29-6-2017
HOME
ABOUT US
CONTACT US
  Untitled Document
Categories
Untitled Document
Untitled Document
ေဒသတြင္း သတင္းစံု
ရခုိင္ကမ္း႐ုိးတန္းတြင္ ငါးဖမ္းဆီးရရွိမႈနည္းပါးလာသည္႕အတြက္ ငါးဖမ္းကိရိယာမ်ား ေျပာင္းလဲသုံးစြဲလာၾက
This Week’s COVER
ဂ်ာနယ္ အမွတ္စဥ္ .... 1017
အိမ္ျခံေျမ ေၾကာ္ျငာမ်ား
Market Data
အာရွေငြေၾကး အေျခအေန
 USD   EUR 
USD 1 1.209
EUR 0.826

1 

JPY 105.93  128.091
SGD 1.691 2.044
THB 39.56 47.836
Advertising
 
ျပည္တြင္း စီးပြား
လူေနထိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ တိုက္ခန္းအတြင္း ၀င္ေရာက္ေနထိုင္လွ်င္

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ရက္ခန္႔က ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏ ႐ုံးခန္းသို႔ မိတ္ေဆြတစ္ဦးေရာက္လာပါသည္။
    ''တုိက္ခန္းတစ္ခန္းဝယ္ဖုိ႔ စရန္ေပးၿပီးသြားၿပီ''
    ''စရန္ေငြေပးၿပီးမွ ျပႆနာ ေပၚလာတယ္ေပါ့''
    စာေရးသူက စကားကို ျဖတ္၍ ေမးခြန္းထုတ္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
    ''ျပႆနာလုိ႔ ေျပာရမလား။ စိတ္ထဲမွာ မတင္မက်ျဖစ္ေနလုိ႔ သူငယ္ခ်င္းဆီလာေဆြးေႏြးေမး ၾကည့္တာ''
    ''ကဲ-ေျပာၾကည့္ပါဦး''
    ''လူေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ရမွ တုိက္ခန္းမွာ ဝင္ေနလုိ႔ရတယ္ဆုိ တာ ဟုတ္လား''
    ''ဥပေဒအရေတာ့ လူေနထုိင္ ခြင့္ရမွ တုိက္ခန္းမွာ ဝင္ေရာက္ေန ခြင့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္''
    ''အခ်ဳိ႕ တုိက္ခန္းေတြက လူ ဝင္ေနၾကၿပီဆိုေတာ့ ျပႆနာျဖစ္ ႏုိင္သလား''
   ''သူငယ္ခ်င္းနားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရမယ္ဆုိရင္ အေဆာက္အ အုံေဆာက္လုပ္ျခင္းဆုိတဲ့ အပုိင္းကို နားလည္ထားဖုိ႔လုိလိမ့္မယ္''
    ''ဒါဆုိ တစ္ခုခုစားေသာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့''ဟု ေျပာသ ျဖင့္ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္မွာ နီး ရာစားေသာက္ဆုိင္သို႔ ေရာက္ရွိ သြားၾကသည္။
    ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာနယ္နမိတ္အတြင္း အ ေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လုိသူအေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားနဲ႔အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကုိ ေလွ်ာက္ထားရတယ္။ ေကာ္မတီ က အေဆာက္အအုံ အမ်ဳိးအစားအ လုိက္၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးရမယ့္ သက္တမ္း ကာလကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ ငန္း လုပ္ပုိင္ခြင့္အမိန္႔မွာ ထည့္ သြင္းသတ္မွတ္ေပးထားတယ္''
    ''ဒါေၾကာင့္ တစ္ႏွစ္ကာလ အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာက္ရ မယ္ဆုိတာေတြကို ၾကားသိေနရ တယ္''
    ''မွန္ပါတယ္။ အဆင့္နိမ့္ အေဆာက္အအုံေတြ ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ျပဳရာမွာ တစ္ႏွစ္ကာလ၊ သတ္ မွတ္ခ်က္ေတြရွိပါတယ္။ တစ္ခု သတိျပဳရမွာက ေဆာက္လုပ္ျခင္း ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ရတဲ့ ေန႔ကစၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း စတင္ေဆာက္ လုပ္ျခင္း လုံးဝမျပဳခဲ့လွ်င္ေတာ့ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္အမိန္႔ကုိ ျပန္ လည္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ခြင့္ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္''
