1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
 
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ေခတ္ၿပိဳင္စီးပြားအျမင္
၂၁ ရာစု ပလႅင္ေပၚက အရင္း

အရင္းဆိုတာ ဘာကုိ ေခၚတာလဲ

သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ အရင္းဆိုတာ ေငြကုိ ေခၚတယ္လို႔ သိထားၾကပါတယ္။ ဒါမွားသလားလို႔ ေမးၾကရင္လည္း မမွားပါဘူး လို႔ ျပန္ေျဖရမွာပါ။

ဒါေပမယ့္ အရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြ၊ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ၊ စည္းျခားထားတာေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိ တယ္။ ေဘာဂေဗဒ သီအုိရီေတြကုိ မသင္ၾကားဖူးသူေတြက အရင္းကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ သေဘာေပါက္ၾက တယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့သလို သူတို႔က အရင္း ဟာ ေငြပဲလို႕ နားလည္ၾကတယ္။

ေဘာဂေဗဒ သီအုိရီေတြကုိ သင္ၾကားဖူးၾကသူေတြအတြက္ ေတာ့ အရင္း- Capital ဟာ ရွင္းေလ ႐ႈပ္ေလပါပဲ။ အရင္းရဲ႕ေနာက္ ကုိ ခေရေစ့တြင္းက် လိုက္ေလ၊ ပုိ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး အျငင္းပြားစရာေတြ ျဖစ္လာေလပဲ။ ေဘာဂေဗဒပညာ ရွင္မ်ားအတြက္ေတာ့ အရင္းဟာ ထုတ္လုပ္မႈအင္အားစု-  Factor of Production တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေျမယာ - Land ၊ လုပ္အား- Loabour နဲ႔ အရင္း-  Capital ဆိုတဲ့ စြမ္းအားစုသံုးခုအနက္က တစ္ခု။ ဒါက ၁၉ ရာစု ေဘာဂေဗဒပညာ ရွင္မ်ားရဲ႕ သတ္မွတ္ခ်က္ပါ။ ေနာက္ပိုင္းေခတ္ မွာေတာ့ စီးပြား ေရး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိမႈ-Entrepreneurship ကုိလည္း စြမ္းအားစု တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္သြင္းလာၾက တယ္။ ဒီေတာ့ Factors of Production ေလးခု ျဖစ္သြားတယ္။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ Wealth ဟာလည္း အရင္းပဲလို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ဥစၥာဓနကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္ရာမွာ အသံုးျပဳ ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဥစၥာဓန တိုးပြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အတြက္ အရင္းပဲလို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အရင္းနဲ႔ဥစၥာဓနက တစ္ထပ္ တည္း မက် ဘူး။ ခြၽတ္စြပ္မတူဘူး။ အရင္းအား လံုးဟာ ဥစၥာဓန ျဖစ္ႏုိင္ေပမယ့္ အလံုးစံုေသာ ဥစၥာဓနဟာ အရင္း မဟုတ္ဘူး။

အရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္႐ႈေထာင့္တစ္ခုရွိတယ္။ အရင္းဟာ ဝင္ေငြကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေျမယာ၊ ပစၥည္း ပုိင္ဆိုင္မႈ စတာေတြကလည္း ဝင္ေငြရႏုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဘာဂေဗဒ အသုိက္အဝန္း ထဲမွာေတာ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုမွာ ရွိေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအခ်ဳိ႕ရဲ႕ စေတာ့ကို အရင္းလို႕ေခၚၿပီး ကာလတစ္ခုအတြင္း ကုန္ပစၥည္းစေတာ့ တစ္ခုအေပၚ ထပ္ေပါင္းထည့္တာ ကုိ ဝင္ေငြလို႔ သတ္မွတ္တယ္။ ေနာက္တစ္နည္းေျပာရင္ အျခားေသာ ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ရာမွာ ေထာက္ကူဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ကုန္ ထုတ္သူမ်ားရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းစေတာ့ ကုိလည္း အရင္းလို႕ သတ္မွတ္ တယ္။

