတတ္သည္ဟု ယူဆ ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေဗဒင္ကိန္းခန္း ျဖစ္သည္။

ၾကယ္နဂါးကုိ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၿဗိစၧာရာသီတြင္ ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္ေရာက္စဥ္က ပုဂံ ေခၚ ေပါကၠံျပည့္ရွင္ မင္းေခြးခ်ီး ေခၚ တ႐ုတ္ေျပး မင္း နတ္ရြာစံခဲ့သည္။

ပုဂံ အေနာ္ရထာမင္း၏ သားေတာ္ ေစာလူးမင္း နန္းက်ခဲ့ သည္။

¤င္းျပင္ ပင္းယဘုရင္ ငါးစီးရွင္ေက်ာ္စြာ၏ သားေတာ္ ေက်ာ္စြာငယ္ အနိစၥေရာက္ခဲ့ သည္။

ထိုမွ်မက စစ္ကုိင္းတြင္ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား တည္ခဲ့သျဖင့္ ငါးထပ္ႀကီးဘုရား ဒါယကာ အင္းဝမင္းတရား အင္းဝဘုရင္၊ ဟံသာဝတီမင္း တရားတို႕လည္း နန္းက်ခဲ့ေၾကာင္း သမိုင္းမွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့သည္။

၄င္းျပင္ ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ စဥ့္ကူးမင္းလည္း ေရခ် အသတ္ခံရသည္။ ျမင္ကြန္း ျမင္းခံုတုိင္ မင္းသားတုိ႕ ပုန္ကန္ၾကစဥ္က ဘေထြး ေတာ္ အိမ္ေရွ႕စံ ကေနာင္မင္းသားႀကီး အသတ္ခံရသည္။

ေရွးထံုးအစဥ္အဆက္ မွတ္တမ္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ရွင္ဘုရင္ ခႏၶာေျပာင္းေနက်၊ မင္း ေျပာင္း မင္းလဲ ျဖစ္ေနက် ျဖစ္သည္။

ေကာဇာစေနၿဂိဳဟ္သည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ ခုႏွစ္၊ တန္ ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၂ ရက္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္၊ တနလၤလာေန႕ ျမန္မာ စံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတိတိတြင္ ၿဗိစၧာရာသီသုိ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ေရာက္ရွိ ေနေလၿပီ။

ေမာင္းေထာင္ ဦးေက်ာ္လွ၏ သံခ်ဳိႏွင့္အညီ မင္းေျပာင္း မင္းလဲ ျဖစ္မည္ေလာ။ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကရမည္ ျဖစ္ေပသတည္း။

ေမာင္ေမာင္ျမင့္သန္းေမာင္
ဝ၉- ၃၁၅ ၄၁၆၈၆

ေမာင္ေမာင္ျမင္႕သန္းေမာင္
 

Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.