1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
သူတို႔ ဘ၀မွတ္တမ္း
ျပည္သူလူထု ေအာင္ပြဲခံမည့္ႏွစ္အျဖစ္ ၂၀၁၇ ကို အထူး သတိထားၾက

(၁)

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို ၃-၁-၂ဝ၁၇ ေန႔တြင္ သက္ဆုိင္ရာမွ ေၾကညာလုိက္သည္။ ထုိစာရင္း မ်ားကို ဖတ္႐ႈၾကည့္သည့္အခါ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအပါအဝင္ စုစု ေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ဝင္ ေလာင္း ၉၅ ဦးတုိ႔ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ေရြးေကာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔ထဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခုိင္ေရး ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ ၁၉ ဦးပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ယေန႔အာဏာရ အ မ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၁၈ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အာဏာရႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီး ျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္ေလာင္းမ်ား ထက္၊ တစ္ဦးပုိၿပီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾက မည္မွာ အ လြန္ထူးျခားလွေပသည္။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ သည့္ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ခြက္ခြက္လန္ အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ အထင္ႀကီးတစ္ခြဲ သားႏွင့္ အင္ျပည့္ အားျပည့္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္၍တည္း။

 ေျပာစရာရွိသည္မွာကား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲသည္ ၂ဝ၂ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည့္ တတိယအ ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ တင္ႀကိဳ၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၏ အင္အားကို စမ္းသပ္ညိႇႏႈိင္းသည့္ သေဘာဟုလည္း ဆုိႏုိင္ေပသည္။

(၂)

ယခုအခ်ိန္ကာလသည္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏  အ တုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရ အဖြဲ႔သစ္အဖုိ႔ ေနရာဌာနမ်ားစြာတုိ႔ တြင္ ေျမစမ္းခရမ္းပ်ဳိးလ်က္ ႐ုန္း ကန္လႈပ္ရွားေနရသည့္ အေျခအ ေနသုိ႔ ေရာက္ေနေပသည္။

အစုိးရအဖြဲ႔သစ္သည္ ႏွစ္ ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္ အာဏာရွင္တုိ႔ အဆက္ဆက္ေအာက္တြင္ ပ်က္စီး ၿပိဳကြဲခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကို တစ္စစီတစ္စစီ လုိက္ ေကာက္ေနရသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ေနသည္။

တစ္ဖက္ကလည္း အစုိးရအဖြဲ႔ ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ဖ႐ုိဖရဲ ပ်က္စီးသြားေစရန္ အႀကံအဖန္ လုပ္ကာ လူအမ်ား ထိတ္လန္႔ သြား ေစႏုိင္ရန္ M-150 ဗုံးမ်ားျဖင့္ ေဖာက္ခြဲေႏွာင့္ယွက္သည့္ အေျခ အေနမ်ဳိးကုိလည္း ႀကံဳေနရသည္။ ထုိဗုံးခြဲမႈမွာ ေဖာက္ခြဲသူ တရားခံ အခ်ဳိ႕ကို ဖမ္းမိၿပီးသည့္ေနာက္၌ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းက လုပ္ ေဆာင္ေနသည္ကို သိရွိရၿပီး ရပ္ ဆုိင္းသြားခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၆ ေအာက္ တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔က ျဖစ္ေပၚခဲ့ သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ လက္နက္ ကိုင္ဆူပူ၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈ သည္ ''စိန္ေကာင္း၊ ေက်ာက္ ေကာင္းေရာင္းဝယ္ရာတြင္ ေဆး႐ုိးသည္က ကန္႔လန္႔၊ ကန္႔လန္႔ဆုိသလုိ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တစ္ထူေထာင္ ေနရာ ၌ တုံ႔ဆုိင္းသြားေစရန္ ဖန္ တီးလာသည့္ႏွယ္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ထုိအတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အၾကမ္းဖက္ အင္အားစုအဖြဲ႔ႀကီးသုံးဖြဲ႔တုိ႔၏ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေပၚေပါက္လာေသာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္၂၁ ရာစု ပင္ လုံညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း မ်ားကို ႀကိဳးပမ္းေဆြးေႏြးအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနရာ၌ မ်ားစြာစိတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ရာႀကံဳခဲ့ သည္ကို ျငင္းရန္မရွိေပ။

