1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ေျမငွားစာခ်ဳပ္(ဂရန္)မိတၱဴမွန္ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္

        ႐ုံးခန္းသုိ႔ စာေရးသူေရာက္သည့္အခါ မိတ္ေဆြဦးလွျမင့္ ေရာက္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔လုိက္ရသည္။

        ''မေန႔က စာရြက္စာတမ္းစစ္ ေဆးၾကည့္ခဲ့တာအဆင္ေျပခ့ဲလား'' စာေရးသူကပင္ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ မိပါသည္။

အမွန္မွာ ဦးလွျမင့္က ေျမကြက္တစ္ကြက္ဝယ္ခ်င္လုိ႔ စာရြက္စာတမ္းလုိက္စစ္ေဆးေပးပါဟု စာေရးသူအား အကူအညီေတာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စာေရးသူမွာလည္း ႐ုံးခ်ိန္းမ်ား တုိက္ဆုိင္ေနသျဖင့္ တပည့္ျဖစ္သူ လက္ေထာက္ေရွ႕ေနေလးကုိ ထည့္ေပးလုိက္သည္။

        ''စာရြက္စာတမ္းအရေတာ့ ဂရန္မူရင္းမရွိဘဲ ဂရန္မိတၱဴျဖစ္ေနတယ္ဆရာ''ဟု တပည့္ေရွ႕ေနေလးကို ဝင္ေျဖပါသည္။

        ''ဓာတ္ပုံ မိတၱဴေလးမရခဲ့ဘူးလား''

''မိတၱဴေတာ့ မရခဲ့ဘူးဆရာ။ သူ႔ဆီမွာ အပိုမရွိတာရယ္၊ မိတၱဴဆုိင္က ေဝးေနလုိ႔ဆရာ၊ ဒါေပမယ့္ ေျမကြက္နံပါတ္ အမည္ေပါက္ ထုတ္ေပးသည့္ရက္စတဲ့ အခ်က္ေတြကုိ ကြၽန္ ေတာ္မွတ္ယူခဲ့ပါတယ္''

''ဂရန္မိတၱဴမွန္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီဂရန္မိတၱဴမွန္နဲ႔ အ ေရာင္းအဝယ္လုပ္လုိ႔ရပါသလား ဆရာ'' ဦးလွျမင့္က ေမးပါသည္။

        ''သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ျပေျမစီမံဌာနက တရားဝင္ထုတ္ေပးတဲ့ မိတၱဴမွန္ဆုိရင္ေတာ့ အသုံးျပဳလုိ႔ ရပါတယ္''

        ''တရားဝင္ မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပး တယ္ဆုိတာက ဘယ္လုိကိစၥမ်ဳိးလဲဆရာ''

''ေျမငွားဂရန္မူရင္းေပ်ာက္ဆုံးသြားရင္၊ ပ်က္စီးသြားရင္၊ သက္ဆုိင္ရာကို ဥပေဒနဲ႔အညီ မိတၱဴမွန္ထုတ္ ေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာက ထုတ္ေပးတဲ့ ဂရန္မိတၱဴေတြျဖစ္တယ္''

        ''မူရင္း ဂရန္ေကာက္ေတြ႔တဲ့သူက မသမာနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ ရႏုိင္ပါသလား''

''သက္ဆုိင္ရာ ေျမယာဌာနေတြကေတာ့ မသမာနည္းေတြမရွိေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။ ဂရန္စာခ်ဳပ္ေပ်ာက္သြားရင္ ဂရန္အမည္ေပါက္သူကုိယ္တုိင္က ဂရန္မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ရဲစခန္းေထာက္ခံခ်က္ လုိအပ္ရင္ ေထာက္ခံ ခ်က္ရယူတင္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္''

        ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ေလွ်ာက္ရမွာ ေပါ့ေနာ္''

''ဟုတ္ပါတယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာဆုိရင္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနကို အမည္ေပါက္ ကုိယ္တုိင္ သက္ဆုိင္ရာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားနဲ႔ အတူ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္''

        ''ေျမငွားစာခ်ဳပ္ ဂရန္မူရင္းကိစၥကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ေပးပါသလဲ''

 ''ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဂရန္မူရင္းေပ်ာက္ဆုံး၍ ဂရန္မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ဆုိၿပီး ေန႔စဥ္ထုတ္ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမွာ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနက ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာပါတယ္''

        ''သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္သူမရွိရင္ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာက ဂရန္မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးလုိက္မွာေပါ့ေနာ္'

 ''မွန္ပါတယ္။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီၫြတ္ေၾကာင္းေတြ႔ရင္ ဂရန္မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဦးလွျမင့္ စုိးရိမ္သလုိ ဂရန္မူရင္းေတြ႔တဲ့ သူက မသမာ မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အသိေပးေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္''

