1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
အမည္ခံ အမည္ငွားကို ဂရန္ထုတ္ေပးႏုိင္ပါသလား

''အမည္ခံ၊ အမည္ငွားကို ဂရန္ ထုတ္ေပးတာရွိပါသလား''ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ေမးျမန္းေဆြးေႏြးလာ ပါသည္။

''အမည္ခံ၊ အမည္ငွားဟူသည္ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ ဝယ္ရာ၌ ေငြစုိက္ ထုတ္ေပးသူက ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းရရွိ သူ၏အက်ဳိးအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းရသူမွာ ေငြေပးေခ်သူ၏ အမည္ငွားအျဖစ္ သာရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္အပ္ႏွံျခင္း အက္ဥပေဒ (The Trusts Act) မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္''

''ဒါဆုိရင္ အမည္ငွားနဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေတြမွာ ဂရန္အမည္ ေပါက္ရသြားႏုိင္တယ္ေပါ့''

''အမည္ငွားစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတာကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥ ေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဂရန္ေလွ်ာက္တဲ့ ကိစၥမွာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေျပာသလုိ အမည္ခံ အမည္ငွားကုိ ဂရန္ထုတ္ေပးတာ မရွိပါဘူး။ အခု ဘယ္လုိကိစၥနဲ႔ ႀကံဳ ေတြ႔ေနလုိ႔လဲ''

''ဂရန္ေျမကြက္တစ္ကြက္၊ အိမ္ ေတာ့ပါတယ္ေပါ့။ ခုိင္ခုိင္ခန္႔ခန္႔ ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဝယ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အိမ္အသစ္ျပန္ေဆာက္ၾကမယ္လုိ႔ စိတ္ကူးရွိထားတယ္။ ဒါနဲ႔ သြား ေရာက္ၾကည့္ၿပီး စုံစမ္းလုိက္ေတာ့ ကန္႔ကြက္သူရွိေနတာ သိရတယ္''

''သူငယ္ခ်င္းတုိ႔က စရန္ေငြေပးၿပီးလုိ႔ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိ သတင္းစာမွာ ထည့္လိုက္လုိ႔လား''

''ဒီလုိမဟုတ္ဘူး။ ေရာင္းမယ္လုိ႔ သတင္းၾကားတာနဲ႔ ကန္႔ကြက္ထား တာျဖစ္မယ္လုိ႔ အိမ္ပြဲစားက ေျပာ တာပဲ''

''ကန္႔ကြက္ထားတာသိလ်က္နဲ႔ ဝယ္ဖုိ႔ ေျမကြက္ကို သြားၾကည့္တာလား''

''ပထမ ဆက္သြယ္ေပးသူက ေသခ်ာမသိဘူး။ ေနာက္မွ သူ႔ရဲ႕ မိတ္ေဆြက တစ္ဆင့္သိရတာ''

''ကန္႔ကြက္ထားပုံေလးေျပာျပပါဦး၊  ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက ဂရန္အမည္ေပါက္ပဲ မဟုတ္လား''

''ဂရန္အမည္ေပါက္ျဖစ္တဲ့ ခင္ပြန္းက ဆုံးသြားတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ။ အဲဒါ ဇနီးျဖစ္သူက စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္တယ္ဆုိၿပီး ေရာင္းတာလုိ႔ သိရတယ္''

''ကန္႔ကြက္သူက ဘယ္သူလဲ''

''ကြယ္လြန္သူရဲ႕ အစ္မအရင္းက ကန္႔ကြက္တာ။ ဒီေျမကြက္ကို အစ္မျဖစ္သူက ေငြစုိက္ထုတ္ဝယ္ထားၿပီး ေမာင္ျဖစ္သူ မိသားစုကုိ ခြင့္ ျပဳခ်က္နဲ႔ ထားတယ္ေျပာတယ္။ ေနာက္ပုိင္း ေမာင္ျဖစ္သူက ႏုိင္ငံျခား သေဘၤာတက္ဖုိ႔ ပစၥည္းပိုင္ဆုိင္ ခြင့္ျပရမယ္ဆုိၿပီး ေမာင္ရဲ႕ အမည္နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ ဂရန္ေလွ်ာက္ေတာ့လည္း ေမာင္ရဲ႕ အမည္နဲ႔ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ရခဲ့တယ္ေျပာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစ္မျဖစ္သူက သူပုိင္တယ္ဆုိၿပီး ကန္႔ကြက္တာ''

''ေမာင္ျဖစ္သူ အမည္နဲ႔ အမည္ငွားအျဖစ္ ဝယ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ဂရန္အမည္ ေပါက္ရထားတယ္ဆုိေတာ့''

