18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ေတြတိုးလာ၍လည္း ၀မ္းမသာၾကႏွင့္ဦး

ယခုႏွစ္ထဲတြင္ ျမန္မာ့အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ပြင့္လန္းလာေနၿပီဟုဆုိရမည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အထည္ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သုံးဘီလီယံဖုိးအထိ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု ျမန္ မာႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးက ဇူလုိင္လ ကုန္ပုိင္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကို CMP လက္ခစားစနစ္ျဖင့္  ခ်ဳပ္လုပ္ထုပ္ပုိးတင္ပို႔ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယခင္ကေတာ့ ခ်ဳပ္လုပ္ၿပီးသမွ်ကို ဂ်ပန္ေစ်းကြက္သို႔ အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ေနရသည္။ ဒုတိယတင္ပို႔ေနရသည္က ဥေရာပေစ်းကြက္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္မွာေတာ့ အေျခအေနေျပာင္းသြား သည္။ ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ အမ်ား ဆံုးတင္ပို႔ေနရေသာ အေျခအေနသို႔ ေရာက္သြားၿပီး ဂ်ပန္ေစ်းကြက္က ဒုတိယျပန္လုိက္ေနသည္။

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ကေတာ့  ယခုလုိေျပာသည္။

''အရင္တုန္းက ေစ်းကြက္ဆုိ ဂ်ပန္၊ အခုေစ်းကြက္အႀကီးဆံုးက ဥေရာပ၊ ဂ်ပန္က ဒုတိယ။ အထည္ ခ်ဳပ္တင္ပို႔မႈက ဒီႏွစ္သုံးဘီလီယံ ခန္႔မွန္းထားတယ္''ဟု ဆုိသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္ေအာ္ဒါအမွာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ၄င္းကပင္ ယခုလုိေျပာပါေသးသည္။ ''အထည္ခ်ဳပ္ေအာ္ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ေကာင္းေနေတာ့ ေအာ္ဒါေကာင္းတာေပါ့။ ေအာ္ဒါေကာင္းလုိ႔လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာင္းတာ''ဟု ဆုိသည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတည္ေထာင္ျခင္းက႑ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း အစီအစဥ္တြင္ အားရစရာျဖစ္လာသည္ဟု ဆုိသည္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ား တုိးလာေနသည္။ တစ္လလွ်င္ စက္႐ုံေလး႐ုံမွ ေျခာက္႐ုံအထိ ပုံမွန္ဝင္ေန သည္ဟုလည္းဆုိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဘက္ကလည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ရင္း ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း ပိုမုိမ်ားျပားလာေနသည္ဟု အသံမ်ားၾကားေနရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနကလည္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ထုတ္ေပးခဲ့ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အထည္ ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ပိုမုိမ်ားျပားလာ သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမုိမ်ားျပားလာျခင္း၊ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ား တုိးခ်ဲ႕ တည္ေထာင္လာေနျခင္းသတင္းမ်ား ၾကားရေသာအခါ ဝမ္းသာမိသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက အမ်ားဆုံး ဖန္တီးေပးေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးလြန္းေနေသာ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက အလုပ္ အကုိင္ေနရာအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက က်ားကန္ေပးထားႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာ့အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား အတြက္ စားဝတ္ေနေရး အက်ပ္အ တည္းကို အထုိက္အေလ်ာက္ ေျဖ ရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အထည္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းက႑တြင္  ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တင္ပို႔ မႈတန္ဖုိး ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံရရွိရန္ ရည္မွန္းထားခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ တင္ပို႔မႈမွာ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံအထိ ရရွိခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ယခု ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္းမွာေတာ့ (၂ဝ၁၇ ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္လ) အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔မႈ ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ ဖုိး နီးပါးရရွိခဲ့ၿပီးၿပီဟု သိရသည္။ ယင္း ပမာဏသည္ ယမန္ႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမသုံးလအတြင္း တင္ပို႔မႈထက္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ပိုမုိခဲ့သည္ဟုလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းဇယားမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တစ္ ႏွစ္လုံးတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တင္ပို႔မႈသည္ ေဒၚလာသုံးဘီလီယံဖုိးအထိ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။

ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနျခင္း ဝင္ေငြသည္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ႏုိင္ငံျခားေငြ ရွာေဖြေပးရာတြင္ အေရးပါလာေသာ အေျခအေနတြင္ ရွိလာေနသည္။ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိေသာဝင္ေငြသည္ အဓိကက်သည့္ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းမိသည္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ဝင္ေငြသည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားက ဝင္ေငြမ်ားက ဦးေဆာင္ေန သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပ ပို႔ကုန္သည္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ တင္ပို႔ ျခင္းကို အားထားေနၾကရသည္။ ထုိ ႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံႀကီးမ်ား ဟည္းတုိက္ေအာင္ တည္ရွိေနသည္။ အလားတူပင္ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ ကေမၻာဒီးယား စသည္ႏုိင္ငံမ်ားသည္လည္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထုိအထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ေနာက္ကလုိက္ကာ တုိးဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္ေတာ့ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားအျပား ဝင္လာႏုိင္ေျခရွိ ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ လာေရာက္တည္ေထာင္ၿပီး ခ်ဳပ္လုပ္လွ်င္ ပထမဆုံး အလုပ္သမားလုပ္ခ လစာေစ်းႏႈန္းအလြန္ခ်ဳိသာေသာ အက်ဳိးကုိရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ခုိင္းခ်င္ သလုိ ခုိင္း၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ အ ထည္ခ်ဳပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိစၥမ်ားလာ ေရာက္ ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး မစြန္႔စားရဲၾကေသးျခင္းမွာ ေျမေနရာ ငွားရမ္းခေစ်းႀကီးျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလုံ အေလာက္မရေသးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းေသးျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ထပ္မံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရဦးမည္ျဖစ္ျခင္း စသည့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား မေကာင္းေသးျခင္းေၾကာင့္ အနည္း ငယ္တြန္႔ေနၾကသည္ဟု သိရသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အ ထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ ၄ဝဝ ေက်ာ္ လည္ပတ္ေနၿပီး အလုပ္သမားအင္အားလည္း ေလးသိန္းေက်ာ္ရွိေနသည္ဟု ဆုိသည္။ စက္႐ုံေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စက္႐ုံ ၁၇၁ ႐ုံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ စက္႐ုံ ၁၉၆ ႐ုံ၊ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္႐ုံ ၂၂ ႐ုံအထိ ရွိသည္ဟုလည္း  သိရသည္။ ယင္းစာရင္းမွာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ ေကာက္ ယူထားေသာ စာရင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုဆုိလွ်င္ စက္႐ုံအေရအတြက္ ထပ္တုိးလာႏုိင္ဖြယ္ရာရွိသည္။ ယခင္က ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကုိ ကုိရီးယားလူမ်ဳိးမ်ားက အမ်ားဆုံး စိတ္ဝင္စားၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားကသာ အမ်ားဆုံး လာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ အေနအထားရွိခဲ့သည္။ ယခုေတာ့ တ႐ုတ္လူမ်ဳိးမ်ားက အမ်ားဆုံး စိတ္ဝင္စားမႈရွိ ေနၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကသာ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေနၾကသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒က အထည္ခ်ဳပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ားကို ယခုလုိ ေျပာထားပါေသးသည္။

''အထည္ခ်ဳပ္ထဲမွာ ေနာက္ဝင္တဲ့ သူေတြက SME ေတြ (အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း) မဟုတ္ဘူး။ လူ ၃ဝဝဝ အထက္ေတြ။ SME က ၅ဝဝ သတ္မွတ္ထားတာေလ။ ၅ဝဝ ေက်ာ္သြားရင္ SME မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အခုဝင္ေနတဲ့  အထည္ခ်ဳပ္ေတြက ဝန္ထမ္းအင္အားက ၁ဝဝဝ ကေန ၃ဝဝဝ အထိရွိ တယ္။ အခုဆုိရင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အမ်ားဆုံးျဖစ္သြားၿပီ''ဟု ဆုိသည္။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေမလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ CMP အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၆၇ သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၌ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တစ္စထက္တစ္စတုိးၿပီး ဝင္ေရာက္လာမည့္ သတင္းမ်ားၾကားေနရဆဲတြင္ စိတ္မေကာင္းစရာ သတင္းတစ္ခုကလည္း ေပၚေပါက္ လာသည္။ စိတ္မေကာင္းစရာ ဆုိသည္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ စက္႐ုံ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရျခင္းကိုဆုိလုိသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႈိင္ သာယာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ကင္းဝန္မင္းႀကီးလမ္းရွိ ဟန္က်ဳိးပုိင္ရီ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံသည္ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရန္ ေစ်းကြက္ ရွာေဖြမရရွိသျဖင့္ စက္႐ုံကုိ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းသျဖင့္ အလုပ္သမား နစ္နာေၾကးအျဖစ္ လစာ၊ နစ္နာ ေၾကး၊ ႏုိ႔တစ္ေၾကး၊ လုပ္သက္ေၾကး တုိ႔ကို အလုပ္သမား ၂၆၃ ဦးအတြက္ အားလုံးေပါင္း က်ပ္သိန္း ၁ဝဝဝ ေက်ာ္အား ၾသဂုတ္လ ၅ ရက္တြင္ ေပးေလ်ာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း စက္႐ုံသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားပုိင္ စက္႐ုံျဖစ္ၿပီး စက္႐ုံသက္တမ္း သံုးႏွစ္ ေက်ာ္သာရွိေသးသည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုံပိတ္သိမ္းၿပီး အလုပ္ထုတ္နစ္နာေၾကးရရွိထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား ကေတာ့ ယင္းစက္႐ုံသည္ ပိတ္သိမ္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း မၾကာခင္ နာမည္အသစ္ျဖင့္ ျပန္ဖြင့္မည့္စက္႐ုံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စက္႐ုံသို႔ ခ်ည္လုံးမ်ား ေရာက္လာေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ေနရေၾကာင္း စက္႐ုံကို နာမည္ေျပာင္း ၿပီး ျပန္ဖြင့္ပါက ယခုအလုပ္ထုတ္ထားေသာ အလုပ္သမားမ်ား ျပန္ေလွ်ာက္လွ်င္ ခန္႔ထားေတာ့မည္မ ဟုတ္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္ေလာကတြင္ တ႐ုတ္တုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပိုမုိမ်ားျပားလာသည္မွာ ဝမ္းသာရမလုိရွိေန ေသာ္လည္း အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္တတ္သည့္ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈအစုစုကို လည္း သတိျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းရန္ လုိအပ္ပါေသးေၾကာင္းကိုလည္း စဥ္းစားေနမိပါသည္။

ေမာင္လြင္ျပင္

ေမာင္လြင္ျပင္
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.