အေဆာက္အအုံၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္
    ''အေဆာက္အအုံေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးလုိ႔ရက္ေပါင္း ၃ဝ အ တြင္းမွာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ၿပီးစီးေၾကာင္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံ တင္ျပရတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အ ေဆာက္အအုံအင္ဂ်င္နီယာ ဌာန က လာေရာက္စစ္ေဆးၿပီး ခြင့္ျပဳ ခ်က္ပုံစံႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ၿပီး စီးေၾကာင္း ေတြ႔ရွိပါက ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီကို အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္ မတီက စည္းကမ္းခ်က္နဲ႔ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႔ရွိလွ်င္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္''
    ''တစ္ခါတစ္ရံမွာ ခြင့္ျပဳထား တဲ့ အေဆာက္အအုံပုံစံနဲ႔ ကြဲလြဲေန လုိ႔ဆုိၿပီး လူေနထုိင္ခြင့္ မရတာ လည္းရွိတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးတယ္''
    ''အမွန္ကေတာ့ အေဆာက္ အအုံၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္နဲ႔ လူ ေနထုိင္ခြင့္ အမိန္႔က ဆက္စပ္ေန တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးတဲ့ အေဆာက္အအုံဟာ ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အေဆာက္အအုံပုံစံ နဲ႔ ကြဲလြဲေနရင္ အေဆာက္အအုံ ၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္မေပး ႏုိင္တဲ့အတြက္ လူေနခြင့္လည္းရ မွာမဟုတ္ဘူး''
    ''အဲဒီလုိ အေျခအေနမ်ဳိးဆုိ ရင္ ဘယ္လုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ ဆုိတာ ဗဟုသုတအျဖစ္ ရွင္းပါ ဦး''
    ''ဒါကေတာ့ လြယ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ အ ေဆာက္အအုံပုံစံသစ္ကို ခြင့္ျပဳဖုိ႔ သက္တမ္းတုိးေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္''
    ''ျပင္ဆင္ေလွ်ာက္ထားမႈကို ျငင္းပယ္တာရွိသလား''
    ''ဒါကေတာ့ အလြန္နည္းပါ တယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပၚ မူ တည္ၿပီး လက္ရွိအေဆာက္အအုံ ပုံစံကို ခြင့္ျပဳေလ့ရွိပါတယ္။ ျပင္ ဆင္ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာက္ လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ရင္ေတာ့ အေဆာက္ အအုံၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ထုတ္ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္''
ေနထုိင္အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳျခင္း
    ''လူေနထုိင္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္ လုိ႔ကေတာ့ အေစာကေျပာခဲ့သလုိ အေဆာက္အအုံ ၿပီးစီးေၾကာင္း လက္မွတ္ကုိ သက္ဆုိင္ရာမွ ထုတ္ ေပးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ ကန္ ထ႐ုိက္တာမ်ားက အေဆာက္အ အုံ ၿပီးဆုံးေၾကာင္းနဲ႔ လူေနထုိင္ခြင့္ ကိုပါ တြဲလ်က္ေလွ်ာက္ထားတာ ေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္''
    ''လူေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထား ဆဲမွာ ဝင္ေနၾကတာလည္းရွိၾက တာေပါ့''
    ''ဥပေဒအရ ခြင့္မျပဳေပမယ့္ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ၿပီးစီး ေၾကာင္း လက္မွတ္ရတဲ့အခါမွာ လူေနထုိင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားဆဲ ဝင္ ေနၾကတာျဖစ္တယ္''
