18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
လူေနထိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားကို ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ပါသလား

''ေျမခ်ပါမစ္နဲ႔ ခ်ေပးထားတဲ့ လယ္ယာေျမကို ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက ျပန္လည္သိမ္းႏုိင္ပါသလားဆရာ''

မိတ္ေဆြစီးပြားေရးသမားတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္သည္။

''ျပန္သိမ္းမယ္လုိ႔ သတင္းၾကားလုိ႔လား''

''ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ အေဆာက္အအုံနဲ႔ ေျမကြက္ေတြကို လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ဖုိ႔ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရယူထားၿပီး အမွန္တကယ္လုပ္ကုိင္ ျခင္းမရွိတဲ့ ေျမကြက္နဲ႔ အေဆာက္ အအုံေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္အျဖစ္ ျပန္လည္သိမ္းယူဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိတင္သြင္းတယ္လုိ႔ ၾကားသိရလုိ႔ပါ''

''ဒါနဲ႔ မိတ္ေဆြႀကီးလည္း စိတ္ လႈပ္ရွားစုိးရိမ္သြားတယ္ေပါ့''

''ဆုိပါေတာ့ ဆရာရယ္။ အမွန္ တကယ္ ျပန္လည္သိမ္းခဲ့ရင္ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ဝယ္ထားတဲ့ သူေတြ ဘယ္ လုိ အခြင့္အေရးရႏုိင္ပါသလဲ။ ဥပေဒ အရ အခြင့္အေရးရွိ မရွိ သိခ်င္လုိ႔ပါ''

''အခုထိေတာ့ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။  ေဆြးေႏြးဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာေတာ့  ႏုိင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလုံး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္းရွိ သယံဇာတ ပစၥည္းအားလုံး၏  ပင္ရင္းပိုင္ရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္သည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆုိပင္ ရင္းပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္က ျပန္ လည္သိမ္းယူခြင့္ရွိပါတယ္''

''ဒါဆုိ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ တယ္ေပါ့ေနာ္''

''ဒါေပမယ့္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တ့ဲအတြက္ စုိးရိမ္ရမယ့္ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မိတ္ ေဆြႀကီးဝယ္ထားတယ္ဆုိတဲ့ လယ္ယာေျမေတြက ဘယ္မွာလဲ၊ ဘယ္လုိ အေထာက္အထားရရွိထားပါသလဲ''

''ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ေတာ့  လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာရွိတဲ့  လယ္ယာေျမေတြပါဆရာ။ လယ္ယာေျမေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္ကသိမ္းၿပီး အကြက္ ႐ုိက္ေရာင္းခ်ကာ ေျမခ်ပါမစ္ထုတ္ ေပးတဲ့အထိ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္''

''သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသုံး ျပဳခြင့္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း လယ္ယာေျမ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာရွိတယ္။  လူအမ်ားသိေနတဲ့  ပုံစံ ၃ဝ (က)(ခ) ေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီကေန ပုံစံ ၁၅ ခြင့္ျပဳခ်က္ထုတ္ေပးၿပီး အဲဒီအဆင့္ကေန ေျမခ်ပါမစ္၊ ဂရန္စသျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ေပးခြင့္ရွိပါတယ္''

''ဟုတ္ပါတယ္ ဆရာ၊ အခ်ဳိ႕ ေျမကြက္ေတြဆုိရင္ ဂရန္က်ၿပီးျဖစ္ ေနတာရွိတယ္''

''ဂရန္ရၿပီမုိ႔ ဒီေျမကြက္ကုိ အၿပီးအပုိင္ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရၿပီလုိ႔ သတ္မွတ္မရဘူး။ ဂရန္စာခ်ဳပ္ဆုိတာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ပဲျဖစ္တယ္။ အေဆာက္အအုံ ေဆာက္ေနထုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ႏွစ္ ၆ဝ၊ ႏွစ္ ၉ဝ စသျဖင့္  ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ထုတ္ေပးတာျဖစ္တယ္''

''ဒါဆုိရင္ ေျမဂရန္အမည္ ေပါက္သူက ေျမပိုင္ရွင္မဟုတ္ဘူးေပါ့''

''ဥပေဒအရ ေျပာရရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရက မိမိစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိတဲ့ ေျမနယ္နိမိတ္ကုိ အျခားသူအား လႊဲေျပာင္းေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမငွားဂရန္အရပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပါမစ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ပဲျဖစ္ ျဖစ္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္''

