1051_Cov.jpg
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
အၾကမ္းဖက္မႈေနာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာနယ္စပ္မွ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည႕္ ကုမၸဏီ ဆယ္ခုေလ်ာ႕က်သြား
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1051
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
ခရစ္ယာန္ဘာသာအရ ေမြးစားထားသူထံမွ အိမ္ႏွင္ေ့ျမကို ၀ယ္မည္ဆိုလွ်င္

''ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာ သား သမီးေမြးစားလုိ႔ရပါသလား''ဟု မိတ္ ေဆြတစ္ဦးက ေမးျမန္းလာပါသည္။

 ''အိမ္ ၿခံ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္ တစ္ေယာက္က ဘယ္လုိကိစၥေတြျဖစ္ လာလုိ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြပါ လာရတာလဲ''

မိတ္ေဆြဦးေအာင္ျမင့္မွာ အိမ္ ၿခံ ေျမ အက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အိမ္ဝယ္ ေရာင္းငွားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္ခယူကာ ေဆာင္ရြက္ေန သူျဖစ္သည္။ လြယ္လြယ္ေျပာရရင္ အိမ္ပြဲစားျဖစ္သည္။ ယခုအေရာင္း အဝယ္ကိစၥ အဆင္မေျပ၍ လာ ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္ဟန္ရွိသည္။

''ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ မွာေတာ့ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ မွာ သားသမီးေမြးစားပုိင္ခြင့္ရွိတယ္။ အေမြဆက္ခံဖုိ႔အထိ ရည္ရြယ္ေမြးစား မယ္ဆုိရင္ ကိတိၱမသားသမီးေမြးစား ျခင္းမွတ္ပုံတင္ အက္ဥပေဒအရ မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိေမြးစားႏုိင္ ခြင့္ရွိတယ္''

 ''ေကာက္ယူေမြးစားရင္လည္း အေမြရခြင့္ရွိတယ္ မဟုတ္လား''

 ''ေကာက္ယူေမြးစားခံရတဲ့ သား သမီးအေနနဲ႔ သားရင္း၊ သမီးရင္း ကိတိၱမေမြးစားသားသမီးမရွိမွ အေမြ ရခြင့္ရွိမွာျဖစ္တယ္။ ထူးျခားတာက ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက သား သမီးေမြးစားတဲ့ ကိစၥရပ္မွာ အေမြ ဆက္ခံခြင့္အထိ စဥ္းစားၿပီး ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားတာကို ေတြ႔ရတယ္''

 ''ခရစ္ယာန္ဘာသာမွာေတာ့ ေမြးစားျခင္းဥပေဒမရွိဘူးမဟုတ္ လား''

''ဥပေဒအရ သီးျခားျပ႒ာန္း ခ်က္မရွိေပမယ့္ ဘာသာေရးအရ ေမြးစားျခင္း အသိအမွတ္ျပဳ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြေတာ့ရွိမွာျဖစ္တယ္''

 ''ဒီလုိ ဆရာေရ၊ အခုကိစၥက''

''ကဲ - ေျပာပါဦး၊ ေဆြးေႏြးရင္း နဲ႔ ေဘးေခ်ာ္သြားၿပီထင္တယ္''

''အိမ္ေျမပုိင္ရွင္ လင္မယားႏွစ္ ေယာက္လုံး ကြယ္လြန္သြားၾကၿပီ။ သားသမီးလည္း မက်န္ရစ္ခဲ့ဘူး။ ေမြး စားသမီးက ေရာင္းမယ္ဆုိေတာ့ ဝယ္ လက္နဲ႔အတူ ကြၽန္ေတာ္သြားၾကည့္ တာေပါ့''

 ''ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ေတြဆုိ တာ မသိဘူးေပါ့''

''ဟုတ္ကဲ့ မသိဘူးဆရာ၊ ဒါေပ မယ့္ ေမြးစားစာခ်ဳပ္ရွိလားလုိ႔ ေမး ေတာ့ ရွိတယ္ ေျပာတာနဲ႔ ဝယ္လက္ က သေဘာက်သြားတာေပါ့၊ ေနာက္ ရက္မွာ စရန္ေငြခ်မယ္၊ စာရြက္စာ တမ္းၾကည့္မယ္ေပါ့ေနာ္''

 ''စရန္ခ်မယ့္ေန႔မွာ စရန္ေငြခ် ျဖစ္သြားသလား''

''ေမြးစားစာခ်ဳပ္ကို ၾကည့္လုိက္ ေတာ့ ကိတိၱမေမြးစားစာခ်ဳပ္မဟုတ္ ဘဲ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြျဖစ္ေန တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ေမြးစားျခင္း ကတိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားတယ္ဆရာ၊ မွတ္ပုံတင္ထားတာေတာ့ မရွိဘူး''

 ''ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ရဲ႕ လက္မွတ္ေတြပါမပါ မၾကည့္မိဘူး လား''

 ''သက္ေသေတာ့ပါတယ္။ ဘာ သာေရးဆုိင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြဟုတ္မ ဟုတ္ေတာ့ သတိမထားလုိက္မိဘူး''

 ''ကြယ္လြန္သူမွာ သားသမီး မထြန္းကားေပမယ့္ ကြယ္လြန္သူတုိ႔ ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြေတာ့ရွိမွာ ေပါ့''

