18-1-2018
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1046
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ကြဲကြာေနေသာဇနီးသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမည့္ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''၁ဝ ႏွစ္ေလာက္ ကြဲကြာေနရင္ လင္မယားအလုိအေလ်ာက္ ျပတ္စဲပါသလား ဆရာ''ဟု မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ သားျဖစ္သူက ေဆြးေႏြးလာျခင္း ျဖစ္သည္။

   ''ျမန္မာ့ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ အရ လင္မယားအျဖစ္ကြာရွင္းျခင္း သုံးမ်ဳိးရွိတယ္''

   ''ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ ရွင္းျပေပးပါဦး''

''တစ္အခ်က္ကေတာ့ လင္မယားႏွစ္ဦး သေဘာတူကြာရွင္းျခင္း၊ ႏွစ္အခ်က္က အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ ေၾကာင့္ တရား႐ုံးမွာ တရား႐ုံးရဲ႕ အမိန္႔ ဒီကရီအရ ကြာရွင္းျခင္း၊ တတိယအခ်က္မွာ လင္ျဖစ္သူက ရဟန္းေဘာင္သို႔ အၿပီးအပုိင္ ကူး ေျပာင္းသြားျခင္းတုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီသုံးမ်ဳိးထဲက လင္ျဖစ္သူမွ ရဟန္းေဘာင္သုိ႔ အၿပီးအပုိင္ကူးေျပာင္းသြားရင္ အလုိအေလ်ာက္လင္ခန္းမယား ခန္း ျပတ္စဲသြားတယ္လုိ႔ ဓမၼသတ္ မ်ားမွာ ျပဆုိထားတယ္''

 ''အခ်ဳိ႕ကေျပာေတာ့ လင္ကမယားကုိ သုံးႏွစ္တိတိ လုံးဝမေထာက္ပ့ံပဲ အဆက္အသြယ္မလုပ္ ရင္၊ မယားက လင္ကို တစ္ႏွစ္တိတိ အဆက္အသြယ္မလုပ္ စြန္႔ပစ္ထားၾကမယ္ဆုိရင္ လင္ခန္းမယားခန္း အလုိလုိ ျပတ္စဲတယ္လုိ႔ ေျပာၾကတယ္ ဟုတ္ပါသလား''

''အဲဒီလုိေတာ့ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားတာမရွိဘူး။ စြန္႔လႊတ္ျခင္းအပါအဝင္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈကို လင္ကျဖစ္ေစ မယားကျဖစ္ေစ က်ဴးလြန္ရင္ နစ္နာသူက တရား႐ုံးမွာ ကြာရွင္းခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လုိ႔ ယူဆ႐ုံနဲ႔ လင္ခန္းမယားခန္း အလုိအေလ်ာက္မျပတ္စဲပါဘူး။ တရား႐ုံးရဲ႕ ကြာရွင္းေၾကာင္း ဒီကရီရမွသာ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲမွာျဖစ္ပါတယ္''

   ''ဒါဆုိရင္ လင္မယားကြဲကြာေန ႐ုံနဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ မျပတ္စဲဘူးေပါ့ေနာ္''

   ''မွန္ပါတယ္။ ဥပေဒအရေတာ့ လင္မယားကြာရွင္းျခင္း မရွိေသးဘူးလုိ႔သာ သတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္''

   ''အေမြကိစၥၾကေတာ့ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္တာေပါ့ေနာ္''

 ''ဟုတ္ပါတယ္။ ဥပေဒအရေတာ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ တရား႐ုံးမွာ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္နဲ႔ ကြာရွင္းတာနဲ႔ တရား႐ုံးရဲ႕ အမိန္႔ဒီကရီအရ လင္မယားကြာရွင္းခြင့္ျပဳတာ မဟုတ္ရင္ အလုိအေလ်ာက္ ကြာရွင္းျခင္းမဟုတ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဦးပုိင္ပစၥည္းအျဖစ္ ရွိေနမွာျဖစ္တယ္''

''ဒီလုိပါ ဆရာ၊ အခုကြၽန္ေတာ္ ဝယ္မယ္လုပ္တဲ့ အိမ္နဲ႔ေျမက လင္ ေယာက်္ားကြယ္လြန္သြားေတာ့ ဇနီး သည္က ေျမခြဲေရာင္းတယ္ ဆရာ''

   ''ကန္႔ကြက္တဲ့သူ ေပၚလာလုိ႔ လား''

''ဟုတ္ကဲ့၊ ကြၽန္ေတာ္က သတင္းစာထဲမွာ ကန္႔ကြက္ရန္ရွိမရွိ ေၾကာ္ျငာ လုိက္ေတာ့ ပထမဇနီးဆုိတဲ့ သူကေပၚလာၿပီး ကန္႔ကြက္တာဆရာ၊ အဲဒါ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲလုိ႔''

   ''ေျမကြက္က ဂရန္ေျမပဲလား''

''မဟုတ္ဘူးဆရာ ဘုိးဘြားပိုင္ ေျမ၊ သူတုိ႔ကလည္း မူလေျမကြက္ ပိုင္ရွင္ဆီကေန ေျမခြဲၿပီးဝယ္ထားတာ၊ ေပ ၆ဝ ပတ္လည္ရွိမယ္''

   ''အဲဒီ ေပ ၆ဝ ပတ္လည္ ေျမထဲ က ခြဲစိတ္ေရာင္းမယ္ေပါ့''

