18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
က်န္းမာေရး
သြပ္ဓာတ္ႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ သြပ္ဓာတ္ႏွင့္ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဘ၀ ဆက္စပ္မႈမ်ား

 

တူရကီႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီး ဆရာဝန္ ေဒါက္တာေအဟန္က Dr Ayhan Caavdar  သည္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားစြာတြင္ က်န္းမာေသာ သားသမီးမ်ား မေမြးဖြားႏုိင္ၾကသည္ကို သတိျပဳမိခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထပ္ခါတလဲလဲ ကေလးအေသမ်ားခ်ည္း ေမြးဖြားေနသည္ကိုလည္း သိရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ သကၤာမကင္းျဖစ္လာကာ ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေသြးကိုရယူစစ္ေဆးၾကည့္ရန္ ဆံပင္၌ပါေသာ သြပ္ဓာတ္ႏွင့္ပါ ယွဥ္တြဲစစ္ေဆးၾကည့္ခ့ဲရာ သြပ္ဓာတ္ပါဝင္မႈမွာ အလြန္ အမင္း နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ကေလးအေသစေမြးေသာ မိခင္ႏွင့္ဦးေခါင္းခြံအခန္း မျပည့္ဝေသာ သေႏၶသား Anencephalic Fetus ေမြးေသာ မိခင္တုိ႔ကို သြပ္ဓာတ္အားျဖည့္စာ Zine enriched Supplement ကို ငါးလစားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအမ်ဳိးသမီးသည္ သေႏၶေဆာင္ကာလမျပည့္တစ္ျပည့္၌ ေမြးလာသည့္ ကေလး ပင္လွ်င္ က်န္းမာစြာ ေမြးဖြားလာသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟုဆုိသည္။

သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈျပႆနာသည္ ကမၻာတစ္လႊား၌ ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲျဖစ္သည္။ တူရကီမွာေတာ့ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ေသာအစားအစာမ်ား စားေနရသည္မွာ တူရကီစိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားတြင္ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့လ်က္ရွိ၍ဟု ဆုိပါသည္။ ဂ်ဳံသီးႏွံမ်ားတြင္ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့၍ ဂ်ဳံထြက္ပစၥည္း ျဖစ္သည့္ ခ်ပါတီ၊ ေပါင္မုန္႔၊ ဂ်ဳံ ေခါက္ဆြဲတို႔ကိုသာ စားေနရသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကပါသည္။

ဆန္စပါးကုိ ေရေလွာင္စုိက္ရေသာ လယ္ေျမမ်ားတြင္ သြပ္ဓာတ္ႏွင့္ ေၾကးနီဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ႀကံဳရတတ္ သည္။ အပူပုိင္းေဒသစပါးစုိက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သမပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားစြာတြင္ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ ျပန္႔ႀကံဳေနရသည္။ ၁၉၂၆ ေလာက္ကစၿပီး သြပ္ဓာတ္ကုိ စပါးအတြက္မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေသာဓာတ္ဟု သုေတသီ Sommer  ႏွင့္ Lipman တုိ႔က တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိစဥ္ကပင္ သတိထားေလ့လာခဲ့ၾကရာ ယာသီးႏွံမ်ားစြာတြင္လည္း သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ အပင္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား ႀကံဳခဲ့ရေၾကာင္းသိခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္တြင္ ႏုိက္ထ႐ုိဂ်င္ႏွင့္ ေဖာ့စ္ရပ္စ္ၿပီးလွ်င္ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ (သီးႏွံ-အထူးသျဖင့္ စပါး)တြင္ တတိယ အေရးပါေသာ ဓာတ္သတၱဳဟု လက္ခံ လာၾကသည္။

