1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
 
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေခတ္ၿပိဳင္စီးပြားအျမင္
ဗဟိုဘဏ္မ်ားရဲ႕ သမုိင္းေမာ္ကြန္း

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က ၿဗိတိသွ် အစုိးရဟာ အဂၤလိပ္ဗဟုိဘဏ္ (Bank of England) ကို အတုိးႏႈန္းမ်ားသတ္မွတ္ပုိင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခဲ့တယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဗဟုိဘဏ္ မ်ား (Central Bank)အတြက္ အလားအလာေကာင္းတဲ့ အစဥ္အလာတစ္ခုလုိ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကမၻာၿဂိဳဟ္ေပၚမွာဗဟုိဘဏ္မ်ားဟာ အင္မတန္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ ဘ႑ာေရးဇာတ္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါ တင္ပဲလားဆိုေတာ့မကေသးပါဘူး။ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားကုိလည္း  သတ္မွတ္ခြင့္ေပးတယ္။ စီးပြားေရးယႏၲရားလည္ပတ္မႈကုိလည္း ထိန္း ေက်ာင္းခြင့္ျပဳတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေငြေၾကးအားျဖင့္ ထရီလီယံေပါင္းေျမာက္ျမားစြာ တန္ဖုိးရွိတဲ့ အက္ဆက္ (assets) မ်ားကိုလည္း ဝယ္ယူ ခြင့္ျပဳတယ္။

 

ခုေတာ့ ဗဟုိဘဏ္မ်ားဟာ ေရွးတုန္းကထက္လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြပိုရကာ သိပ္ၿပီး  လြတ္လပ္လာခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလြတ္လပ္မႈဟာ ဒီေရမ်ား ျပန္ က်သြားသလုိ ေလ်ာ့က်သြားႏုိင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ကမၻာတစ္နံတစ္လ်ားမွာ ဗဟုိဘဏ္ မ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ထက္ ပိုမုိေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ေျပာဆုိခံေနၾကရတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာဆုိရင္ ေငြေၾကးမူဝါဒ (Monetary Policy) ရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကိုေတာင္ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ေနၾကတယ္။ ပမာ အားျဖင့္ တူရကီသမၼတ Recep Tayyip Erdogan က သူ႔ရဲ႕ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ဘဏ္တုိးႏႈန္းမ်ားကုိ ျမင့္ ျမင့္မားမား ျမႇင့္တင္ထားတဲ့အတြက္ တုိင္းျပည္မွာ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ ျဖစ္ေနရတယ္လုိ႔ ေဒါသတႀကီး ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ ဒါကေတာ့ Erdogan ရဲ႕ အေျပာ။

 

၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ အေမရိကန္ဘ႑ာေရး ျပႆနာ ေနာက္ပိုင္းမွာဗဟုိဘဏ္မ်ားဟာ ဘ႑ာေရးက႑ ကိုသာ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ေထာက္ကူေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေငြစု ေဆာင္းၾကသူမ်ားရဲ႕ ဝင္ေငြဟာ ပိန္ ခ်ဳိင့္သြားခဲ့ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗဟုိဘဏ္မ်ား စတင္ထြက္ေပၚလာကတည္းက ျပႆနာမ်ားက ဗဟုိဘဏ္မ်ားနဲ႔အတူ ပါရွိလာခဲ့တာပါ။

 

