1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
လာအိုမွ တရုတ္ငွက္ေပ်ာၿခံမ်ား ျမန္မာဘက္သို႔ ေျပာင္းလာႏုိင္သလား

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက လာအုိ ႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ သူတုိ႔ ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာရြာေလးသို႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ငွက္ေပ်ာၿခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ေရာက္ရွိလာသျဖင့္ ရြာသူရြာသားမ်ား ေငြရႊင္လာၾကသည္ဟု ထုိရြာ၏ အ ႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေကာင္ကူးက ႐ုိက္တာသတင္းေထာက္အားေျပာျပပါသည္။ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တစ္ႏွစ္လွ်င္ေျမတစ္ဟက္တာကို အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၂ဝ ႏွင့္ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ဟုဆုိပါသည္။ ႏွစ္ရွည္လုပ္ရန္လည္း အာမခံၾက သည္။

 

ကုန္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရန္ လြယ္ကူသည့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအနီးရွိ ေျမကြက္ မ်ား၏ ငွားရမ္းခမွာ အနည္းဆုံး ႏွစ္ဆပုိရရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္သုံးႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာၿခံလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာခဲ့ၾကသည္။ ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားသည္ လာအုိေျမာက္ပိုင္းေဒသကို အလုပ္အကိုင္မ်ားႏွင့္ျမင့္မားသည့္ လုပ္ခလစာမ်ားယူေဆာင္လာသလုိ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ပုိးသတ္ေဆးမ်ား၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားႏွင့္ တျခားစုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဓာတုေဆးမ်ားကုိ အမ်ားအျပားအသုံးျပဳခဲ့ၾက သည္ဟု ေထာက္ျပၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစုိးရေထာက္ပံ့ထားေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းတစ္ခု၏ အစီရင္ခံစာအရ လာအုိႏုိင္ငံအစုိးရသည္ ယခုကဲ့သုိ႔ ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အျမား အသုံးျပဳလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမား မ်ား ဖ်ားနာျခင္းႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းေစမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစသျဖင့္ ငွက္ေပ်ာ စုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 

ရြာအႀကီးအကဲတစ္ဦးျဖစ္သူ ေကာင္းကူးက''တ႐ုတ္ေတြ ယခုလုိ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ဘဝဟာ ပိုၿပီးအေျခ အေနေကာင္းလာပါတယ္။ ေကာင္းေကာင္းစားသုံးႏုိင္တယ္။ ေကာင္း ေကာင္းေနထုိင္ႏုိင္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနီးတစ္ ဝုိက္က ျမစ္ေခ်ာင္းေတြထဲ ငါးဖမ္းလုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အနီးမွာရွိတဲ့ ငွက္ေပ်ာစုိက္ခင္းေတြက အသုံးျပဳတဲ့ ပုိးသတ္ေဆးနဲ႔ ဓာတု ေဗဒ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းၿပီး အသက္အႏၲရာယ္ရွိ တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာပါ သည္။

 

တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာၿခံပုိင္ရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝါယာခ်န္းကေတာ့ ''ငွက္ေပ်ာၿခံတစ္ခုကို လုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ ပုိးသတ္ ေဆးေတြကို အသုံးျပဳဖုိ႔လုိကိုလုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလုိသာ အသုံးျပဳခြင့္မရရင္ ဒီေဒသဟာ ေတာင္တန္းသက္သက္နဲ႔ပဲ ေနသြားရဖုိ႔ရွိတယ္''ဟု ဆုိပါသည္။

 

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ လာအုိႏုိင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံးႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ လူဦးေရ ၆ ဒသမ ၅ သန္းရွိေသာ ကုန္းတြင္း ပိတ္ႏုိင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ လာအုိႏုိင္ငံ တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ၇ ဘီလီယံတန္ဖုိးရွိလုပ္ငန္း စီမံကိန္း ေပါင္း ၇၆ဝ ေက်ာ္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၿပီး လုပ္ကုိင္ေနသည္ဟု တ႐ုတ္အစုိး ရ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

 

လာအုိျပည္သူမ်ား၏ အဆုိအရ တ႐ုတ္ငွက္ေပ်ာၿခံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားသည္ လာအုိႏုိင္ငံနယ္စပ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္ကာ ၂ဝ၁ဝ ခုနစ္ကတည္းက လာေရာက္လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ၾကသည္ဟုေျပာပါသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေျမမ်ား ရွားပါးလာသျဖင့္ လာအုိႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း လူဦးေရ နည္းပါးၿပီး အငယ္ဆုံးျပည္နယ္ျဖစ္ေသာ ဘုိကီအုိျပည္နယ္သို႔ စိမ့္ဝင္ လာကာ ငွက္ေပ်ာၿခံလုပ္ငန္းမ်ားကုိလုပ္ကိုင္လာခဲ့ၾကသည္ဟုဆုိသည္။ ယင္းေနာက္ပိုင္း လာအုိႏုိင္ငံ၏ ငွက္ေပ်ာပို႔ကုန္သည္ဆယ္ဆအထိ ျမင့္ တက္လာခဲ့ၿပီး ထြက္ရွိသမွ် ငွက္ေပ်ာ အားလုံးကိုလည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ တင္ ပို႔ခဲ့ပါသည္။

 

ငွက္ေပ်ာသီးဆြတ္ခူးသည့္ ရာသီတြင္ လာအုိအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ဝ ႏွင့္ညီမွ်သည့္ လုပ္ခကို အနည္းဆုံးရရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံထုိ႔ထက္ႏွစ္ဆခန္႔ရတတ္သည္။ ကမၻာ့ဘဏ္က ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ လာအုိႏုိင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္း၏ တစ္ ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ဝင္ေငြမွာ ၁၇၄ဝ ေဒၚလာသာရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ထုိ လုပ္ခသည္ ¤င္းတုိ႔အတြက္ မက္ေလာက္စရာျဖစ္ေနပါသည္။

 

တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ သီးေမႊးအမ်ဳိးအစားငွက္ေပ်ာမ်ားကုိ အဓိက ထားစုိက္ပ်ဳိးၾကသည္ဟုသိရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား၏ ေပါင္း ျမက္ရွင္းလင္းေရး၊ အပင္ႏွင့္အသီး ႀကီးထြားရွင္သန္ေရးအတြက္ ဓာတု ေဗဒပုိးသတ္ေဆးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား အမ်ားအျပားကို သုံးစဲြေန မႈေၾကာင့္ ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးကာ ထုိေျမမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္စုိက္ပ်ဳိး ၍ မရသည့္ အေျခအေနတြင္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည္ဟုဆုိသည္။

 

ယခုအခါ လာအုိႏုိင္ငံတြင္ ငွက္ေပ်ာစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈမ်ားျပားလာ ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းလာေနသျဖင့္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တျခားသီးႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ဖရဲသီးမ်ားကိုပါ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ဳိးလာၾက သည္။ ထုိဖရဲသီးစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းတြင္လည္း၊ ဓာတုေဗဒပုိးသတ္ေဆး ႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား အမ်ားအ ျပားအသုံးျပဳၾကရသည္ဟုသိရသည္။

 

လာအုိႏုိင္ငံ ဘုိကီအုိျပည္နယ္တြင္ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရသည့္ လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕သည္ အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္တုိ႔တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းစုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္ရန္ ႀကိဳးစား ေနၾကသည္ဟု သိရေပသည္။

 

ေမာင္ပုဆုိးၾကမ္း

 

Ref: “Chinese-Led Banana Boom in Laos is a Blessing and a Curse” by Brende Goh and Ahdrew R.Cmarshal (Reuters)

ေမာင္ပုဆိုးၾကမ္း
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.