တစ္ခုေျပာစရာရွိသည္ကား လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ ခ်ီတက္ေန ေသာ ဒီမိုကေရစီခရီးသည္ မည္ သို႔ပင္အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္ အဆီး အဟန္႔အတားႀကံဳခဲ့ပါေစ၊ ျပည္သူလူထု၏ ႀကံ႕ခုိင္ေသာ စိတ္ ဓာတ္ျဖင့္ ခုိင္ခုိင္မတ္မတ္ရပ္ လ်က္ ခ်ီတက္မည္ဆုိလွ်င္ ဒီမုိက ေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္သစ္သို႔ မုခ်မေသြ အျမန္ဆုံး ေရာက္ရွိရမည္ျဖစ္ေပ သည္။ ဤေနရာတြင္ ေျပာခ်င္ သည္မွာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လြတ္လပ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ ခရီးသြား ေရာက္မည့္ ဆဲဆဲတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္တြင္ ေျပာၾကား ခဲ့သည့္ သမုိင္းဝင္ စကားတစ္ခြန္း ပင္ ျဖစ္ေပ သည္။

(၃)

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ တြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ နန္း ရင္းဝန္မစၥတာ အက္တလီထံမွ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေဆြး ေႏြး ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘုရင္ခံ ေကာင္စီဒုတိယဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ပါရန္ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္ ထုိကာလက ျမန္မာႏုိင္ငံ လူထု တစ္ရပ္လုံးသည္ ဖဆပလ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ သည့္ ေနာက္တြင္ မားမားမတ္မတ္ ရပ္လ်က္ရွိသည္။ ျပည္သူလူထု၏ ႏွလုံးသားထဲတြင္ ''လြတ္လပ္ေရး သည္ ပထမ၊ လြတ္လပ္ေရးသည္  ဒုတိယ လြတ္လပ္ေရးသည္ အ စစ''ဟူ၍ သေဘာပိုက္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးဆုိသည္ မွ ထပ္၍ ျဖည့္စြက္ေျပာလုိက္ပါ ဦးမည္။ ''လုံးဝလြတ္လပ္ေရး''ဟူ ၍ ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် အစုိးရက စကား ကမ္းလွမ္းေနေသာ ဒိုမီနီယံေခၚ ၿဗိတိသွ် အစုိးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ ကဲမႈ တစ္ပုိင္းတစ္စပါသည့္ လြတ္ လပ္ေရးမ်ဳိးမဟုတ္။ ထုိအခိ်န္ထုိ ကာလက ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အင္ အားႀကီးမားေနေသာ္လည္း ''ေစာ၊ စိန္၊ ေမာ္''ဟူေသာ ဂဠဳန္ဦးေစာ၊ သခင္ဗစိန္၊ ေဒါက္တာဘေမာ္တုိ႔ ပါဝင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္ အားစု တစ္ရပ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တုိက္ပြဲဝင္ ၿပီး ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးရရွိမည္ကို လုံးဝမလုိလားၾကေပ။ ထုိေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ႀကီး၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရးရရွိသြားမည္ကုိ မလုိ လား၊ မႏွစ္သက္ၾကဘဲ အဖ်က္ အေမွာင့္  ပေယာဂမ်ား ပူးကပ္ေန ၾကသည္။

ၿဗိတိသွ် အစုိးရအေနျဖင့္ လည္း ခရစ္ ၁၈၂၄ အဂၤလိပ္-ျမန္ မာပထမစစ္ပြဲ၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ၊ ၁၈၈၅  ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ တတိယစစ္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ ကြၽန္းသစ္၊ ေရနံ၊ ဓာတ္သတၱဳ အပါအဝင္ သယံဇာ တပစၥည္းအားလုံးကို ဆက္လက္၍ ေသြးစုပ္ေနလုိသည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို လြတ္လပ္ ေရးေပးရာ၌ နည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေစ်းဆစ္ ရန္ ႀကံစည္ေနေပသည္။

ထုိအခ်ိန္ ထုိအခါမ်ဳိးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ ေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ကုိယ္ စားလွယ္အဖြဲ႔ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ရမည္ျဖစ္ကာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေနျဖင့္ မိမိ ၏ ျပည္သူလူထုအား ထင္ရွား သည့္ အမွာစကားေျပာရန္ လုိအပ္ ေနေပသည္။

ျမန္မာျပည္သူလူထု အေနျဖင့္ လည္း ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာ တုိင္းျပည္ကို ကြၽန္ ျပဳလုိေသာ စိတ္ျဖင့္ အုပ္စုိးခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရအား စိတ္ခ်ယုံ ၾကည္မထားႏုိင္သည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပသည္။