ကြၽဲ၊ ႏြား၊ သုိး၊ ဆိတ္တုိ႔အတြက္ သြပ္ဓာတ္လုိအပ္မႈမွာ (၃ဝ သန္းခုိင္ႏႈန္း) 30-ppm ေလာက္ရွိ၍ ဝက္အတြက္ (၄ဝ-၈ဝ သန္းခုိင္ႏႈန္း) (40-80 ppm)လုိသည္။ ၾကက္ေပါက္စ (သီတင္း ၈ ပတ္) အရြယ္အထိ အစာ (၁) ကီလုိ ၂.၂ဝ၂ ေပါင္တြင္ သြပ္ ဓာတ္ ၅ဝ- မီလီဂရမ္ ထည့္ေကြၽး သင့္သည္ဟုဆုိသည္။ ၿခံစုိက္သီးႏွံမ်ားတြင္ ေကာ္ဖီႏွင့္ေရွာက္သံပုရာတုိ႔တြင္ သြပ္ဓာတ္ခ်ဳိ႕ တဲ့ေလ့ရွိေၾကာင္း မၾကာခဏေတြ႔ရသည္ဟုဆုိပါသည္။

လူသားတုိ႔၏ က်န္းမာေရး၌လည္း သြပ္ဓာတ္ကအေရးပါလာပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရသည္မွာ လူသားတုိ႔ ၏ ေလာဘေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကမၻာဦးအစမွသည္ အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပတြင္ စက္မႈေတာ္လွန္ ေရးမျဖစ္မီအထိ သဘာဝအတုိင္း စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သဘာဝသြင္း အားစုမ်ားျဖင့္သာ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴလာ ၾကရာ သဘာဝကေပးေသာ ေရထု၊ ေလထု၊ ေျမထုတြင္မွ်တစြာ ပါဝင္ေနေသာ သတၱဳႏွင့္ ျဒပ္စင္တုိ႔သည္ သစ္ပင္၊ သီးႏွံ၊ ျမက္ပင္၊ ၿခံဳႏြယ္မ်ား၌ မွ်တစြာပါဝင္ေနရာ လူေရာတိရစၧာန္ပါ သဘာဝအစားအစာမ်ားမွ မွ်တစြာရေသာ အာဟာရႏွင့္ ျဒပ္စင္ကို ပုံမွန္ရလာ၍ က်န္းမာေနၾကသည္။

စက္မႈ ထြန္းကားၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ကုန္ပစၥည္း မ်ဳိးစုံထုတ္လုပ္လာၾကရာမွ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၊ ပုိးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆးမ်ား ျဖည္းျဖည္းခ်င္း မ်ားလာရာ၊ သီးႏွံပင္ႏွင့္ ျမက္ပင္ၿခံဳပင္တုိ႔၌ လူလုပ္ထည့္ေပးေသာ ႏုိက္ထ႐ုိဂ်င္၊ ေဖာ့စ္ဖားရပ္စ္၊ ပိုတက္စီယံတုိ႔ကမ်ားလာသည္။ အပင္ကလုိ သည့္ အျခားအာဟာရေတြက အခ်ဳိးက်စုပ္ယူခဲ့ရာ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ လူလုပ္ ေျမၾသဇာမွာ မပါေသာ အပါနည္းေသာ ျဒပ္စင္ေတြေလ်ာ့ပါးလာၿပီး။ ထုိျဒပ္စင္ေလ်ာ့ပါးေသာ သီးႏွံ၊ သစ္သီးတုိ႔ကုိသာ စားသုံးလာသည့္ ႏွစ္ၾကာလာေသာအခါ လူႏွင့္တိရစၧာန္တြင္လည္း ထုိအာဟာရ (ျဒပ္စင္) ေတြ ခ်ဳိ႕တဲ့လာကာ၊ က်န္း မာေရး ထိခုိက္လာသည့္ သေဘာ ေတြ႔ေနရသည္။