   ''ဟုတ္ကဲ့ ေပ ၂ဝ၊ ေပ ၆ဝ ေျမ ကြက္ကို ခြဲေရာင္းမွာျဖစ္တယ္''

   ''အခု ေပ ၆ဝ ပတ္လည္ ေျမ ကြက္က လင္ေယာက်္ားအမည္ ေပါက္ေနတယ္ေပါ့၊ ဘယ္တုန္းက ဝယ္ထားတယ္ေျပာသလဲ''

''သူတုိ႔ ေျပာစကားအရေတာ့ အဲဒီအမ်ဳိးသားက စီးပြားေရးသမားဆုိေတာ့ နယ္ေတြ ေလွ်ာက္သြားတယ္ေပါ့ ဆရာရယ္။ အထက္အညာက မိန္းကေလးတစ္ဦးနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီး ဒီအိမ္မွာေနခဲ့တယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ ေနာက္ပိုင္း လင္မယားရန္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးက နယ္ျပန္သြားတယ္။ အဆက္အသြယ္လည္း မရွိပဲေနလာတာ အမ်ဳိးသား ကြယ္လြန္သြားတဲ့ အထိပဲလုိ႔ ေျပာပါတယ္''

   ''အခု ေနာက္ဇနီးနဲ႔က ဘယ္ တုန္းက လက္ထပ္လုိက္တာလဲ။ တရားဝင္ပဲလား''

''ပထမဇနီး နယ္ျပန္သြားလုိ႔ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိေတာ့ အခုဇနီးနဲ႔ တရားဝင္လက္ထပ္ေနတယ္လုိ႔ အဲဒီအမ်ဳိးသားရဲ႕ ႏွမျဖစ္သူက ရွင္းျပတယ္။ ေနာက္ပုိင္းေတာ့ ပထမဇနီးက အိမ္ေထာင္က်သြားတယ္လုိ႔ ၾကားတယ္။ အဆက္အသြယ္မရွိေတာ့ မသိေတာ့ဘူးလုိ႔ ေျပာပါတယ္''

   ''ပထမဇနီးနဲ႔ သားသမီးမရွိဘူး လား၊ သိခဲ့လား''

''သားသမီးလည္း မရွိေတာ့ သံေယာဇဥ္ျပတ္ၿပီး ျပန္မလာတာလုိ႔လည္း ေျပာတယ္။ ေနာက္အိမ္ ေထာင္နဲ႔လည္း သားသမီးရပုံ မေပၚ ဘူး ဆရာ''

   ''အခုကိစၥက ပထမဇနီးနဲ႔ တရားဝင္ျပတ္စဲခဲ့ျခင္း ရွိ မရွိဆုိတာက အဓိက ျဖစ္ေနတယ္''

''ဟုတ္ကဲ့ ကြၽန္ေတာ္ေမးပါတယ္။ အဆက္အသြယ္လည္း မရွိ၊ မိမိကလည္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလုိက္တယ္။ ေႏွာင့္ယွက္တာလည္း မရွိေတာ့ ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ မရွိဘူးထင္ တယ္လုိ႔ ေျပာတယ္''

 ''ႏွစ္ဦးသေဘာတူ၊ တရား႐ုံးမွာ ေလွ်ာက္ထားၿပီး ကြာရွင္းထားတာ မရွိရင္ေတာ့ ပထမမိန္းမက ဒီပစၥည္း ေပၚမွာ ရပိုင္ခြင့္ရွိေနဦးမွာ ျဖစ္တယ္''

 ''ဒါဆုိရင္ ပထမဇနီးက သေဘာ တူမွ ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ ပထမ မိန္းမက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသြားရင္ေတာ့ မိန္းမက ေဖာက္ျပန္လုိ႔ သူ႔ရပိုင္ခြင့္ဆုံး႐ႈံးႏုိင္တယ္ မဟုတ္လား ဆရာ''

 ''ဇနီးမယား ေဖာက္ျပန္ပါတယ္လုိ႔ စြပ္စြဲ႐ုံနဲ႔ လင္မယားမျပတ္စဲဘူး။ ေယာက်္ားျဖစ္သူက မယားခုိးမႈအေနနဲ႔ တရားစြဲထားတာ၊ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ပါတယ္ဆုိၿပီး တရား႐ုံးက အတည္ျပဳကြာရွင္းခြင့္ ေပးထားတဲ့ အမိန္႔ဒီဂရီမရွိဘူးဆုိရင္ လင္မယားအျဖစ္ အလုိအေလ်ာက္ ျပတ္စဲျခင္းမရွိပဲ တည္ၿမဲေနဆဲျဖစ္ တယ္လုိ႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့ ေဒၚအုန္းရင္ႏွင့္ ကိုျမေအာင္ ပါ (၂) ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ တရားစီရင္ထုံး စာမ်က္ႏွာ - ၁၆ဝ မွာ ထုံးဖြဲ႔ထားတာရွိတယ္''

 ''ဒီကိစၥမွာလည္း ပထမဇနီးနဲ႔ တရားဝင္ျပတ္စဲတာမရွိခဲ့ရင္ေတာ့ ေဝစုရပုိင္ခြင့္ရွိတာ ေပါ့ေနာ္''

''ဟုတ္ပါတယ္။ အမႈအခင္း လည္းျဖစ္ႏုိင္တာမုိ႔ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေျပ လည္မႈမရွိရင္ ေတာ့ မဝယ္ဘဲေနာက္ ဆုတ္လုိက္တာေကာင္းမယ္''ဟု အႀကံေပးလုိက္ပါသည္။

 

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.