ဗဟုိဘဏ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ အစုိးရမ်ားဟာ စီးပြားေရးအရလုိအပ္္ခ်က္ေၾကာင့္ ဗဟုိဘဏ္မ်ားရဲ႕တာဝန္မ်ားကို အေလွ်ာ့အတင္းလုပ္ ရာကေနၿပီး ဗဟုိဘဏ္မ်ားရဲ႕ အာဏာပါဝါဟာလည္း တက္လုိက္က်လုိက္ ျဖစ္ေနရတယ္။ ဒီလုိေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚမႈေတြဟာ သူ႔ေခတ္နဲ႔သူ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သေဘာတရားအျမင္ေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ ေခတ္မွာဆုိ ရင္ အစုိးရမ်ားက ဗဟုိဘဏ္မ်ားကို တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း တာ ဝန္အမ်ားအျပားေပးအပ္ထားတယ္။ ဗဟုိဘဏ္မ်ားအေနနဲ႔ ေငြေၾကးမ်ား တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ ေငြေဖာင္းေငြမႈကို တုိက္ဖ်က္ေပးရမယ္။ ဘ႑ာေရးစနစ္လုံၿခံဳေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးရမယ္။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကရမယ္စသည္စသည္ျဖင့္ တာဝန္ေတြ တစ္ပုံတစ္ေခါင္းႀကီးေပးထား တယ္။ ဒါေတြ အားလုံးက ေျဖရွင္းရ ခက္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတယ္။

 

အစိုးရအတြက္ ဗဟုိဘဏ္

ဗဟုိဘဏ္မ်ားကို ပံုေဖာ္ဖန္ဆင္းခဲ့ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ အစုိးရမ်ားရဲ႕ ဘ႑ာေရး အာဏာပါဝါကို တုိးျမႇင့္ေပးဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ေရွးတုန္းက ဥေရာပႏုိင္ငံ မ်ားမွာ ဘုရင္ဧကရာဇ္မ်ားက စစ္အတြက္သုံးစြဲဖုိ႔ ေငြလုိတယ္ဆုိရင္ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူေတြဆီက ေငြေခ်းယူၾကရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာဗဟုိဘဏ္ေတြ ထြက္ေပၚလာေတာ့ ဘုရင္ေတြအတြက္ ေငြေခ်းယူရတာ လြယ္ကူသြားတယ္။

 

ကမၻာၿဂိဳဟ္ေပၚမွာ ပထမဆုံး ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ Sveriges Riksbank ျဖစ္ တယ္။ ၁၆၆၈ ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကမၻာတစ္ဝန္းက ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခဲ့ရတဲ့ ဗဟုိဘဏ္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ဗဟုိဘဏ္ျဖစ္ပါတယ္။ တတိယေျမာက္ ဝီလ်ံဘုရင္လက္ထက္ ၁၆၉၄ ခုႏွစ္ မွာ ျပင္သစ္နဲ႔ စစ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အ ခ်ိန္ အဂၤလိပ္ဗဟုိဘဏ္ကို တည္ ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ဗဟုိဘဏ္က ဘုရင္ကို ေငြထုတ္ေခ်းပါ့မယ္လုိ႔ ကတိေပးခဲ့ရၿပီး အျပန္အလွန္ ေဘာနဲ႔ ဘုရင္ကလည္း ဗဟုိဘဏ္ ကို ဘဏ္ေငြစကၠဴ (Banknotes) ထုတ္ေဝခြင့္ေပးခဲ့ရတယ္။

 

ဒီဗဟုိဘဏ္ေတြဟာ ဒီကေန႔ျမင္ေတြ႔ေနၾကရသလုိ အင္မတန္ အင္အားႀကီးမားတဲ့ အင္စတိက်ဴးရွင္း ေတြျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ အဲဒီအခ်ိန္ တုန္းက ဘယ္သူကမွ ေမွ်ာ္လင့္ မထားခဲ့ၾကဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီဗဟုိဘဏ္ေတြဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကုိ ဒုကၡေပးႏုိင္တယ္ဆုိ တာကိုေတာ့ အေစာပုိင္းကာလကတည္းက ျမင္ေတြ႔ခဲ့ၾကရတယ္။ ၁၇၁၆-၁၇၂ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ဘုရင္က ကေလးအရြယ္ပဲရွိေသးေတာ့ ရင္ခြင္ပုိက္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ကျဖစ္တယ္။ John Law ဆုိသူက သူ႔ကို အမ်ဳိးသားဘဏ္ (national bank) တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳဖုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ တယ္။