ထုိအေျခအေန ထုိအခ်ိန္အ ခါ၌ ဖဆပလ ဥကၠ႒ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မဂၤလာဒုံ ေလဆိပ္တြင္ မိမိအား လုိက္လံပုိ႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္ေနၾက ေသာ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ ရဲေဘာ္ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္သူ လူထုအဖဲြ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားတုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္း ေထာက္မ်ားေရွ႕တြင္ ျပတ္သား ေသာစကားတစ္ခြန္းကို ဤသို႔ ေျပာ ဆုိခဲ့သည္။

''ရဲေဘာ္တုိ႔ အေကာင္းဆုံးကို ေမွ်ာ္လင့္ၾက၊ အဆုိးဆုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ထားၾက''

Hope for The Best and Expect the Worst.

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ထင္ရွားျပတ္သားေသာ အထက္ပါ စကားကုိ ေျပာဆုိၿပီး ေလယာဥ္ပ်ံ ေပၚသို႔ တက္သြားေလသည္။

(၄)

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေျပာ ဆုိသြားသည့္ မိန္႔မွာခ်က္ကားမ်ား စြာ အဓိပၸာယ္ရွိခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿဗိတိသွ် နန္းရင္း ဝန္ မစၥတာအက္တလီႏွင့္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႔အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံအား လုံးဝလြတ္လပ္ ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကမၻာသို႔ ေၾကညာႏုိင္ရန္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ႀကီး ကို ခ်ဳပ္ဆုိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

ယင္းစာခ်ဳပ္ႀကီး၏ အက်ဳိးဆက္ျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကီးကို ကမၻာသို႔ ေၾကညာႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာဒုံ ေလ ဆိပ္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေျပာခဲ့ေသာ ေမာ္ကြန္းတင္စကား ထဲမွ အဆုိးဆုံးကို ေမွ်ာ္လင့္ၾက ဆုိေသာအခ်က္မွာ အဓိပၸာယ္မဲ့စြာ ေျပာဆုိျခင္း မဟုတ္ေပ။

 ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ သည့္ ဖဆပလ ဒုတိယ ဥကၠ႒ သခင္ႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ လူထု လူတန္းစား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္ သမား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ အစုိးရ အ မႈထမ္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းစုံတုိ႔ သည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြး လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္  မည္သည့္သတင္း မ်ား ၾကားရမည္ကို နားစြင့္လ်က္ ရွိၾက၏။

အကယ္၍သာ လြတ္လပ္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ ေသာ သခင္ႏုေခါင္းေဆာင္ သည့္ ျပည္သူလူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးသည္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵ ျပရန္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို စီမံ ေရးဆြဲၿပီးသား ရွိေနၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္ထုိကာလက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ ၍ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ သည့္ ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ေဆြး ေႏြးပဲြအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ ေအာင္ ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ႀကီးကို ခ်ဳပ္ဆုိကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ျပန္လာ ခဲ့ၾကေလ သည္။

(၅)

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျပည္ ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ေနအ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေပသည္။ အာဏာရွင္ေခတ္ ႏွစ္ ၅ဝ ကို ေက်ာ္ လြန္ ခဲ့ ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ ခရီးသည္ ေရွ႕သို႔ မွန္မွန္ႀကီး ခ်ီတက္လ်က္ရွိ ေပသည္။

 ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ခရီး အတြက္ အခက္အခဲမ်ား မည္သုိ႔ ပင္ ႀကံဳေတြ႔ေနဆဲျဖစ္ေစကာမူ ထူးခြၽန္ေျပာင္ေျမာက္ သည့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ ခ်ီတက္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီ ခရီး မွာ ေအာင္ပြဲဆက္ဆက္ မလဲြမေသြ ခံယူရမည္ဆုိသည္ကို ျပည္သူမ်ားက ယုံၾကည္အားထား၊ ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ရွိေပသည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္ လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ၂၁ ရာစုပင္ လုံ ညီလာခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္သည္ အေရး ႀကီးေသာ ႏွစ္ျဖစ္ေပသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ရည္မွန္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား မုခ်မေသြ ေအာင္ျမင္ရမည္ဆုိျခင္းကို အထူး သတိထား၍ ေဆာင္ရြက္ၾက။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျပည္သူ မ်ား ေအာင္ပြဲ ခံ မည့္ ႏွစ္ျဖစ္သည္ကုိ သတိျပဳၾက။ အထူးသတိျပဳၾက။ အထူးသတိျပဳၾက။

တကၠသိုလ္ စိန္တင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.