18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ႏွစ္ဦးအမည္ႏွင့္ ၀ယ္ထားသည့္ အိမ္ျခံေျမ တိုက္ခန္းကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''ဖခင္ႏွင့္ သမီးႏွစ္ဦးအမည္နဲ႔ ဝယ္ထားတဲ့ တုိက္ခန္းကုိ သမီးက ေရာင္းရင္ျဖစ္ပါသလား''ဟု မိတ္ေဆြ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးလာပါသည္။

''သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ျပႆနာမျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေတြ႔ရေပမယ့္ သမီးျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ကြဲလား၊ ဖခင္မွာ သားသမီးဘယ္ႏွေယာက္ရွိသ လဲဆုိတာေတြက ဆက္စပ္မႈျဖစ္လာတယ္။ အခုကိစၥက သမီးျဖစ္သူက ဖခင္မသိေအာင္ ေရာင္းမွာလား''

''ဖခင္က ကြယ္လြန္သြားၿပီ။ ဒါ ေၾကာင့္ သမီးျဖစ္သူက ျပန္ေရာင္းမွာ''

''ဒါဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒအရ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာၿပီ''

''သမီးျဖစ္သူကလည္း အိမ္ေထာင္ရွိတယ္လုိ႔ေျပာတယ္။ ေမာင္ႏွမဘယ္ႏွေယာက္ရွိတယ္လုိ႔ေတာ့ မေမးလုိက္မိဘူး''

''ဖခင္က ကြယ္လြန္သြားၿပီဆုိေတာ့ အေမြဆုိင္ အိမ္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ မိခင္ကရွိေသးလား။ ကြယ္လြန္သြားၿပီလား''

''ဖခင္က ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳ ထားတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ပထမဇနီး ကြယ္လြန္ၿပီး မၾကာမီပဲ အိမ္ေထာင္ ထပ္ျပဳတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္''

''ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေနာက္ဇနီးက ကန္႔ကြက္မွာေပါ့''

''ဟုတ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း။ အခုစရန္ေငြေပးၿပီး သတင္းစာထဲ ထည့္လုိက္မွ ကန္႔ကြက္သူေပၚလာတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘာဆက္လုပ္ရင္ေကာင္း မလဲလုိ႔ လာေဆြးေႏြးတာ''

''ဥပေဒအရ ေျပာရရင္ အေၾကာင္းအရာက ႏွစ္ပုိင္းျဖစ္ေနတယ္ သူငယ္ခ်င္း။ ဦးစြာေျပာရရင္ ပထမတစ္ပုိင္းကေတာ့ မိရင္း၊ ဖရင္း ကြယ္လြန္တဲ့အတြက္ က်န္တဲ့သားသမီးေတြက မိေထြးနဲ႔ အေမြခြဲေဝရပုိင္ ခြင့္အပုိင္းျဖစ္တယ္''

''ဒါဆုိ ဒီတုိက္ခန္းက အေမြဆုိင္ ပစၥည္းထဲပါသြားမွာေပါ့''

''ဖခင္အေနနဲ႔ မိရင္းေသဆုံးစဥ္က က်န္ရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြအေပၚ သားသမီးေတြကို အေမြခြဲမေပးခ့ဲရင္ ေတာ့ ဖခင္ကြယ္လြန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖခင္နဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္လက္ထက္ပြား ပစၥည္းအပါအဝင္ မိခင္ပုိင္ ေဝစု ကို ေတာင္းဆုိခြင့္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ တုိက္ခန္းတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ အျခားပစၥည္းေတြ က်န္ရွိ ေနရင္ သားသမီးအားလုံးက အေမြပစၥည္းအျဖစ္ အေမြေတာင္းခြင့္ရွိလာမွာျဖစ္တယ္''

''သမီးျဖစ္သူက တစ္စိတ္တစ္ ပုိင္းေငြထည့္ဝင္ဝယ္ထားမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ''

''ဒါကေတာ့ မိမိပုိင္ေငြ ထည့္ ဝင္ထားေၾကာင္း အေထာက္အထား ျပႏုိင္ရင္ပိုၿပီး အဆင္ေျပတာေပါ့''

''ဥပေဒအရ ပူးတြဲအမည္ေပါက္ ဆုိရင္ ပုိင္ဆုိင္မႈက ဘယ္လုိ ျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ''

''ဥပေဒအရဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ဦး ပုိင္ ပစၥည္းကုိ တစ္ဦးတည္း သေဘာျဖင့္ မေရာင္းႏုိင္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထား တယ္''

''ဒါဆုိရင္ အခုကိစၥမွာ သမီးျဖစ္ သူက ေရာင္းပုိင္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့''

''မွန္ပါတယ္။ တစ္ဦးတည္း ေရာင္းၿပီး ေရာင္းဖုိးေငြအားလုံးရပုိင္ ခြင့္ မရွိဘူးလုိ႔ ဆုိရမယ္''

''သမီးျဖစ္သူက ေငြစုိက္ထုတ္ ထားသည့္တုိင္ ဖခင္ရဲ႕ ေဝစုအပုိင္း ကို ရပုိင္ခြင့္မရွိဘူးေပါ့''

''အခုကိစၥက ဇနီးသည္ရွိေန ေသးတယ္ဆုိေတာ့ ဖခင္ရဲ႕ေဝစုဟာ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ဇနီးဆီေရာက္ သြားမွာျဖစ္တယ္ သူငယ္ခ်င္း။ တရား ႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဦးစုိးၫႊန္႔ ႏွင့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ ႏွာ - ၂၁၄ မွာ အေရာင္းအဝယ္စာ ခ်ဳပ္တြင္ ဝယ္သူႏွစ္ဦး အမည္ေပါက္ ၍ မည္မွ်အက်ဳိးသက္ဆုိင္သည္။ အခ်ဳိးက်ေငြမည္မွ်စုိက္သည္ဟု မေဖာ္ျပလွ်င္ ၄င္းတုိ႔ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္း အေပၚ ညီတူညီမွ် အက်ဳိးခံစား ပုိင္ဆုိင္သည္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္''

''ဒီတရား႐ံုးခ်ဳပ္ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အရဆုိရင္ေတာ့ တုိက္ခန္းတန္ဖုိးကို သမီးကတစ္ဝက္၊ ဖခင္ကတစ္ဝက္ ပုိင္ဆုိင္တဲ့ သေဘာေပါ့ေနာ္။ ဒါဆုိ ဖခင္ရဲ႕ ေဝစုကုိ ဇနီးက ရပုိင္ခြင့္ရွိမွာေပါ့''

''ဥပေဒအရ တိတိက်က်ေျပာရရင္ေတာ့ လက္ရွိဇနီးသည္ကလည္း ရပုိင္ခြင့္ရွိမွာမုိ႔ ကန္႔ကြက္ခ်က္ေတြ ျဖစ္လာတာပဲျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းလုိ႔ အဆင္ေျပသြားရင္ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္ဆက္လုပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္''

''အခ်ဳိ႕ကေျပာေတာ့ ကြယ္လြန္သူပုိင္ပစၥည္းကုိ မိမိပစၥည္းအျဖစ္ အလြဲသုံးစားျပဳေရာင္းစားခဲ့ရင္ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ တရားစြဲႏုိင္တယ္လုိ႔လည္းေျပာၾကတယ္။ အဲဒါက ဘယ္လုိကိစၥမ်ဳိးလဲ အခုကိစၥက အက်ဳံးဝင္သလား''

''ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ - ၄ဝ၄ မွာေတာ့ ေသသူရဲ႕ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ပစၥည္းကို ေသသူပုိင္ပစၥည္းမွန္း သိလ်က္နဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီ လက္ရွိရ ပိုင္ခြင့္ရွိသူလက္သို႔ မေရာက္မီ မိမိ ပစၥည္းအျဖစ္ အလြဲသုံးစားျပဳလုပ္ရင္ သုံးႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္''

''ဝယ္တဲ့သူကမသိဘဲ ဝယ္ လုိက္ရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲ''

''ေငြအေၾကေခ်လုိက္ၿပီဆုိရင္ေတာ့ အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တာေပါ့။ အခုကိစၥက စရန္ပဲ သူငယ္ ခ်င္းေပးရေသးတယ္ဆုိေတာ့ ညိႇႏႈိင္းလုိ႔ အဆင္ေျပႏုိင္ပါတယ္။ တရားစြဲဆုိရင္လည္း ဝယ္သူအေနနဲ႔ သက္ ဆုိင္မႈမရွိႏုိင္ပါဘူး။ သူငယ္ခ်င္းကသာ စရန္ေပးစာခ်ဳပ္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပဲလုိပါတယ္''ဟု ရွင္းျပ ေဆြးေႏြးလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.