18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ငွက္ေပ်ာစိုက္ေနျခင္းလား ေျမအသိမ္းခံေနရျခင္းလား

ကခ်င္ျပည္နယ္သည္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ပင္ မေအးခ်မ္း သးေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေန ေသးသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ဘဂၤါလီမ်ားက တစ္ခ်က္တစ္ ်က္ထၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ်ားအား ေခ်ာင္းေျမာင္းတုိက္ခုိက္ ခုတ္ထစ္သတ္ျဖတ္ေနၾက၍ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးေနၾကရသည္။ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ က်ီးလန္႔စာစားျဖစ္ေနၾကရသည္။ ေအးခ်မ္းစြာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ျခင္းကိစၥ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ ၿပီး စုိးတထိတ္ထိတ္ျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔ ေနၾကရသည္။ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီ တုိ႔သည္ နယ္ေျမလုခ်င္၍ ထုိကဲ့သို႔ တုိက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိကဲ့သို႔ပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္တပ္ ရင္းတပ္ဖြဲ႔အခ်ဳိ႕တုိ႔ မၾကာခဏ တုိက္ပြဲအေသးစားကေလးမ်ား ေျပာက္ က်ားေျပာက္က်ားထထျဖစ္ေနၾကသည္။ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ မၾကာခဏလည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ရသည္။ နယ္ေျမေအးခ်မ္းမည္ မႀကံေသး၊ စစ္ေဘး ထေရွာင္ေျပးေနရျခင္းမ်ားလည္း မၾကာခဏေပၚေပါက္ေနသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ေဘး ထြက္ေျပးေရွာင္တိမ္းေနရသူ ဒုကၡသည္မ်ားရွိသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း စစ္ေဘးေရွာင္ တိမ္းထြက္ေျပးေနရသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား တိုးပြားေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား စုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင့္ၾကစိတ္ျဖင့္ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္စားေသာက္ေနရသလုိ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ေဒသ ခံတုိင္းရင္းသားမ်ား တေၾကာင့္ၾကၾကျဖင့္ ေနထုိင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေန ၾကရသည္။ သည္ၾကားထဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲတြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔သထက္ က်ယ္ျပန္႔လာေနျခင္းကလည္း တေမွာင့္ျဖစ္ေနသည္။ ေျပာရလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲတြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ ဧရိယာမ်ား တုိးခ်ဲ႕လာျခင္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား စီးပြားေရးအရ နယ္ခ်ဲ႕လာေနျခင္းဟု ဆုိႏုိင္သည္။

တ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း လာေရာက္စုိက္ပ်ဳိးေနျခင္းမ်ားသည္ ယခုမွ ေပၚေပါက္လာေသာ ကိစၥမဟုတ္။ မႏွစ္တစ္ႏွစ္ကကတည္းက  လာေရာက္အေျခခ် လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုေတာ့ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖင့္ တစ္စထက္တစ္စ က်ယ္ျပန္႔လာေနၿပီး အုပ္မႏုိင္စီးမရ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္လာေနသည္ဟုသိရသည္။

ေဒသခံသတင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္သူမ်ားသည္ အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ ဆင္းခ်လာၿပီး  ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းကာ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားပိုင္ ေျမယာမ်ား ကုိ ငွားရမ္းၿပီး အင္တုိက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္ဟု သိရသည္။ အခ်ဳိ႕လည္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမည္ခံမ်ားျဖင့္ အၿပီးအစီးဝယ္ယူ ပိုင္ဆုိင္ေနၾကသည္မ်ားလည္း ရွိသည္ဟုဆုိ၏။ ယင္းငွက္ေပ်ာစိုက္ ခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစသည္။ ေဒသခံေတာင္သူအခ်ဳိ႕ ေျမငွားရမ္းခရရွိေနသည္။ ျပည္နယ္အစုိးရ အတြက္လည္း အခြန္အခမ်ား ရရွိေစသည္ဟု အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္ေျပာဆုိေနၾကေသာ္လည္း တကယ့္ေျမျပင္အေနအထားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ဟု ေဒသခံသတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ေမလက ေကာက္ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ဧက ေလးေသာင္းေက်ာ္ရွိေနေၾကာင္းသိရၿပီး ဆက္လက္ၿပီး တုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးေနမႈမ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေျမခြန္ႏွင့္ အျခားအခြန္အခ မ်ား ေကာက္ခံ၍ မရရွိဘဲ အခြန္ တိမ္းေရွာင္ေနမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ခြင့္မျပဳထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ဆုိေနၾကျပန္ေသးသည္။