ေနာက္ၿပီး သူ႔ဘဏ္ကထုတ္ေဝတဲ့ ဘဏ္ေငြစကၠဴနဲ႔ ျပည္သူမ်ားက အခြန္ေတာ္ေပးေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ေပးဖုိ႔ ထပ္ေလာင္းေတာင္းဆုိတယ္။ သူက ေၾကြးပိေနတဲ့ ဘုရင္စနစ္ကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးမယ့္အျပင္ အမ်ဳိးသား ေၾကြးၿမီ (national debt) ကိုလည္း သူ႔ဘဏ္က တာဝန္ ယူေၾကာင္းဆုိတယ္။

 

John Law က ဘာလုပ္သလဲဆုိ ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လက္ထဲကိုင္ထားၾကတဲ့ ဘြန္း (bond) လုိ႔ေခၚတဲ့ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္မ်ားကုိ မစၥစၥပီကုမၸဏီရွယ္ယာမ်ားနဲ႔ လဲလွယ္ၾကဖုိ႔ စည္း႐ုံးဆြဲေဆာင္တယ္။ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံရဲ႕ အေမရိက ကိုလုိနီျဖစ္တဲ့ မစၥစၥပီေဒသက အဲဒီကုမၸဏီဟာ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ေနတယ္။ အက်ဳိးအျမတ္ကလည္း သိပ္ေကာင္းတယ္လုိ႔ သတင္းလႊင့္တယ္။ ဒါကိုယုံစားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ားဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ဘြန္းမ်ားကုိ ကုမၸဏီအစုရွယ္ယာမ်ားနဲ႔ လဲလွယ္ ၾကတဲ့အျပင္ ေနာက္ထပ္အစုရွယ္ယာ အမ်ားအျပားကိုလည္း အလုအယက္ ဝယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတယ္။

 

ေနာက္ဆုံးမွာ သတင္းလႊင့္ထားသလုိ ျဖစ္မလာေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူေတြ ဝက္ဝက္ကြဲ ႐ႈံးၾကတယ္။ ျပင္ သစ္ျပည္သူမ်ားကလည္း ေနာက္ပိုင္း မွာ ေလလုံးထြားတ့ဲ ဘ႑ာေရး လုပ္ ငန္းမ်ားအေပၚ အယုံအၾကည္နည္း သြားၾကတယ္။

 

အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္

 

ပထမဆုံး အေမရိကန္သမၼတ  George Washington လက္ထက္မွာ Alexander Hamilton ဟာ ပထမဆုံး ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ သူက အဂၤလိပ္ဗဟုိဘဏ္လို ဗဟုိဘဏ္တစ္ခုတည္ေထာင္ခ်င္တယ္။ ဗဟုိဘဏ္ တည္ေထာင္ျဖစ္ရင္ ေငြ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈရွိလာမယ္ ၊ ေငြေခ်းယူရလြယ္ကူလာမယ္၊ စီးပြားေရး ကလည္း တုိးတက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ သူျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို ဆန္႔ က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသူေတြကလည္း အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဗဟိုဘဏ္ဟာ အာဏာပါဝါ ႀကီးမားလာၿပီး ဘ႑ာေရးေလာကကို ႀကီးစုိးလာမွာ စုိးရိမ္ၾကတယ္။

 

အေမရိကမွာ အဲဒီအခ်ိန္ကေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဗ႐ုတ္ဗရက္ ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္။ ဒီေတာ့ ဟမ္မီလ္တန္က ၁၇၉၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရဲ႕ပထမဆုံးဗဟုိဘဏ္ First Bank of the United States ကို တည္ေထာင္ဖန္ဆင္းလုိက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက အေမရိကန္ေငြေၾကးကို ေဒၚလာလုိ႔မေခၚေသးဘူး။ ကြန္တင္နန္တဲလ္ (continental) လုိ႔ ေခၚ တယ္။ ဗဟုိဘဏ္ကုိ မလုိလားၾကသူမ်ားတာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ သက္ တမ္းတုိးျမႇင့္မေပးေတာ့ဘဲ ႏွစ္ ၂ဝ အၾကာမွာ ရပ္တန္႔လုိက္ရတယ္။

 

