1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းထားသည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''သူငယ္ခ်င္း ေရာက္ေနတာ ၾကာၿပီ ထင္တယ္''

စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းေရွ႕၌ သုန္သုန္မႈန္မႈန္မ်က္ႏွာျဖင့္ ထုိင္ေနေသာ ငယ္သူငယ္ခ်င္းအား ေတာင္းပန္သည့္သေဘာ ေျပာလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

''အခ်ိန္နာရီဝက္ခန္႔ေတာ့ ရွိသြားၿပီ။ တရား႐ုံးဆီတစ္ဆက္တည္း သြားၿပီထင္တာ''

''ကဲ-ဆုိပါဦး။ သူငယ္ခ်င္းကုိ ၾကည့္ရတာ ျပႆနာတစ္ခုခုမ်ားရွိ ေနသလားလုိ႔''

''ျပႆနာရယ္ေတာ့ မျဖစ္ေသးဘူးေပါ့ သူငယ္ခ်င္း။ ဒါေပမယ့္ အ ခက္အခဲေတာ့ရွိေနတာနဲ႔ေမးဖုိ႔ ေရာက္လာတာပဲ ဆုိပါေတာ့''

''ျဖစ္စဥ္ေလး ေျပာပါဦး''

''ေျမနဲ႔ အိမ္ဝယ္ဖုိ႔သြားၾကည့္တယ္။ ေစ်းကလည္း သင့္တယ္''

''ဒါနဲ႔ - စရန္ေငြေပးလုိက္တယ္ေပါ့''

''အဲဒီလုိျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔ကြက္သူရွိ မရွိကို သတင္းစာထဲမွာ ထည့္ၿပီး ေၾကညာလုိက္ တယ္''

''ကန္႔ကြက္သူရွိလာတယ္ေပါ့''

''ဟုတ္ပါတယ္''

''သူက ဘာအေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ကန္႔ကြက္တာလဲ''

''မေရာင္းဖုိ႔ ကတိျပဳထားတဲ့အတြက္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာပဲ''

''ထူးထူးဆန္းဆန္း မေရာင္းဖုိ႔ ကန္႔ကြက္တာျဖစ္ေနတယ္''

''ဒါေၾကာင့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဘယ္လုိရွိတယ္ဆုိတာ သိခ်င္လုိ႔ သူူ ငယ္ခ်င္းဆီေရာက္လာတာ''

''ေျမဂရန္ ေျမပဲလား''

''ဟုတ္တယ္။ ဂရန္ေျမ''

''ဒါဆုိရင္ ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက အဲဒီေျမနဲ႔အိမ္ကို ဘယ္လုိပုိင္ ဆုိင္လာသလဲ။ ေမးၾကည့္ခဲ့လား''

''ဂရန္အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ ထားတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မက်ေသးဘူး''

''ဂရန္အမည္ေျပာင္းေလွ်ာက္ ထားတယ္ဆုိေတာ့ ဝယ္ထားတဲ့ ေျမ နဲ႔ အိမ္လား''

''ဝယ္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဂရန္အမည္ေပါက္က ေရာင္းမယ္ဆုိသူရဲ႕ မိခင္အမည္နဲ႔ ရွိေနတာ''

''ဂရန္အမည္ေပါက္ျဖစ္တဲ့ မိခင္က ကြယ္လြန္သြားၿပီလား''

''သက္ရွိထင္ရွားရွိေနလုိ႔ ကန္႔ကြက္တာေပါ့''

''ေမာင္ႏွမသားခ်င္းက ကန္႔ကြက္တာမဟုတ္ဘဲ သက္ရွိထင္ရွားရွိတဲ့ မိခင္က ကန္႔ကြက္တာဆုိေတာ့ မိခင္နဲ႔ အေပးအယူကတိစာခ်ဳပ္ တစ္ခုခုရွိမယ္ထင္တယ္''

''အေပးစာခ်ဳပ္လုပ္ထားတယ္ ဆုိလားပဲ''

''စာခ်ဳပ္ကုိ ေသခ်ာမၾကည့္ခဲ့ဘူးလား။ ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အိမ္မွာ ဘယ္သူေနသလဲ''

''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သမီးျဖစ္သူ မိသားစုေနတာေတြ႔တယ္''

''မိခင္ျဖစ္သူက ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အိမ္မွာ သမီးျဖစ္သူနဲ႔အတူမေန ဘူးလား''

''မေနဘူး။ သားျဖစ္သူနဲ႔ အျခား တစ္အိမ္မွာေနတယ္''