    ''အခုကိစၥမွာ လူေနထုိင္ခြင့္ မရေသးဘဲ ဝင္ေနလုိက္ရင္ ဘယ္ လုိျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သလဲ။ ျပႆနာ အထူးအေထြမရွိရင္ေတာ့ ေငြေခ် ၿပီး ဝင္ေနလုိက္မယ္ စိတ္ကူး တယ္''
တားျမစ္ခ်က္ႏွင့္ အျပစ္ဒဏ္
    ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၁ (င) မွာ မည္သူမွ် ေဆာက္လုပ္ၿပီး ေသာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ယင္းအေဆာက္အအုံ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲဝင္ ေရာက္ေနထုိင္ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း မျပဳရလုိ႔ တားျမစ္ထားတယ္''
    ''ေဖာက္ဖ်က္ရင္ တရားစြဲခံရ မွာလား''
    ''ပုဒ္မ (၆၈) မွာ ျပစ္ဒဏ္ ပိုင္းကို ေဖာ္ျပထားတယ္။ ''မည္သူ မဆုိ ဤဥပေဒပါ တားျမစ္ခ်က္ တစ္ရပ္ရပ္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴး လြန္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လုိက္နာ ရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ ရွားစီရင္ခံရလွ်င္ ထုိသူကို ေထာင္ ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ အနည္း ဆုံး ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံးေငြက်ပ္ ငါးသိန္းအထိ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြႏွစ္ရပ္လုံးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္''လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အ တြက္ လူေနခြင့္မရေသးဘဲ ဝင္ ေရာက္ေနထုိင္ရင္ ပုဒ္မ (၆၈) အရ အေရးယူျခင္းခံရမွာ ျဖစ္ တယ္''
    ''အခ်ဳိ႕ကလည္း ဒဏ္ေငြအ ႐ုိက္ခံၿပီး ဆက္ေနၾကတယ္လုိ႔ လည္း ၾကားတယ္''
    ''ဒီလုိကိစၥေတြရွိလုိ႔လည္း ပုဒ္မ (၆၉) မွာ ဆက္လက္ျပ႒ာန္း ထားတယ္။ ''ပုဒ္မ (၆၈) အရ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသူသည္အဆုိပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ဆက္လက္ ေဖာက္ဖ်က္ လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္ ပ်က္ကြက္လွ်င္ ထုိသူကို ဆက္ လက္ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လုိက္နာရန္ပ်က္ ကြက္ျခင္းျပဳသည့္ေန႔ အသီးသီးအတြက္ တစ္ေန႔လွ်င္ အ နည္းဆုံး ေငြဒဏ္က်ပ္တစ္ေသာင္းမွ အမ်ားဆုံး ေငြဒဏ္ ငါးေသာင္းက်ပ္အထိျဖစ္ေစ ေထာင္ဒဏ္တစ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္''လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ ပထမ အႀကိမ္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး (ဥပမာ-ဒဏ္ေငြ႐ုိက္ျခင္း ခံရၿပီး) အဆုိပါ တုိက္ခန္းမွာပဲ ဆက္ေနမယ္ဆုိရင္ ေန ထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္မရမခ်င္း၊ ေန႔တုိင္းကို ဒဏ္ေငြအနည္းဆုံး တစ္ေသာင္းက်ပ္ ထမ္းေဆာင္ေနရမယ္ သူငယ္ခ်င္း''
    ''ဒါဆုိရင္ လူေနထုိင္ခြင့္ လက္မွတ္ရမွပဲ ဝင္ေနတာ အေကာင္းဆုံးေပါ့''
    ''မွန္ပါတယ္ သူငယ္ခ်င္း'' ဟု အႀကံေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္ကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေရးသားလုိက္ပါသည္။

ထီယု (ဥပေဒအတုိင္ပင္ခံ)
 
Untitled Document
No comments yet...be the first to comment
  Name :  (required)
  Email :  (will not be published) (required)
  Comment :
 
Email: [email protected] Copyright 2004 Zaygwet Journal. All rights reserved.
Powered By eTrade Myanmar Co., Ltd.