1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ၏ ပုိင္ဆုိင္ရာ ေျမႏွင့္အိမ္ကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''ေျမနဲ႔အိမ္ဝယ္ဖုိ႔ သြားၾကည့္ေတာ့ ကြာရွင္းထားတဲ့ခင္ပြန္းက ကန္႔ကြက္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲ''

 မိတ္ေဆြတစ္ဦးက စာေရးသူထံ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။

''လင္မယား ကြာရွင္းထားေပမယ့္ ပစၥည္းခန္းမခြဲေဝရေသးလုိ႔ျဖစ္ မယ္ထင္တယ္။ တရားဝင္ဥပေဒနဲ႔အညီ ကြာရွင္းတာဟုတ္ရဲ႕လား။ အိမ္ကဆင္းသြားၿပီး ခဲြခြာေနၾကတာ လည္းရွိတတ္တယ္''

 ''ေရာင္းမယ္ဆုိတဲ့ အမ်ဳိးသမီးကေတာ့ ဂရန္မွာ သူ႔အမည္ေပါက္ျဖစ္တယ္။ သူေယာက်္ားနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးလေလာက္က တရားဝင္ကြာရွင္း ၿပီးသားလုိ႔ေျပာတယ္''

''ကြာရွင္းစာခ်ဳပ္ ေတာင္းမၾကည့္ဘူးလား''

''တရား႐ံုးမွာ ကြာရွင္းေလွ်ာက္ထားလုိ႔ တရား႐ုံးက ကြာရွင္းခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အမိန္႔ စာကုိေတာ့ ထုတ္ျပတယ္''

''တရား႐ုံးရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ကြာရွင္းခြင့္ရတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ကြာရွင္းခြင့္ျပဳတယ္။ ပစၥည္းစာရင္းခြဲေဝမႈ ရွိမရွိပါလိမ့္မယ္''

 ''ဒါေတာ့ ေသခ်ာမဖတ္လုိက္မိဘူး''

 ''တရား႐ုံးအမိန္႔စာကုိ ဓာတ္ပုံမိတၱဴကူးယူမထားလုိက္ဘူးလား''

 ''စရန္ေငြေပးတာမဟုတ္ေသးလုိ႔ ကူးယူခြင့္ေတာ့မေပးဘူး၊ အခ်ိန္ မေရြးလာၾကည့္ပါလုိ႔ေတာ့ ေျပာတယ္''

''တရား႐ုံးက ကြာရွင္းခြင့္ျပဳတယ္ဆုိရင္ေတာ့ လင္ေယာက်္ားဘက္က အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္ခ်က္ တစ္ခုခုက်ဴးလြန္ထားတာရွိမယ္ထင္ တယ္''

''ေနာက္မိန္းမတစ္ေယာက္နဲ႔ လင္ေယာက်္ားကေဖာက္ျပန္ေပါင္း သင္းေနလုိ႔ဆုိၿပီး အိမ္ပြဲစားကေတာ့ေျပာတာပဲ၊ ဂရန္အမည္ေပါက္က မိန္းမအမည္ေပါက္ဆုိေတာ့ တားပုိင္ ခြင့္မရွိဘူးလုိ႔လည္း ေျပာၾကတယ္''

''အိမ္ေျမအမည္ေပါက္က ဇနီးသည္ အမည္ေပါက္ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီပစၥည္းဟာ လင္မယားလက္ထပ္ၿပီးမွျဖစ္ထြန္းတဲ့ လက္ထက္ပြား ပစၥည္း၊ အေမြရပစၥည္းစတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ဆုိရင္ လင္မယားႏွစ္ဦးပုိင္ ပစၥည္းအျဖစ္တည္ရွိေနမွာပဲျဖစ္တယ္''

 ''ဒါဆုိရင္ လင္မယားႏွစ္ဦးလုံး သေဘာတူမွ ေရာင္းလုိ႔ရမယ့္ ပစၥည္း ေပါ့''

''မွန္ပါတယ္၊ လင္မယားႏွစ္ဦး ကြာရွင္းၾကတဲ့အခါ ပစၥည္းခန္းပါ ခြဲ ေဝခဲ့ရင္ေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ရပုိင္ခြင့္ အေပၚမွာ အျခားတစ္ဦးက ကန္႔ ကြက္ပိုင္ခြင့္မရွိဘူး''

 ''လင္မယားကြာရွင္းၾကမယ္ဆုိ ရင္ ပစၥည္းခန္းပါ ခြဲေဝၾကဖုိ႔လုိတာ ေပါ့ေနာ္''

 ''မွန္ပါတယ္၊ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ ကြာရွင္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တရား႐ုံးရဲ႕အမိန္႔ ဒီကရီအရ ကြာရွင္းတာပဲျဖစ္ ျဖစ္၊ ပစၥည္းခန္းပါ ခြဲေဝၾကရင္ေတာ့ ေနာင္လုပ္ရမယ့္ ကိစၥေတြမွာ ျပတ္ ျပတ္ရွင္းရွင္းျဖစ္တာေပါ့''

 ''တရား႐ုံးမွာ ပစၥည္းခန္းခြဲေဝခြင့္မပါပဲ၊ ကြာရွင္းခြင့္တစ္ခုတည္းသာ ေလွ်ာက္ထားရင္ရသလား''

''ရတယ္ သူငယ္ခ်င္း၊ ဥပေဒအရ လင္မယားကြာရွင္းခြင့္တစ္ခုတည္းကိုပဲ ဦးစြာေလွ်ာက္ထားမယ္၊ အႏုိင္ရမွပစၥည္းခြဲေဝေပးေစလုိမႈ ေလွ်ာက္ထားတာေတြ လည္းရွိတယ္''