''တရား႐ုံးေတြမွာ တရားစြဲဆုိရင္ ေျမဂရန္အမည္ေပါက္သူက ပုိင္ရွင္အျဖစ္ တရားစြဲဆုိၾကတာလုိ႔ သိထား ပါတယ္''

''မွန္ပါတယ္။ ဥပေဒအရေတာ့ ဂရန္အမည္ေပါက္သူကို ေျမမပုိင္ဟု ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္တဲ့ ေဒၚၾကင္ယုံ (ခ) ေဒၚႏွင္းေအာင္ပါ (၂) ႏွင့္ ေဒၚစိန္ တင္ပါ (၂) ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ စီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၉၁ မွာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒအရေတာ့ ဂရန္ အမည္ေပါက္သူဟာ ယင္းေျမကို စီမံ ခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိသူ (ပုိင္ရွင္) လုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  ေျမငွားစာခ်ဳပ္ပါ ကတိေတြကိုေတာ့ လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိတယ္''

''အခ်ဳိ႕လည္း ဂရန္မရေသးဘဲ ပါမစ္လက္မွတ္သာရွိတာေတြလည္း ျဖစ္ေနၾကတယ္''

''ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိတယ္။ အခုျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက ေျမခ်ပါမစ္ရသူပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ဂရန္စာခ်ဳပ္ရသူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အဆုိပါ ေျမကြက္ေပၚမွာ ေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမကြက္သက္ သက္ထားတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တယ္''

''ဟုတ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ ေျမကြက္ ၁ဝ ကြက္ရွိေပမယ့္ ႏွစ္ကြက္ပဲ အေဆာက္အအုံေဆာက္ထား ၿပီး ပစၥည္းသုိေလွာင္ထားတယ္''

''မိတ္ေဆြတုိ႔ရဲ႕ ဂရန္ေျမငွား စာခ်ဳပ္မွာ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိသည့္ေန႔မွ ေျခာက္လအတြင္း အေဆာက္အအုံ စတင္ေဆာက္လုပ္ရမယ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း အၿပီးေဆာက္လုပ္ရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ေျမခ်ပါမစ္မွာလည္း အိမ္ရာေဆာက္ လုပ္ေနထုိင္ခြင့္ျပဳတာျဖစ္လုိ႔ ေျမလက္ခံရရွိသူသည့္ေန႔မွစ၍ (တစ္လ) အတြင္း အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေန ထုိင္ရမယ္လုိ႔ စည္းကမ္းခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္''

''သတ္မွတ္တဲ့ ကာလအတြင္း အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ေနထုိင္ ျခင္းမရွိရင္ ေျမကြက္ကို ျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ပါသလား''

''စည္းကမ္းခ်က္မွာေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ကို မလုိက္နာရင္ ဂရန္ေျမငွားစာခ်ဳပ္ကို ပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့အျပင္ ေျမကြက္ကုိ ျပန္လည္သိမ္းယူခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ေဖာ္ ျပထားတယ္။ ဒီလုိပဲ ေျမခ်ပါမစ္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကုိ  ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ဥပေဒ စည္းကမ္းနဲ႔ မလုိက္နာသူေတြကို ထိေရာက္စြာ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိပါတယ္''

''တကယ္လုိ႔ ျပန္လည္အသိမ္းခံ ရရင္ နစ္နာေၾကးရႏုိင္ပါသလား''

''ဒါကေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းက ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာေျမဥပေဒ ပုဒ္မ (၂၆) မွာေတာ့ တည္ဆဲဥပေဒက တစ္ရပ္ရပ္တြင္မည္သုိ႔ပင္ပါရွိေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိးငွာ၊ အမ်ားျပည္ သူ အက်ဳိးငွာ သိမ္းျခင္းျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ နစ္နာသူကို ထုိက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း ေျမကြက္အားလုံးမွာ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္ႏုိင္ေသးေတာ့ ေျမကြက္အ တုိင္းထားတာေတြလည္း ရွိတယ္ေပါ့၊ အခ်ဳိ႕ေျမကြက္ေတြကိုေတာ့ၿခံစည္း ႐ုိးခတ္ထားပါတယ္''

''မွန္ပါတယ္၊ အေဆာက္အအုံ မေဆာက္ျဖစ္တဲ့ ေျမကြက္ေတြမွာ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူေတြလည္း ရွိေနတတ္လုိ႔ အမႈအခင္းေတြျဖစ္ေနၾကတာ မနည္းပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာက ျပန္လည္စဥ္းစားတာျဖစ္ မယ္ထင္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ စည္း ကမ္းအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ တာအေကာင္းဆုံးပါ''ဟု အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.