ယေန႔ေခတ္ေပၚ အားျဖည့္စာမ်ားတြင္ သြပ္ျဒပ္စင္ပါေနရသည္။ ဥပမာ NAVANA ေဆးဝါးထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းကထုတ္လုပ္ေသာ Sugar Free (Placemrnt-M-Multivitamin-mineral tablet) တြင္ Zinc Sulphate (USP) 37.04 mg  ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ Zinc သြပ္ကို က်မ္းမာေရး၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမွာ သုံးထားသည္မ်ားကုိ ႀကံဳႀကိဳက္တုန္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

 Zinc Carbonate အျဖဴေရာင္အမႈန္႔၊ မသိမသာေစးကပ္သည့္ သေဘာရွိသည္။ ယားနာ၊ ေရာင္ရမ္းမႈမ်ား လိမ္းသည့္ Calamin Lotion မွာ အဓိကပါဝင္ေသာ ဓာတုပစၥည္းျဖစ္သည္။ ပိုးသန္႔ေဆး၊ ေနေလာင္ျခင္း၊ ယားနာတုိ႔တြင္ လိမ္းက်ံႏုိင္ေအာင္ Calamine Lotion မွာ ထည့္သုံးရ သည္။

အထက္ပါ Zinc Oxide ကုိပင္ Ligenol တြင္ ထည့္သုံးႏုိင္သည္။ ထုိ Ligenol သည္ သြားဖာရာ၌ ေအာက္ခံပစၥည္းအျဖစ္ သုံးႏုိင္သည္။ သြားေျခကို ဖာေထးရာတြင္ သုံးႏုိင္သည္။               Zine Chloride ေရေပ်ာ္ဝင္သည္။ မေကာင္းေသာ အသားစမ်ားကို ခါထုတ္ပစ္ႏုိင္သည္။

Zine Permanganate ညိဳညစ္ညစ္ေရမွာ ေပ်ာ္ႏုိင္ေသာ ပုံေဆာင္ခဲ၊ ပုိးသန္႔ေဆး Germicide အျဖစ္သုံးသည္။

Zine Peroxide အဝါေရာင္အမႈန္႔သည္ ေရ၌မေပ်ာ္ဝင္ပါ။ ပါးလုပ္က်င္းေဆးရည္ အျဖစ္သုံးႏုိင္သည္။ (ေရေလးဆႏွင့္ သုံးရသည္) ခံတြင္းပုိး သန္႔ျခင္း၊ အန႔ံဆုိးေပ်ာက္ေစသည္။ အနာက်က္ျမန္ေစသည္။

Zinc Peroxide, Zinc Carbonate, Zinc Hydroxide ေရာၿပီး၊ ေရာဂါ မကူးစက္ေအာင္ ဖ်န္းထားႏုိင္သည္။

Zinc Stearate အျဖဴေရာင္ ပ်စ္ခြၽဲခြၽဲအတုံးကေလးမ်ား၊ ေရမွာ မေပ်ာ္ဝင္ပါ။ အမႈန္႔အေနျဖင့္ ေရာဂါ ပုိးမ်ားကုိ ပက္ဖ်န္းထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။        

Zinc Sulphate အျဖဴေရာင္၊ ေရေပ်ာ္ ဝင္ေဆးမႈန္႔၊ မ်က္စိသန္႔စင္ေဆးရည္၊ မ်က္စိယားယံျခင္းကို ေဆးေၾကာႏုိင္သည္။ Salf of vitriol ဟုလည္း ေစ်းကြက္မွာေခၚသည္။ Zinciferous သည္လည္း သြပ္ပါေသာ ေဆးတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။

အထက္ပါ Zinc ႏွင့္ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဘက္အသုံးဝင္မႈတုိ႔အျပင္ လူေတြ ေန႔စဥ္ထိေတြ႔ေန ရေသာ အိမ္မုိးသြပ္ခ်ပ္မ်ားသည္ စင္စစ္သြပ္သက္သက္မဟုတ္ေပ။ သံျပားကုိ သြပ္ရည္သုတ္လိမ္းထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ အမွန္အားျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးေစ်းကြက္တြင္ C.I Shet Corrugated Iron Sheet ဟု ေခၚပါသည္။

မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္တုိင္းတြင္ သြပ္ရည္စိမ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေပးသည့္ စက္႐ုံတစ္ခုဖြင့္လွစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိစက္႐ုံမွ သံပိုက္လုံးမ်ား၊ သံေခ်ာင္း၊ သံျပားမ်ားကို သြပ္ရည္စိမ္ေပးျခင္းျဖင့္ သံေခ်းမတက္ေသာေၾကာင့္ တာရွည္အသုံးခံေစပါသည္။

သို႔အားျဖင့္ သြပ္ဓာတ္သည္ လူသားေတြ စားသုံးၾကရေသာ ဆန္စပါးသီးႏွံမ်ားအတြက္သာ လုိသည္မဟုတ္။ ၾကက္၊ ဝက္၊ ႏြား၊ သုိး၊ ဆိတ္တုိ႔အတြက္လည္းလုိအပ္သည့္ ျဒပ္စင္ (Element) ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူေတြလည္း သြပ္ခ်ပ္၊ သြပ္ျပား၊ သြပ္ရည္သုတ္ထားေသာ သံသတၱဳတုိ႔ႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေခ်။

စာေရးသူတုိ႔၏ သားသမီးမ်ားစာသင္ခန္းတြင္ ဓာတုေဗဒဘာသာ ရပ္သင္ယူရာ၌ ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ ထုတ္ယူရာတြင္ သြပ္ကိုသုံးရသည္။ သြပ္အစအနမ်ားကို HCL ေခၚ ဟုိက္ ၿဒိဳကလုိရစ္အက္စစ္ႏွင့္ဓာတ္ျပဳရာမွ ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ထြက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိသင္ခန္းစာသည္ ရပ္ကြက္ေန သာမန္လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ားသို႔ေရာက္သြားရာ သားေရ ပူေဖာင္း (ပလတ္စတစ္ပူေဖာင္း) မႈတ္ေရာင္းသူမ်ားသည္ ရရာအက္ စစ္မ်ားကို ဘက္ထရီဆုိင္မ်ားမွ ရယူကာ သံစည္ထဲထည့္ၿပီး သြပ္ျပားအစအနမ်ားထည့္၍ ပလပ္ Plug ကို အလုံပိတ္၍လိွမ့္သည္။ လူပါတက္ၿပီး လက္ကိုင္ျဖင့္ထိန္းကာလႈပ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္အတြင္း၌ သြပ္တုိသြပ္စႏွင့္ အက္စစ္ဓာတ္ျပဳမႈျမန္လာကာ ဟုိက္ၿဒိဳဂ်င္ဓာတ္ေငြ႔ထြက္လြယ္လာသည္။ ထုိဓာတ္ေငြ႔ကို သူတုိ႔ ကြၽမ္းက်င္ရာနည္းျဖင့္ ပူေဖာင္းထဲထည့္၊ အဝကိုစုစည္းႀကိဳးခ်ည္ကာ မုိးပ်ံပူေဖာင္းအျဖစ္ ေရာင္းခ်ၾကသည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေလာက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ ႀကိဳ႕ကုန္း၊ကုိဟင္းလမ္းတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ သံစည္ထဲ သြပ္တုိသြပ္စႏွင့္ အက္စစ္ထည့္လွိမ့္ရာမွ ေပါက္ကြဲ၍ လူတစ္ဦးေသဆုံးဖူးသည္။

သြပ္သည္ လူသားဘဝတြင္ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး၊ ေနထုိင္ေရး၊ စားဝတ္ေနေရးတုိ႔တြင္ အခါ အားေလ်ာ္စြာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ ရာက ပါဝင္ေနေၾကာင္း သိေစလုိပါသည္။

သုတေက်ာ္

သုတေက်ာ္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.