''အမႈျဖစ္မယ့္ အေျခအေနရွိေနမလားလုိ႔ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးဆုိရင္ ဂရန္ကုိ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းႏုိင္သလားဆုိတာေတြ ဗဟုသုတအျဖစ္ သိခ်င္လုိ႔ လာေဆြးေႏြးတာ သူငယ္ခ်င္း''

''ပထမဦးဆုံး ဂရန္ဆုိတာကို နားလည္ထားဖုိ႔လုိတယ္။ ဂရန္ခ် ေပးျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေအာက္ ျမန္မာျပည္မွာရွိတဲ့ ေျမမ်ားကုိ ေအာက္ျမန္မာျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာ ေျမမ်ား အက္ဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္တယ္။ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္ၿပီးတဲ့ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ လူေနထုိင္ရန္နဲ႔ စက္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အငွားဂရန္သက္တမ္း အႏွစ္ ၃ဝ ခြင့္ျပဳတယ္။ ႏွစ္သုံးဆယ္ျပည့္တုိင္း ေနာက္ထပ္အႏွစ္သုံးဆယ္စီနဲ႔ စုစုေပါင္း ႏွစ္ကုိးဆယ္အထိ လဲလွယ္ခြင့္ရွိတဲ့ အစုိးရမွ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးေသာ ေျမ ငွားစာခ်ဳပ္ကုိ ဂရန္လုိ႔ေခၚေၾကာင္း ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတယ္''

''ဂရန္အမည္ေပါက္ကပဲ လႊဲ ေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိတယ္ မဟုတ္လား''

''မွန္ပါတယ္။ ေအာက္ျမန္မာ ျပည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒမွာ ဂရန္ (ေျမငွားစာခ်ဳပ္) ထုတ္ေပးျခင္းသည္ဆုိင္ရာေျမတြင္ ဂရန္ရသူအား အက်ဳိးခံစားခြင့္ေပး ျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိေျမကုိ အေမြဆက္ ခံခြင့္ရွိသည္။ ဂရန္ရသူက လႊဲေျပာင္း ခြင့္လည္းရွိသည္''လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳရာမွာ ဂရန္အမည္ေပါက္သူ ဒါမွမဟုတ္  ဂရန္အမည္ေပါက္သူရဲ႕ အေမြဆက္ခံသူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္''

''အမည္ခံ၊ အမည္ငွားကို ဂရန္ ထုတ္ေပးထားရင္ ဘယ္လုိသိႏုိင္မလဲ''

''ဂရန္စာခ်ဳပ္တြင္ မပါရွိေသာ အျခားသူတစ္ဦး၏ အက်ဳိးငွာ အမည္ခံ၊ အမည္ငွားအား ေျမဂရန္ထုတ္ေပး ျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ တရား႐ုံးသည္ ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္အရ ခံစားခြင့္ ျပဳထားသူကို ေျမမပုိင္၊ အျခားသူမ်ားပုိင္သည္ဟု စီရင္ဆုံးျဖတ္ခြင့္မရွိေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဦးဝင္းႏုိင္ႏွင့္ ဦးခ်စ္ေမာင္ပါ ေလးဦး၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ ၂ဝ၁၉ အမႈမွာ ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါတယ္''

''အမွန္တကယ္ အမည္ငွားနဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ စာခ်ဳပ္ကိုျပၿပီး ဂရန္ေလွ်ာက္ခဲ့လုိ႔ အမည္ေပါက္ခဲ့ရင္ နစ္နာမႈမရွိႏုိင္ဘူးလား''

''ဒါကေတာ့ တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္လာတယ္။ အမည္ငွားစနစ္နဲ႔ အေရာင္းအဝယ္ျပဳ ရန္အေၾကာင္းရွိမရွိ။ အမွန္တကယ္ ေငြထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းရွိ မရွိ၊ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားနဲ႔ပစၥည္း မည္သူ႔လက္ဝယ္ရွိ မရွိစတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚ စိစစ္ ၿပီး တရား႐ုံးက ဆုံးျဖတ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''

''အခု ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ ေျမကြက္က ေမာင္ျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သြားမွ ကန္႔ကြက္တယ္ဆုိေတာ့''

''မွန္ပါတယ္။ ကာယကံရွင္ရွိေနစဥ္မွာ ေျပာဆုိညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ၾက မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုၿပီး အဆင္ေျပတာေပါ့။ အခု အေျခအေနမ်ဳိးကေတာ့ တရား႐ုံးမွာ အမႈရင္ဆုိင္ရမယ့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔ စြန္႔စားၿပီး မဝယ္သင့္ဘူးလုိ႔ပဲ အႀကံေပးခ်င္တယ္ သူငယ္ခ်င္း''ဟု ေဆြးေႏြးလုိက္ ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.