၁၈၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟုိဘဏ္တည္ေထာင္ျပန္တယ္။ ပထမ ဗဟုိဘဏ္လုိပဲ လူႀကိဳက္မမ်ား ဘူး။ ဒီေတာ့ သမၼတ Andrew Jackson က ၁၈၃၆ ခုႏွစ္မွာ ဗဟုိဘဏ္ ဟာ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစားကုိသာ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ဘဏ္ျဖစ္တယ္ဆုိကာ ဗီတုိအာဏာသံုးၿပီး နိဂုံးခ်ဳပ္ ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲသလုိ အေစာပိုင္းက ဗဟုိဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္ကုိ ေခါက္သိမ္း ပစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္ေရာက္ ေတာ့မွာ ဒီကေန႔ ျမင္ေတြ႔ေနၾကရတဲ့ အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ (Federal Reserve) ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔အထိ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ဳိ႕က ဘ႑ာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးေလာကမွာ နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတဲ့ ဗဟုိဘဏ္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖုိ႔ ေဆာ္ၾသေနၾကဆဲပါပဲ။

 

ဘ႑ာေရး စၾကဝဠာရဲ႕

အရွင္သခင္မ်ား

 

ဘာပဲေျပာေျပာ ခုေခတ္မွာဗဟုိဘဏ္မ်ားဟာ ဘ႑ာေရးစၾကဝဠာရဲ႕ အရွင္သခင္မ်ားျဖစ္ေန ၾကပါၿပီ။ အစုိးရမ်ားအေနနဲ႔ ဗဟုိဘဏ္ကတစ္ဆင့္ 'စကၠဴေငြ' ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝရတာ သိပ္ၿပီးတြက္ေျခကုိက္တယ္။ ပုံႏွိပ္ခကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ေငြစကၠဴတန္ဖုိးတုိ႔အၾကား ကြာျခားမႈဟာ အစုိးရအတြက္သပိတ္ဝင္အိတ္ ဝင္ အျမတ္အစြန္းပါပဲ။ ဒါကို ဘဏ္လုပ္ငန္းပညာရပ္ အေခၚအေဝၚအရ ဆီေႏ်ာ္ရာ့ဂ်္ (Seigniorage) လုိ႔ ေခၚတယ္။  အစုိးရက ေငြစကၠဴ တန္ဖုိးႀကီးႀကီးေတြ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝ ေလ အျမတ္အစြန္း ၿမိဳးၿမိဳးျမက္ျမက္ ရေလပါပဲ။

 

၁၉၇၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီက အေမရိကန္ဗဟုိဘဏ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေဒၚလာကို ေရႊနဲ႔ခ်ိတ္ဆက္ထားခဲ့တယ္။ အျခားေသာ ေငြေၾကးေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ထားၾကရတယ္။ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွာ ပုံေသေငြလဲႏႈန္း (Fixed Exchange) ကို အသုံးျပဳတယ္။ အဲဒီေခတ္က ေရႊေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရွိမွ ေငြစကၠဴထုတ္ေဝႏုိင္တယ္။ လက္ထဲကုိင္ထားတဲ့ အေမရိကန္ေဒၚလာကုိ ေရႊနဲ႔လဲလွယ္ခ်င္ရင္လဲလုိ႔ရတယ္။ ခုေတာ့မရေတာ့ဘူး။ သမၼတ Nixon  လက္ထက္ ၁၉၇၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေရႊခ်ိတ္ထားမႈကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ထုတ္ေဝထားတဲ့ ေဒၚလာ ေငြစကၠဴက ျမင္းမုိရ္ေတာင္ေလာက္ ျမင့္မားေနေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေရႊနဲ႔လဲမေပးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ေငြလဲႏႈန္း ကလည္း ႏႈန္းရွင္ေငြလဲႏႈန္း (Floating Exchange rate)  ေျပာင္းသြားတယ္။

 