ေနာက္ထပ္႐ႈေထာင့္တစ္ခု ရွိေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ေငြဟာ အရင္းျဖစ္ပါသတဲ့။ ေငြကုိ ရင္းႏွီးကုန္- Capital Goods နဲ႔ လဲလွယ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာကုန္ေတြနဲ႕မဆို လဲလွယ္ႏုိင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္ဟာ သူ႕ ကုိယ္ပုိင္ေငြကုိ ဥစၥာဓနလို႔ သတ္မွတ္ႏုိင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာရင္း ကုိင္- Accountant ေတြနဲ႕ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ ေငြကုိ အရင္းအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကတယ္။

အထူးသျဖင့္ စာရင္းကုိင္ ဆိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုရဲ႕ ပုိင္ဆိုင္ပစၥည္း အက္ဆက္မ်ား- Assets ကုိ ေငြနဲ႔တန္ဖိုး  သင့္ၿပီး စာရင္းမွာ ေဖာ္ျပတယ္။ ေပးရန္တာဝန္- Liabilities ထက္ ပုိင္ဆိုင္အက္ဆက္ တန္ဖိုးက ပုိ တာကုိ အရင္းလို႕ သတ္မွတ္ တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ ရဲ႕  Net Worth ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိဆို ေပမယ့္ လုပ္ငန္းလုပ္သူက ပုိင္ဆိုင္တဲ့ အရင္းနဲ႔ လုပ္ငန္း ထဲမွာ အသံုး ျပဳေနတဲ့ အရင္းက ကြာျခားျပန္ တယ္။ မတူဘူး။

သာမန္အေျခအေနမွာ အရင္းဟာ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ မ႐ႈပ္ေထြးဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရင္းဟာ စုပံုလာတဲ့အခါ  Capital Accumulation ျဖစ္ လာတဲ့အခါ ျပႆနာ တက္လာတယ္။ အရင္းစုပံုမႈဟာ လူတစ္စုလက္ထဲ ဒါမွမဟုတ္ လူတစ္ဦးရဲ႕ လက္ထဲေရာက္သြားတဲ့ အခါ ျပႆနာဟာ ပုိၿပီးဆိုးရြား သြားတယ္။ က်န္လူအမ်ားက ဘာ ေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္လာရသလဲလို႕ ေမးခြန္းထုတ္လာတယ္။ လူနည္းစု လက္ထဲ အရင္းစုပံုလာမႈေၾကာင့္ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ျပႆနာ အႀကီးအက်ယ္ တက္ လာႏုိင္တယ္။

၁၉ ရာစုေခတ္က အရင္းက်မ္း

၁၉ ရာစုေႏွာင္းပုိင္းမွာ  အရင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏႈိက္ႏႈိက္ခြၽတ္ခြၽတ္ ေရးသားတင္ျပခဲ့တဲ့ က်မ္းတစ္ေစာင္ ထြက္ေပၚခဲ့ တယ္။ ဂ်ာမန္ေဘာဂေဗဒပညာ ရွင္- Karl Marx ေရးတဲ့ Das Kapital လို႕ေခၚတဲ့ အရင္းက်မ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္၊ စက္ တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ အရင္းက်မ္း ပထမတြဲဟာ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ ဟမ္းဘတ္- Hamburg ၿမိဳ႕ မွာ ကနဦး ထြက္ေပၚခဲ့တယ္။ ဂ်ာ မန္ဘာသာ နဲ႕ ေရးသားထားတာ ျဖစ္လို႔သိပ္ၿပီး အေရာင္းမသြက္ခဲ့ဘူး။ အရင္းက်မ္းရဲ႕ ဒုတိယနဲ႔ တတိယတဲြေတြကေတာ့ မာ့ကၡစ္ ကြယ္လြန္ ၿပီးေနာက္ ပုိင္းမွ ထုတ္ေဝ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