''ဒါဆုိရင္ အခုကိစၥမွာကြာရွင္းလုိမႈသာေလွ်ာက္ထားၿပီး လင္မယားပစၥည္းခြဲေဝေပးမႈ မေလွ်ာက္ထားခဲ့လုိ႔ လင္ေယာက်္ားကကန္႔ကြက္တာ ျဖစ္မယ္ထင္တယ္''

''တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ တရား႐ုံးက ကြာရွင္းခြင့္ေပးတယ္ဆုိတဲ့အတြက္ လင္ေယာက်္ားျဖစ္သူက အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္ခ်က္ေၾကာင့္ ကြာရွင္း ေပးတာျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒီလုိကိစၥရပ္မ်ဳိးဆုိရင္ေတာ့ အေမြဆက္ခံခြင့္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားတယ္ သူငယ္ခ်င္း''

 ''ရွင္းျပလုိ႔ရရင္ ရွင္းျပပါလား၊ ဗဟုသုတအျဖစ္ေပါ့''

''အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရသာ မန္ရက္စက္မႈနဲ႔ ႀကီးေလးေသာရက္စက္မႈလို႔ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲျခားထားတယ္။ ႀကီးေလးတဲ့ ရက္စက္မႈကို က်ဴးလြန္လုိ႔ လင္မယားပစၥည္းခြဲေဝၾကမယ္ဆုိရင္ အျပစ္ရွိသူရဲ႕ ပါရင္းပစၥည္းအပါအဝင္ ႏွစ္ဦးပုိင္ပစၥည္းမ်ားမွ မိမိရသင့္ သည့္ ေဝစုကို ဆုံး႐ႈံးခံရမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္''

 ''ႀကီးေလးတဲ့ ရက္စက္မႈဆုိတာ ဘယ္လုိ ကိစၥရပ္မ်ဳိးကုိ ေခၚတာလဲရွင္းျပပါဦး''

''ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ မယားျဖစ္သူက ေဖာက္ျပန္မႈမွာ ႀကီးေလးတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈလုိ႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ လင္ျဖစ္သူ ေထာင္က်ေနစဥ္ မယားက ေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ေဖာက္ျပန္ ျခင္းမည္ေပသည္။ မယားသည္ လင္ မယားႏွစ္ဦးပုိင္ ပစၥည္းမ်ားမွ အခြင့္ အေရးဆုံး႐ႈံးျခင္းခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအာင္ျဖဴႏွင့္ သက္ႏွင္း အမွတ္ ၈ အယ္ဘီအာ၊ စာမ်က္ႏွာ ၅ဝ မွာ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားတာရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မယားျဖစ္သူက ေဖာက္ျပန္မႈရွိရင္ေတာ့ မိမိရဲ႕ ေဝစုကို ဆုံး ႐ႈံးခံရမွာပဲျဖစ္တယ္''

 ''လင္ေယာက်္ားက ေဖာက္ျပန္ၿပီး ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳထားရင္လည္း အတူတူပဲလား''

''ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒအရ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ  ၃၁ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမတုိင္မီက လက္ထပ္ခဲ့ေသာ လင္မယားမ်ားမွာ လင္ေယာက်္ားမ်ားအေနနဲ႔ မယားအမ်ားယူပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တစ္လင္တစ္ မယားစနစ္က်င့္သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒမျပ႒ာန္းမီက အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး လင္ျဖစ္သူက ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ဟာ ႀကီးေလးတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈမဟုတ္လုိ႔ မိမိေဝစုကို ဆံုး႐ႈံးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ အညီအမွ် ခံစားခြင့္ရွိမွာျဖစ္တယ္''

 ''တစ္လင္တစ္မယား ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွ လက္ထပ္ခဲ့တဲ့ လင္မယားဆုိရင္ ဘယ္လုိျဖစ္ႏုိင္သလဲ''

''တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င့္ သုံးျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ မွာ လင္ သုိ႔မဟုတ္ မယားသည္ တည္ ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရျဖစ္ေစ၊ ကုိးကြယ္ရာဘာသာ ဓေလ့ထုံးစံအရ ျဖစ္ေစ ထိမ္းျမားမႈတည္ၿမဲေနစဥ္ အျခားသူႏွင့္ ထပ္မံထိမ္းျမားလွ်င္ တရားမဝင္ ထိမ္းျမားျခင္းျဖစ္၍ ဤ ဥပေဒအရ အိမ္ေထာင္ေရး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါ တယ္။ အဲဒီလုိ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူလင္ျဖစ္ေစ မယားျဖစ္ ေစ တစ္ဦးဦးသည္ လင္မယားကြာ ရွင္းရာ၌ ႏွစ္ပုိင္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မိမိေဝစုကို ဆုံး႐ႈံးခံရမယ္လုိ႔ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ မွာ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားပါ တယ္''

 ''ဒါဆုိရင္အခုကိစၥျဖစ္တဲ့ လင္ေယာက်္ားက ေဖာက္ျပန္ၿပီးေနာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ကိစၥမွာ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ဥပေဒနဲ႔ အက်ဳံးဝင္ မဝင္ေလ့လာဖုိ႔လုိမွာေပါ့''

''တရား႐ုံးမွာ ကြာရွင္းတယ္ဆုိတဲ့အတြက္ တရား႐ုံးရဲ႕အမိန္႔ကို ေသခ်ာဖတ္႐ႈၿပီးမွ ဝယ္သင့္တယ္ သူငယ္ခ်င္း''ဟု အႀကံျပဳလုိက္ပါ သည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.