ဗဟိုဘဏ္ေတြ ကိုင္စြဲၾကတဲ့လက္နက္မ်ားအနက္ အဓိကလက္ နက္ေတြကေတာ့ ေငြေၾကးပမာဏ (Money Supply) ကို ခ်ဲ႕တာ က်ဳံ႕တာ၊ ၿပီးေတာ့ အတုိးႏႈန္းမ်ား (interest rates) ကို ျမႇင့္တင္တာ ေလွ်ာ့ခ် တာေတြျဖစ္တယ္။ ဒီလက္နက္မ်ား ကုိ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲတဲ့အခါ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္တယ္။ ၁၉၃ဝ ႏွစ္မ်ားမွာဗဟုိဘဏ္ကေငြေၾကးပမာဏကို  က်ဳံ႕ပစ္လုိက္ေတာ့ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ၁၉၂၉နဲ႔ ၁၉၃၃ ႏွစ္မ်ားအၾကား အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွာ ဘဏ္စုစုေပါင္း ၂၅ဝဝဝ ရွိ တဲ့အနက္ ဘဏ္ေပါင္း ၁၁ဝဝဝ ေလာက္ ၿပိဳလဲေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီဘဏ္ေတြနဲ႔အတူ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဏ္အပ္ႏွံေငြမ်ား (deposits) ကလည္း တစ္ပါတည္း စံုးစုံး ျမဳပ္သြားတယ္။

 

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၂ဝဝ၇-၂ဝဝ၈ ႏွစ္မ်ားက အုိးအိမ္ပူေဖာင္း ေပါက္ကြဲၿပီး ဘ႑ာေရး ျပႆနာတက္လာေတာ့ ဗဟုိဘဏ္က ေငြက်ဳံ႕ မသြားရေအာင္ ေငြစကၠဴအေျမာက္ အျမား႐ုိက္ႏွိပ္ၿပီး ဘ႑ာေရးစနစ္ ထဲကုိ ထည့္သြင္းခ့ဲရတယ္။ အတုိး ႏႈန္းမ်ားကိုလည္း သုညအထိ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ အတုိးႏႈန္းက သုညေအာက္ ေရာက္သြားခဲ့ ပါသတဲ့။ အဲဒီတုန္းက ေဝဖန္သူေတြက ဗဟုိဘဏ္ဟာ ျပႆနာကုိ ႀကိဳ တင္မျမင္ခဲ့ရေကာင္းလားဆုိၿပီး ျပစ္တင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဗဟုိဘဏ္ဟာ ဧရာမဘဏ္ႀကီးမ်ားကို ၿပိဳလဲမသြားေအာင္ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ကယ္တင္ခဲ့ေပမယ့္ အိမ္ရာေပါင္ႏွံေၾကြးၿမီေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာသူမ်ားကိုေတာ့ လွည့္မၾကည့္ခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ဗဟိုဘဏ္အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသူေတြ အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။

 

အရင္ကနဲ႔ႏႈိင္းစာရင္ ဗဟုိဘဏ္ေတြဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ၾကတယ္။ ဥေရာပဗဟုိဘဏ္ European Central Bank (ECB)ဆုိရင္ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက လြတ္လြတ္လပ္လပ္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ECB ဟာ ဥေရာပေျမာက္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ဥေရာပေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားကိုေတာ့ လ်စ္လ်ဴ႐ႈတယ္လုိ႔ ေျပာဆုိမႈေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ကေတာ့ အင္မတန္ လြတ္လပ္တယ္။ သမၼတကေတာင္ ဖိအားေပးလုိ႔ မရဘူး။ သမၼတ Harry Truman  နဲ႔ Jimmy Carter တုိ႔က ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒မ်ားကို အတုိးႏႈန္းမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့ေပမယ့္ ေလွ်ာ့ခ်မေပးခဲ့ၾကဘူး။ ဒီလုိ ထိပ္တုိက္ေတြမႈမ်ားကိုၾကည့္ရင္ ဗဟုိဘဏ္ရဲ႕ လြတ္လပ္မႈဆုိတာဟာ ၾကာရွည္ခံလိမ့္မယ္လုိ႔ အာမခံခ်က္မရွိပါဘူး။

 

မင္းေရႊေမာင္

Ref: The History of Central banks: The Economist, April 29, 2017.

မင္းေရႊေမာင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.