႐ုရွားဘာသာျပန္ဆိုထားတဲ့ အရင္းက်မ္းဟာ ၁၈၇၂ ခုႏွစ္ က ႐ုရွားႏုိင္ငံ စိန္႔ပီတာဘတ္ၿမိဳ႕မွာ ပထမဆံုး ထြက္ေပၚလာတယ္။ ဇာ ဘုရင္ လက္ထက္ ျဖစ္ေပမယ့္ ဆင္ဆာဘုတ္အဖြဲ႕က လူေတြ သိပ္ဖတ္မယ္ မထင္လို႔ ထုတ္ေဝခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိခဲ့တဲ့အုပ္ေရ ၃ဝဝဝ စလံုး ခ်က္ခ်င္း ကုန္သြားတာ ေတြ႕ရေတာ့ ေနာက္ ပုိင္းမွာ ထုတ္ေဝခြင့္ မျပဳေတာ့ ဘူး။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ အရင္းက်မ္း အုပ္ေရ ၁ဝဝဝ ေရာင္းရဖို႔ ငါးႏွစ္ ေတာင္ ၾကာခဲ့ပါသတဲ့။ ဂ်ာမနီမွာ အရင္းက်မ္းကုိ စတင္ ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေလာက္ၾကာေတာ့မွ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုျဖစ္တယ္။ ၁၉ဝဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ မ်ားေရာက္ေတာ့မွ အရင္းက်မ္းက လူသိမ်ားလာခဲ့တယ္။

မာ့ခ္စ္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အယူအဆနဲ႕ သီအုိရီအေပါင္းအစုကုိ မာ့ခ္စ္ဝါဒ- Marxism လုိ လူအမ်ားက ေခၚဆိုေနၾကေပမယ့္ မာ့ခ္စ္ ကုိယ္တိုင္ ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ဝါဒ ကုိ သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ- Scientific Socialism လို႔ ပညတ္တယ္။

မာ့ခ္စ္ရဲ႕ အရင္းနဲ႕ ပတ္ သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာအေစာပုိင္းက တင္ျပခဲ့တဲ့ အနက္ အဓိပၸာယ္ေတြနဲ႕ တျခားစီ။ မာ့ခ္စ္ ရဲ႕ အရင္းဟာ အရာဝတၴဳမဟုတ္ ဘူး။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေငြ ဒါမွမဟုတ္ စက္ကိရိယာလည္း မဟုတ္ဘူး။ သတ္မွတ္ လူမႈဆက္ဆံေရးပစၥည္း သာ ျဖစ္တယ္။ အရင္းမဲ့လုပ္သား မ်ားက အရင္းရွင္မ်ားထံမွာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္အားကို သြားေရာင္းၾက တယ္။ အရင္းရွင္ေတြက လုပ္အား အေပၚမွာ ေခါင္းပံုျဖတ္ၾကတယ္။  ဒီလို ေခါင္းပံုျဖတ္မႈေၾကာင့္ ရရွိ လာတဲ့ အပုိတန္ဖိုး ဒါမွမဟုတ္ အစြန္းထြက္တန္ဖိုး - Surplus Value ေတြကုိ အရင္းရွင္ေတြက သိမ္းပုိက္ၾကၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝ လာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ အရင္းရွင္ ေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ အရင္းစုပံုလာ တယ္။ မာ့ခ္စ္ရဲ႕အျမင္မွာ အရင္းအစုအပံုဟာ တကယ္ေတာ့ အရင္းရွင္ေတြ ေခါင္းပံုျဖတ္ထား တဲ့ အလုပ္သမားေတြ ရဲ႕ လုပ္အား အစုအပံုသာ ျဖစ္တယ္။

မာ့ခ္စ္ရဲ႕ ဒီလုိသေဘာ တရား အယူအဆေတြေၾကာင့္ သူ႕ ရဲ႕ အရင္းက်မ္း ထြက္ေပၚလာၿပီး တဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ အရင္းရွင္ေလာ က တစ္ခုလံုး တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ား သြားခဲ့တယ္။ ကမၻာတစ္လႊားမွာ မာ့ခ္စ္ဝါဒီေတြ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္းထြက္ ေပၚလာတယ္။ အရင္းရွင္ ဝါဒကို ေတာ္လွန္ၾကတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ က်င့္သံုးလာၾကတယ္။ ၁၉၉ဝ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိုဗီယက္ ယူနီယံ-  Soviet Unoin ၿပိဳကြဲ သြား ေတာ့မွ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံေတြ သက္ ျပင္းခ်ႏုိင္ၾကေတာ့တယ္။ ဒါေပ မယ့္ ေလာေလာဆယ္မွာ ကြန္ျမဴ နစ္ဝါဒနဲ႕ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ေရာေႏွာက်င့္သံုးတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ က အင္အားေကာင္းလာၿပီး တစ္ စခန္း ထလာတယ္။