        ''ဘယ္လုိမ်ား ထုတ္ျပန္ေပးပါသလဲ ဆရာ''

''တုိတုိေျပာရရင္ေတာ့ အမည္ေပါက္ကုိယ္တုိင္က ဂရန္မူရင္း ေပ်ာက္ဆုံးေၾကာင္း ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္မိတၱဴမွန္ ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ကန္႔ကြက္သူမရွိသျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔အညီ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္၍ မူလေျမငွားဂရန္မူရင္းကို ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနမွ ပယ္ ဖ်က္ၿပီးပါေၾကာင္း ေၾကညာစာဆုိၿပီး ေန႔စဥ္ထုတ္ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားမွာ ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာ ေပးပါတယ္''

''ဒါဆုိရင္ေတာ့ စိတ္နည္းနည္း ေအးရတာေပါ့ဆရာ။ အခ်ဳိ႕က ဂရန္မူရင္းေတြ ႏွစ္ခုသုံးခု ကိုင္ထားၿပီး ဘဏ္ေတြမွာ ေပါင္ႏွံကာ ေငြလိမ္ထုတ္သြားတဲ့ သတင္းေတြ ဖတ္ေနလုိ႔ပါဆရာ''

 ''အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးဌာနမွာ မူရင္းဂရန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းရွိမရွိ၊ အမွန္တကယ္ ဂရန္မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးထားျခင္းရွိမရွိကုိ သြားေရာက္စုံစမ္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ လုိအပ္ရင္ ကြၽန္ေတာ့္ တပည့္နဲ႔အတူ သြား လုိက္ပါ။ သူေရးကူးထားတဲ့ ေျမကြက္နံပါတ္၊ အမည္ေပါက္ အပါအဝင္ အခ်က္အလက္ေတြျပၿပီး စုံစမ္းေစ ခ်င္တယ္''

        ''အမွန္တကယ္ ထုတ္ေပးထားတဲ့ ဂရန္မိတၱဴမွန္ဆုိရင္ေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္လုိ႔ ရၿပီေပါ့ေနာ္''

        ''မွန္ပါတယ္''

''တစ္ခုရွိတာက အခုေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ သူက ဂရန္အမည္ေပါက္ မဟုတ္ဘူးဆရာ။ ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ အလႊဲခံထားရတဲ့ သူကလည္း ကြယ္လြန္သြား ၿပီဆရာ၊ အခုေရာင္းမွာက ဝယ္ထားတဲ့ သူရဲ႕ သားသမီးက ေရာင္းမွာဆရာ'' ဟု တပည့္ျဖစ္သူက ရွင္းျပပါသည္။

''ဒါဆုိရင္ေတာ့ အခက္အခဲရွိသြားၿပီ။ မူလအမည္ေပါက္ထံက ဦးလွျမင့္ကို ကုိယ္စားလွယ္လႊဲစာလႊဲ ေပးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္မလားဆုိတာ ေရာင္းသူနဲ႔ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ေရာင္းသူက ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ အဆင္ေျပသြားမွာေပါ့''

        ''တကယ္လုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္စာ လႊဲမေပးဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ရမလဲ ဆရာ''

''တစ္ခုရွိတာက ဒီေျမနဲ႔အိမ္ကို ဖခင္က ဝယ္ထားတာဆုိေတာ့ သားသမီးေတြက အေမြဆုိင္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ သားသမီးအားလုံးက သေဘာတူမွ ေရာင္းလုိ႔ျဖစ္မယ့္ သေဘာရွိ ေနေတာ့ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ညိႇႏႈိင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဒါမွ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ႐ုံးမွာ မွတ္ပုံတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္တယ္။ ဖခင္မကြယ္လြန္မီက ေရာင္းထားတဲ့ ေျမကြက္ဆုိရင္ေတာ့ သားသမီးေတြက ကန္႔ကြက္ရန္မရွိဘဲ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ဆက္ ခ်ဳပ္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိတယ္။ တရား႐ုံး ခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ဦးစုိင္းစုိးဦး ပါ (၂) ႏွင့္ ေဒၚနန္းခမ္းပါ (၂) ၂ဝ၁၂ ခုနစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ စီရင္ထုံး စာမ်က္ ႏွာ - ၁၉ အမႈမွာ စရန္ေငြေပးၿပီး ေရာင္းသူကြယ္လြန္က ဆက္ခံသူမွ ကတိအတုိင္း ဆက္လက္အေရာင္း အဝယ္ျပဳေဆာင္ရြက္ရမည္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးလုိက္ ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)

ထီယု(ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.