''ဒါဆုိရင္ မိခင္က ဒီအိမ္နဲ႔ ေျမကုိ သမီးျဖစ္သူထံ အေပးစာခ်ဳပ္နဲ႔ လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းထားတာျဖစ္မယ္''

''သမီးျဖစ္သူ ေျပာတာေတာ့ မိခင္က ဒီအိမ္နဲ႔ ေျမကုိ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္ အေပး စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိ လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းထား တဲ့အတြက္ သူပုိင္သြားၿပီျဖစ္လုိ႔ ကန္႔ ကြက္ခြင့္မရွိ၊ ေရာင္းပုိင္ခြင့္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါျဖစ္ႏုိင္ပါသလား''

''ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ အရေတာ့ မိဘမွသားသမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ စသူေတြထံ မိမိပုိင္ ပစၥည္းကုိ မိမိ အသက္ရွင္ေနစဥ္ကာလမွာ အၿပီးအပုိင္ လႊဲေျပာင္းေပးကမ္းႏုိင္တယ္။ တရားဝင္ျဖစ္ဖုိ႔ စာခ်ဳပ္စာတမ္းခ်ဳပ္ ဆုိဖို႔ လုိတယ္''

''သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ေျပာစကားအရဆုိရင္ အခုကိစၥမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေပးကမ္းထားတာပဲ မဟုတ္လား''

''ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္ကုိ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပုံတင္႐ုံးမွာ သက္ေသႏွစ္ဦးနဲ႔ လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး မွတ္ပုံတင္ျပဳလုပ္ခ်ဳပ္ဆုိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ - ဥပေဒနဲ႔အညီ ေပး ကမ္းျခင္း အထေျမာက္မွာျဖစ္တယ္''

''အခ်ဳိ႕က ေျပာေတာ့ ေပးကမ္းတဲ့ပစၥည္းကို လက္ဝယ္ရရွိမထားရင္ တရားမဝင္ဘူးဆုိတာ ဟုတ္သလား''

''အခုကိစၥက ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္က မွတ္ပုံတင္ခ်ဳပ္ဆုိထားတဲ့အျပင္ ေပးကမ္းတဲ့ ေျမနဲ႔အိမ္ကို လက္ခံသူသမီးရဲ႕ လက္ဝယ္ရွိေနၿပီ ဆုိေတာ့ အျငင္းပြားစရာ မရွိပါဘူး''

''ဒါဆုိရင္ မေရာင္းဖုိ႔ ကတိျပဳထားတဲ့အတြက္ ေရာင္းခြင့္မရွိ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥက ဘယ္လုိ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ''

''ေမတၱာနဲ႔ ေပးကမ္းျခင္းမွာ ထူးျခားခ်က္က တားျမစ္ခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ထည့္သြင္းခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္တဲ့ သေဘာပဲျဖစ္တယ္'

''ဒါဆုိရင္ ေပးကမ္းသူက မေက်နပ္ရင္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ႏုိင္တဲ့ သေဘာေပါ့။ ဟုတ္လား''

''ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ေပးကမ္းသူတစ္ဦးတည္း၏ သေဘာ သက္သက္အရ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းျခင္းကုိ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ဖုိ႔ ဥပေဒက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ရွင္းေအာင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ တရား႐ုံး ခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ေဒၚေအး ေအးယုႏွင့္ ဦးဂါယုပါ (၂)၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၅ အမႈမွာ ေမတၱာႏွင့္ ေပးကမ္းျခင္းျပဳရာတြင္ ေပးကမ္းျခင္း စာခ်ဳပ္၌ျဖစ္ေစ၊ ႏႈတ္ကတိျဖင့္ျဖစ္ ေစ၊ မည္သည့္အခါတြင္ ေပးကမ္းျခင္း ရပ္ဆုိင္းမည္။ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သေဘာတူညီခ်က္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ ေပးကမ္းသူ အသက္ရွင္ေနထုိင္စဥ္ အတြင္း၊ ပစၥည္းရယူသူက ယင္းပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်၊ ေပါင္ႏွံျခင္းမျပဳ ရ၊ ျပဳလွ်င္ ေမတၱာျဖင့္ ေပးကမ္းထားျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းမည္ဟု သေဘာတူ ညီခြင့္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္''

''ဒါဆုိရင္ အခုကိစၥမွာလည္း မိခင္နဲ႔သမီးတုိ႔ သေဘာတူညီထား တာရွိမယ္ထင္တယ္''

''အဲဒါေၾကာင့္ ေမတၱာနဲ႔ အေပးစာခ်ဳပ္ကို ေသခ်ာေလ့လာဖတ္႐ႈၿပီးမွ ဝယ္ပါသူငယ္ခ်င္း''ဟု အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.