၂၁ ရာစု အရင္းက်မ္း

ေလာေလာဆယ္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ Thomas Piketty ေရးတဲ့ 'Capital in the Twenty First Century'  စာအုပ္ ေရးပန္း စားေနတယ္။ ၂၁ ရာစု အရင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသား ထားတဲ့ အရင္းက်မ္း ျဖစ္ပါတယ္။

Piketty က ျပင္သစ္ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ျဖစ္တယ္။ ျပင္သစ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားခဲ့တယ္။ မႏွစ္က ျပင္သစ္ႏုိင္ငံက စာအုပ္ ဆိုင္ေတြေပၚ ေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ ေရာင္းမထြက္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီစာ အုပ္ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုၿပီး ဒီႏွစ္မတ္လက အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မွာ ထုတ္ေဝျဖန္႕ခ်ိလိုက္ေတာ့ ခ်က္ခ်င္းပဲ ေရာင္းအစြံဆံုးစာအုပ္ ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ ပံုႏွိပ္တိုက္က ထုတ္ေဝခဲ့တာ ပါ။ စာမ်က္ႏွာ ၇ဝဝ ေတာင္ ရွိ တယ္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ မွ်တျခင္းမရွိမႈ- Inequality နဲ႕ပတ္ သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ေလာင္ ေလာင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္ မွာ '၂၁ ရာစု အရင္းက်မ္း' ေပၚ ထြက္လာေတာ့ လူႀကိဳက္မ်ားသြား တယ္။ ဥစၥာဓန ရွိသူမ်ား- Haves နဲ႕ မရွိသူမ်ား-Have-Nots အၾကား ကြာဟမႈဟာ ဥေရာပျပႆနာသာ ျဖစ္တယ္လို႕ အေမရိကန္ေတြက ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံမွာ ေဝါလ္စထရိ- Wall Street က အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အလြန္အကြၽံ မဆင္မျခင္ လုပ္ကုိင္မႈေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ ဘ႑ာေရးျပႆနာ တက္လာ ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာလည္း ရွိသူမ်ား နဲ႔ မရွိသူမ်ားအၾကား ကြာဟမႈ ျပႆနာ ေပၚထြက္လာတယ္။

တိုးပြားလာတဲ့ အရင္းစုပံုမႈေၾကာင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝတဲ့ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ လူတစ္စုက သိပ္ ၿပီး ခ်မ္းသာသြားတယ္။ သူတို႕ ထက္ .ဝ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ပုိၿပီးခ်မ္း သာတယ္။ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြထက္ .ဝဝ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းက ဒီထက္မက ပုိၿပီးက်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာလူဦးေရရဲ႕ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႕အၾကား ကြာဟမႈက သိပ္ၿပီးႀကီးမားတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္ သူေတြ က ဝင္ေငြနဲ႕ ျပန္လည္ခြဲေဝ မႈ မညီမွ်မႈ မမွ်တမႈကုိ လက္ညႇိဳး ထုိးလာၾကတယ္။

Piketty က မွ်တျခင္း မရွိမႈကုိ တိုင္းတာဖို႕အတြက္ ဥ ေရာပနဲ႕ အေမရိကန္ႏုိင္ငံေတြမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝဝ ကာလ အတြင္း ဝင္ေငြနဲ႕ ဥစၥာဓန တစ္စ တစ္စ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ေပၚ လာပံုကုိ စာရင္းဇယား ျပဳစုၿပီး အေသးစိတ္ တင္ျပခဲ့တယ္။ ဒီအ တြက္ သူက အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စာ ရင္းမ်ားကေနၿပီး အခ်က္အလက္ မ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းခဲ့တယ္။ ေဘာ ဂေဗဒ ပညာရွင္တစ္ဦးက အခုလို အခြန္စည္းၾကပ္မႈ စာရင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ဝင္ေငြနဲ႕ဥစၥာဓန ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚပံုကုိ ေကာက္ခ်က္ခ် ဆြဲထုတ္တင္ျပတာဟာ ပထမဆံုး ပဲ လို႕ ေထာက္ျပၾကတယ္။

