1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္ထားသည့္ သားသမီးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''သတင္းစာထဲမွာ မၾကာခဏေတြ႔ေနရတဲ့ သားသမီးအျဖစ္မွ အေမြျပတ္စြန္႔လႊတ္ျခင္းဆုိၿပီး ေၾကညာ႐ုံနဲ႔ အေမြရပုိင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားၿပီလား''

ငယ္သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

''သားသမီးေတြနဲ႔ ဘယ္လုိျဖစ္လာလုိ႔လဲ''

ဇနီးျဖစ္သူမွာ မၾကာမီကာလက ကြယ္လြန္သြားသျဖင့္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ကေတာက္ကဆတ္ျဖစ္လာၿပီလားဟု အထင္ျဖင့္ေမးလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

''မဟုတ္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းရယ္၊ အိမ္တစ္လုံးဝယ္တာ အ႐ႈပ္အရွင္းရွိေနလုိ႔''

''ဘယ္လုိျဖစ္လာလုိ႔လဲ။ ျဖစ္စဥ္ ေျပာပါဦး''

''ဇနီးျဖစ္သူ မကြယ္လြန္မီကတည္းက ဝယ္ထားတဲ့ အိမ္ဆုိပါေတာ့၊ တစ္ထပ္တုိက္လည္းျဖစ္ေတာ့ ေျမနဲ႔အိမ္ဆုိၿပီး စရန္ေငြေပးထားခဲ့တယ္''

''အခုမွ ကန္႔ကြက္တဲ့ သူကေပၚလာတာလား။ စရန္ေပးစဥ္က သတင္းစာထဲမွာ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိ မေၾကညာခဲ့ဘူးလား''

''သတင္းစာထဲေတာ့ မေၾကညာမိဘူး''

''ေျမက ဂရန္ေျမလား၊ ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူရဲ႕ အမည္ေပါက္ပဲလား''

''ေျမကေတာ့ ဂရန္ေျမပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အမည္ေပါက္က ကြယ္လြန္သြားတဲ့ မိဘေတြအမည္လုိ႔ ေျပာတယ္''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အိမ္မွာ ဘယ္သူေနလဲ''

''ေနတဲ့သူက ေရာင္းမယ္လုိ႔ေျပာတာ၊ မိသားစုနဲ႔ ေနတာေတြ႔တာပဲ''

''ေမာင္ႏွမသားခ်င္းက ဘယ္ႏွေယာက္ရွိလဲ၊ မိဘပုိင္ေျမဆုိေတာ့ အေမြပစၥည္းျဖစ္လာမယ္''

''အစကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲ။ စရန္ေငြေပးစဥ္က သူ႔ညီမျဖစ္သူလည္း ေရာက္လာတယ္။ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္လုံးက စရန္ေငြရရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးၾကတယ္''

''အစကဆုိေတာ့ အခု မိသားစု ဝင္တစ္ေယာက္ေပၚလာလုိ႔လား''

''ဟုတ္တယ္၊ အငယ္ဆုံးညီမက သူလည္း အေမြဆုိင္ျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္တယ္လုိ႔ သိရတယ္''

''ဘယ္မွာ ကန္႔ကြက္စာေတြ တင္ထားတယ္လုိ႔ သိရသလဲ''

''ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွာ တုိင္တယ္လုိ႔ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမာင္ႏွမသုံးဦးကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ုံးမွာ ေခၚေတြ႔ညိႇႏႈိင္းၿပီး အဆင္မေျပလုိ႔ အေရာင္းအဝယ္ ခဏရပ္ထားဖုိ႔ လာေျပာပါတယ္''

''ကန႔္ကြက္တဲ့ သူက ေမာင္ႏွမအရင္း ဟုတ္ရဲ႕လား။ ကိတိၱမေမြးစားသမီး ျဖစ္ေနပါဦးမယ္''

''ေမြးစားသမီးေတာ့ မဟုတ္ဘူး''

''ဒါဆုိဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကန္႔ကြက္တာလဲ''

''က်န္တဲ့ ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေျပာစကားအရေတာ့ မိဘမ်ား သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္ကတည္းက အငယ္ဆုံးသမီးကုိ အေမြစားအေမြခံ  သမီးအျဖစ္မွ အၿပီးအျပတ္စြန္႔လႊတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္''

''ဒါေၾကာင့္ အေမြရပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။ မေပးႏုိင္ဘူးေပါ့။ ဒီလုိနဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ရပ္သြားၿပီး သူငယ္ခ်င္းက ေလာေလာဆယ္ စရန္ေငြဆုံး႐ႈံးရေတာ့မလုိ ျဖစ္ေနတာေပါ့''

''ဒါေၾကာင့္ ဒီလုိကိစၥရပ္မ်ဳိးမွာ ဘယ္လုိျဖစ္လာႏုိင္သလဲလုိ႔ လာေဆြးေႏြးတာ''

''ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရေတာ့ ဗုဒၶဘာသာဝင္ မိသားစုမ်ားမွာ သားသမီးမ်ားသည္ မိဘအေပၚသားသမီးတုိ႔ မျပဳလုပ္သင့္သည့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အျပဳအမူမ်ား ျပဳက်င့္လွ်င္ အေမြခံစားခြင့္ ဆုံး႐ႈံးတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္''

''သြာႏုတၱသားသမီးလုိ႔ ေၾကညာတာလည္း ေတြ႔ရတယ္။ အဲဒါက ဘယ္လုိလဲ''

''သုံးဆယ့္ေျခာက္ေစာင္တဲြ ဓမၼသတ္ထဲမွာေတာ့ မိဘအေမြမဆက္ခံထုိက္တဲ့ သားသမီး ေျခာက္မ်ဳိးေဖာ္ျပထားတယ္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ လူ႔စ႐ုိက္ဓေလ့အရ သြာႏုတၱ (မိဘစကားကို နားမေထာင္၊ ေခြးႏွင့္တူေသာ သားသမီး) ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ လက္ခံက်င့္သုံးေနတာျဖစ္တယ္''

''အဲဒီလုိ မိဘေတြက ေၾကညာလုိက္႐ုံနဲ႔ တရားဝင္သြားၿပီလား''

''အမွန္တကယ္ ဆုိးသြမ္းၿပီး မိဘအေပၚ မျပဳမူသင့္တဲ့အရာကို ျပဳမူတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ အ လြယ္တကူေျပာဆုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ဳိး မဟုတ္ဖူးေလ''

''ဒါဆုိရင္ အမႈအခင္းျဖစ္ႏုိင္တာေပါ့ေနာ္''

''မွန္ပါတယ္။ မိဘစကားနားမေထာင္၊ ေခြးႏွင့္တူေသာသားသမီးဆုိတာကုိ တရား႐ုံးမွာပဲ စုံစမ္းစစ္ေဆး အတည္ျပဳဆုံးျဖတ္ႏုိင္မွာပဲျဖစ္တယ္''

''သားသမီးတုိ႔ ျပဳဖြယ္ဝတၱရား ပ်က္ကြက္ရင္ အေမြဆက္ခံခြင့္ ဆုံး႐ႈံးတယ္ဆုိတာ ဟုတ္သလား''

''မိဘမ်ားကုိ သာစဥ္နာစဥ္ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ရမွာသိလ်က္နဲ႔ တမင္ ရည္ရြယ္ပ်က္ကြက္တာမ်ဳိးကုိ ဆုိလုိတယ္လုိ႔ အၾကမ္းဖ်င္း မွတ္ထားလုိ႔ရပါတယ္။ အေသးစိတ္ကေတာ့ ဥပေဒေၾကာင္းအရ က်ယ္ျပန္႔တယ္သူငယ္ခ်င္း''

''မိဘရဲ႕ သေဘာမတူသူနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳလုိ႔ အေမြျပတ္ေၾကညာတာလည္း ရွိတယ္မဟုတ္လား''

''ဒီတစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ သြာႏုတၱသားသမီးလုိ႔ သတ္မွတ္လုိ႔မရဘူး။ သူငယ္ခ်င္းကို ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ မိဘၾသဇာကို မနာခံ၊ မိဘအားေတာ္လွန္ၿပီး ရန္သူသဖြယ္ ျပဳက်င့္သည့္ သားသမီးကို သြာႏုတၱသားသမီး (ေခြးႏွင့္တူေသာ သားသမီး) ဟုဆုိသည္။ ထုိသားသမီးမ်ဳိးသည္ သားသမီးတုိ႔၏ က်င့္ဝတ္ပ်က္ျပားသည္ျဖစ္ရာ မိဘ၏အေမြကို မဆက္ခံႏုိင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ တရား႐ုံး၌ သားသမီးတစ္ဦးသည္ မိဘအားရန္သူသဖြယ္ျပဳမူ ေၾကာင္း ထင္ရွားစြာျပသရမည္ဟု ဦးဖုိးဦးႏွင့္ ေမာင္ေအးေမာင္၊ ၁၁ ရန္ ကုန္စီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ - ၃၉ မွာ ေဖာ္ျပဆုံးျဖတ္ထားတာကုိ ေတြ႔ရတယ္''

''ဒါဆုိ တရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္က အဓိကပဲေပါ့''

''မွန္ပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ကိစၥမွာ တရား႐ုံးေရာက္ရွိအမႈဆုိင္ရမယ့္ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တယ္။ စရန္ေငြ ျပန္ေပးရင္ ယူထားလုိက္ပါ''လုိ႔ပဲ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.