ထုိ႔ျပင္လည္း ယင္းတ႐ုတ္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ေျခတြင္ ေဒသခံေတာင္သူ အခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသလုိ၊ ေဒသခံေက်းရြာသားမ်ားႏွင့္ ငွက္ေပ်ာစုိက္သူ ကုမၸဏီအဖြဲ႔အစည္းတုိ႔ၾကားတြင္လည္း ႀကီးမားေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ဟု ဆုိ သည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ကလည္း ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္ေသးေၾကာင္းကိုလည္း ေဒသခံသတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ယခုေတာ့ မႏွစ္တစ္ႏွစ္ကကတည္းက ျပႆနာတက္လာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ ပ်ဳိးျခင္းကိစၥမ်ားကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိတင္သြင္းရသည့္ အဆင့္သုိ႔ျဖစ္လာပါသည္။ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္ အစည္း အေဝး စတုတၴေန႔တြင္ ဝုိင္းေမာ္ၿမိဳ႕ နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီက 'ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္အစုိးရက စနစ္တက်ေလ့လာသုံးသပ္ကာ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထု နစ္နာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း' အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ အဆုိရွင္က ၄င္း၏အဆုိအား တင္သြင္းစဥ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့၏။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ခ်ဲ႕ထြင္စုိက္ပ်ဳိးလာေနၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ ဧကေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီျဖစ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းကုိ ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ဆုိးက်ဳိးကို ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ေဒသခံမ်ားအတြက္ နစ္နာမႈကမ်ားေနေၾကာင္း၊ သစ္ေတာေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာႀကိဳးဝုိင္း ျပင္ေတာမ်ားတြင္ပါ စုိက္ပ်ဳိးလာၾကသည္မွာ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားစုမွာ ေျမလြတ္ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ုိင္းမ်ားတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ စုိက္ပ်ဳိးေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ေျမႏွင့္ယာေျမ၊ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ားကို အဆမတန္ ေစ်းႏွိမ္ၿပီး ဝယ္ယူေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ ေျမငွားစုိက္ပ်ဳိးသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးမႈကို တစ္ဆက္တည္း စုိက္ပ်ဳိးထားၿပီး ေျမအပိုင္းအျခားအမွတ္အသား မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊

အစုိးရက ယခုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ စနစ္တက် ကုိင္တြယ္ျခင္းမရွိပါက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သစ္ေတာေျမမ်ား ေပ်ာက္ဆုံးျခင္း၊ ေဒသခံေျမမ်ား မိမိတုိ႔၏ ယာေျမမ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ သဘာဝ ေျမဆီၾသဇာမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးျခင္း၊ သဘာဝေျမလႊာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ငွက္ေပ်ာစုိက္နည္းပညာမ်ားမွာ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံသားမ်ား မတတ္ကြၽမ္းျခင္းႏွင့္ ကားျဖင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားသာ အသုံးျပဳေနသျဖင့္ ေဒသအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အျပည့္အဝမရျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္စီးကားမ်ားပင္ ဝင္မရျဖစ္ ေနခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ၂၂ ဘီးကားႀကီးမ်ား ေန႔ညမျပတ္ ေန႔စဥ္ဝင္ ထြက္သြားလာေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရေၾကာင္း၊ မည္သည့္ေမွာင္ခုိပစၥည္းမ်ားပါ မပါကုိ စနစ္တက် စစ္ေဆးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႔က အခြန္ေကာက္ခံမႈမွာ တန္ ၂ဝ ေက်ာ္ကားအတြက္ က်ပ္ေျခာက္ေသာင္းသာရွိသျဖင့္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ အခြန္အေကာက္စရိတ္မ်ား ထည့္ေပါင္းၿပီး ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီး ေစ်းႏႈန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက စုိက္ပ်ဳိးသည့္ ငွက္ေပ်ာတစ္ဖီး ေစ်းႏႈန္းထက္ ေစ်းနည္း  ေနေၾကာင္း၊ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္း အတြက္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတ္ေျမ ၾသဇာမ်ားသည္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံထြက္ျဖစ္ၿပီး စနစ္တက် မစြန္႔ပစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ကြၽဲ၊ ႏြား၊ ဝက္၊ ၾကက္၊ ေရေနသတၱဝါမ်ား ပ်က္စီးဆုံး ႐ႈံးေနရသည္ကုိ ၾကားသိေနရေၾကာင္း၊ ထြက္ရွိသည့္ ငွက္ေပ်ာသီးထုပ္ပုိးၿပီး အထုပ္မ်ားတြင္လည္း Product by China ဟုသာ ေဖာ္ျပထား၍ ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားကို ျပည္နယ္အစုိးရအေနျဖင့္ မည္က့ဲသုိ႔ခံယူၿပီး မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆုိသည္ကို အေရးႀကီးသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျဖစ္ အဆိုတင္သြင္းရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရွင္းလင္းတင္ျပသြား သည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕ မည္ကဲ့သုိ႔ စီးပြားဝင္ရွာေနၾကသည္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္သား ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက အသိဆုံးျဖစ္သည္။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ စီးပြားရွာမႈမ်ဳိးဆုိလွ်င္ သိပ္ၿပီး ေျပာ ၾကမည့္ လူမ်ဳိးမ်ား မဟုတ္ဘူးဟုလည္း ယူဆသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ားကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိလွ်င္ အခ်ဥ္တုံးႀကီးဟု ထင္ မွတ္တုန္းရွိသည္။ ယင္းကလည္း ျမန္မာအာဏာပုိင္အခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းမွန္း ကန္မွန္းသိေအာင္ လုပ္မျပခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသေရး၊ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာက္ ခ်စ္ၾကည္မႈ မိတ္မပ်က္ေရးဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ငဲ့ညႇာလြန္း ေနၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ျမန္မာအာဏာ ပိုင္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ခါလစ္လွ်င္ လစ္သလုိ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္မႈ မိတ္မပ်က္ေရးကို အေၾကာင္းျပခုတုံးလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းမ်ားလည္း ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာဘက္က ထုိပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနသေရြ႕ ကုိေရႊတ႐ုတ္တုိ႔က ပိုမုိေရာင့္တက္လာသည္။ ျမန္မာဆုိလွ်င္ ဗမာေရာ၊ ကခ်င္ေရာ၊ ရွမ္းေရာရွိသမွ် တုိင္းရင္းသားအားလုံးကို အထင္ အျမင္ေသးလာသည္။ ေသြးတုိးစမ္းခ်င္လာသည္။ ေစာ္ကားခ်င္လာသည္။ ေနာက္ဆုံး ထိပ္ပုတ္ေခါင္း ပုတ္ျဖင့္ ဘုရားစင္ေပၚတက္တုိင္ခ်င္လာသည္။ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြင္း တစ္စတစ္စတုိးခ်ဲ႕လာေနေသာ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္း ကိစၥသည္ ထုိသေဘာမ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကစတင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက တုိက္႐ုိက္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသင့္သည္။ ထုိသုိ႔ မေျဖရွင္းဘဲ ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အခြန္ အေကာက္ရေနတာပဲ။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအခ်ဳိ႕ရွိေနတာပဲ ဟူေသာ မစုိ႔မပို႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ လက္တစ္ဆစ္စာ ကေလးကိုၾကည့္ကာ ဆက္လက္ေသြးေအးေနမည္ဆုိပါက ကခ်င္ျပည္နယ္က ေျမဧရိယာမ်ား တ႐ုတ္လက္ထဲသို႔ မၾကာခင္ ပါသြားပါလိမ့္မည္။

       တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအခ်ဳိ႕ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ လာေရာက္ စီးပြားရွာေနမႈကုိ ႐ႈျမင္သုံးသပ္မည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ား လာေရာက္ခုိး တူးေနျခင္း၊ တရားမဝင္ ခုိးထုက္သြားျခင္း၊ တရားမဝင္ အေရာင္းအ ဝယ္ျပဳေနျခင္း၊ ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ား လာေရာက္ခုိးယူ ခုတ္လွဲျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႔ကာ ယာဥ္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ခုိးထုတ္သြားျခင္းမ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္သြားခဲ့ၾကသည္ကို အၿမဲသတိရေနၾကဖုိ႔ လုိအပ္ ေနပါေၾကာင္း ေထာက္ျပေရးသား လုိက္ရပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.