သူ႕ရဲ႕ စာရင္းမ်ားအရဆို ရင္ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ား အထိ ကာလအတြင္း ဝင္ေငြမညီမွ်မႈနဲ႔ လက္ဝယ္ရွိ ဥစၥာဓန ႏွစ္ခု စလံုး ဟာ ထူးထူးျခားျခား အံ့ၾသ ဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ က် ဆင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၁၉၇ဝ ႏွစ္မ်ားကစၿပီး ဝင္ေငြနဲ႕ဥစၥာဓန အၾကား ကြာဟမႈဟာ ျမင့္တက္ လာတယ္။ ပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ ႏုိင္ငံမွာ ၁၉၅ဝ ႏွစ္မ်ားက ႏွစ္စဥ္ အေမြဆက္ခံရရွိမႈ တန္ဖိုးဟာ ဂ်ီဒီ ပီရဲ႕ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိခဲ့ေပမယ့္ အခုအခါ ဂ်ီဒီပီရဲ႕ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္တက္လာတယ္။ သံုးဆ တိုးသြားတယ္။ ဒီေတာ့ ခ်မ္းသာသူ ေတြဟာ ပုိၿပီးခ်မ္းသာလာတယ္ ဆိုတာကုိ သမုိင္းက သက္ေသခံ ေနတယ္။

ၿပီးေတာ့ Piketty က အရင္းအေပၚ ျပန္ေပၚႏႈန္း-  Rate of Return on Capital (r) ဟာ စီးပြားေရး တိုးတက္မႈႏႈန္း- Rate of Economic Growth (g)ထက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပုိၿပီးျမင့္မားတယ္။ r > g လို႕ ေထာက္ျပတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥစၥာဓနဟာ အခ်ိန္ၾကာ ျမင့္လာသည္နဲ႕အမွ် အစုအပံုျဖစ္ လာတယ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ ခ်မ္း သာသူမ်ားလက္ထဲ အရင္းစုပံုလာ ျခင္း ျဖစ္တယ္။
တကယ္ေတာ့ အရင္းရွင္စၾကဝဠာမွာ ဒီကေန႕ ျပႆနာက အရင္းစုပံုလာမႈ- Capital Accumulation ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ ခုလို ျဖစ္ မလာရေအာင္ ဘာလုပ္ ၾကမလဲ။ Piketty ကေတာ့ ဥစၥာ ဓနအေပၚ အခြန္ေကာက္ဖို႕ အႀကံ ျပဳတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက ေဘာ ဂေဗဒပညာရွင္မ်ားက ေတာ့ ဥစၥာဓနအေပၚ အခြန္ ေကာက္ဖို႕ လက္ေတြ႕မွာ မျဖစ္ႏုိင္ ဘူးလို႕ ေထာက္ျပၾကတယ္။

Piketty က ဥစၥာဓနခြန္ - Wealth Tax ေကာက္ခံဖုိ႕ ေဆာ္ ၾသလုိက္တဲ့အတြက္ ခ်မ္းသာသူ ေတြက သူ႕ကုိ မႀကိဳက္ၾကဘူး။ မာ့ကၡစ္ ဆန္ တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ ဆန္တယ္လို႕ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ဘာပဲေျပာေျပာ လက္တစ္ ဆုပ္စာေလာက္ေတာင္ မရွိတဲ့ လူ တစ္စုလက္ထဲ ဥစၥာဓန ဒါမွမ ဟုတ္ အရင္းစုပံုေရာက္ရွိသြားတာ ဟာ စိုးရမ္စရာပဲ မဟုတ္လား။

မင္းေရႊေမာင္

Ref : "Piketty, The Modern Moarx" : The Economist, May 3 , 2014.

မင္းေရႊေမာင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.