''ဟုတ္တယ္ဆရာ၊ ဝယ္လက္  က စရန္ေငြ အနည္းငယ္ခ်ၿပီး ကန္႔ ကြက္ရန္ရွိမရွိ ေၾကညာမယ္ေျပာလုိ႔ သူ႔သေဘာအတုိင္း လုပ္ေပးလုိက္ တယ္''

 ''ကန္႔ကြက္သူေပၚလာမွာေပါ့''

 ''ဆရာေျပာသလုိ ကြယ္လြန္သူ ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြက ေပၚလာ ၿပီး ကန္႔ကြက္တာေပါ့ ဆရာ''

''အမွန္ကေတာ့ အခုလုိ အ႐ႈပ္ အရွင္းရွိႏုိင္တဲ့ ကိစၥမ်ဳိးမွာ မဝယ္ သင့္ဘူးလုိ႔ထင္တယ္။ ျမန္မာဆန္ ဆန္လုပ္လုိက္ေတာ့ စရန္ေငြေပးၿပီး ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာျဖစ္ ေနတာေပါ့''

 ''အဲဒီလုိ ကိစၥမ်ဳိးဆုိရင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မလဲဆုိတာသိခ်င္လုိ႔''

''အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ေမြးစား သမီးဆုိသူက လက္ရွိလည္းျဖစ္ေန ေတာ့ ကြယ္လြန္သူပုိင္ေျမနဲ႔ အိမ္ အေပၚ အေမြထိန္းစာေလွ်ာက္ထားရ ယူထားဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္။ အေမြထိန္း စာရမွ ေရာင္းျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လႊဲ ေျပာင္းျခင္းစတာေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ တာ ဥပေဒနဲ႔ ညီမယ္ သူငယ္ခ်င္း''

 ''ေမြးစားသားသမီးမုိ႔ အေမြ ဆက္ခံပုိင္ဆုိင္သူလုိ႔ ေၾကညာစာခ်ဳပ္ မ်ဳိး လုပ္လုိ႔မရဘူးလား''

 ''ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြလုိ အေမြဆက္ခံပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျပဳလုပ္လုိ႔ မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာအရ ေမြးစားသမီးအျဖစ္ ေမြး စားထားခံရသူျဖစ္လုိ႔ ကြယ္လြန္သူပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကုိ မိမိတစ္ဦးတည္း အေမြ ဆက္ခံပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း ျ>ြမက္ဟ ေၾကညာေပးဖုိ႔ တရား႐ုံးမွာ ေလွ်ာက္ ထားတာေတာ့ရွိတယ္''

''အခုကန္႔ကြက္သူေတြက ကြယ္ လြန္သူေတြရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြျဖစ္ေန တယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ အေမြထိန္းရဖုိ႔ တရား႐ုံးမွာေလွ်ာက္ရင္ ကန္႔ကြက္မွာ ပဲ ဆရာ''

 ''ဒါကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ ဆုံး ျဖတ္သြားမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္''

 ''ေမြးစားသမီးက ကြယ္လြန္သူရဲ႕ ေမာင္ႏွမေတြထက္ပိုၿပီး အေမြရႏုိင္ တာေပါ့ေနာ္''

''ဒါကေတာ့ တရား႐ုံးက ဆုံး ျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အေမြ ဆက္ခံေရး အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၆ မွာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္သည္ ေသတမ္းစာမေရးဘဲ ကြယ္လြန္သြား ပါက ကြယ္လြန္သူ၌ သားသမီးမ်ား က်န္ရစ္ၿပီး သားသမီးထဲမွ ကြယ္လြန္ ၿပီးျဖစ္သည့္ သားသမီးသည္ အဆက္ အႏြယ္မက်န္ခဲ့ပါက လက္ရွိသား သမီးအားလုံးက အညီအမွ်ခံစားရရွိ ေစရမည္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ဒီေန ရာမွာ ေမြးစားသားသမီးသည္လည္း ေကာင္း၊ ကြယ္လြန္သူ၏ တရားမဝင္ သားသမီးသည္လည္းေကာင္း အေမြ ဆက္ခံခြင့္မရွိဘူးလုိ႔ မခင္သန္းႏွင့္ မအမာ၊ ရန္ကုန္အတြဲ ၁၂၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၈၄ နဲ႔ ေအအုိင္က ၁၉၃၁၊ စာမ်က္ ႏွာ ၅၆ဝ မွာ ဆုံးျဖတ္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္''

 ''ဒါဆုိရင္ ေမြးစားသားသမီးက အခြင့္အေရးမရွိဘူးေပါ့''

''ေမြးစားစာခ်ဳပ္ဟာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးအရ တရားဝင္ စာခ်ဳပ္ ျဖစ္ရင္ေတာ့ အေမြဆက္ခံခြင့္ရွိႏုိင္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရား႐ုံးကသာ ေခတ္စနစ္နဲ႔အညီ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ဆုံးျဖတ္သြားမွာျဖစ္လုိ႔ အေမြထိန္းေလွ်ာက္ထားၿပီးမွ ေရာင္း ျခင္း ဝယ္ျခင္းျပဳလုပ္သင့္တယ္'' သူ ငယ္ခ်င္းဟု ရွင္းျပေဆြးေႏြးလုိက္ပါ သည္။


ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.